Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Contestatie la executare admisa in contradictoriu cu Investcapital prin Kruk Romania


Prin sentinta civila nr. 6295/2018 pronuntata in data de 11.05.2018, defintiva prin neapelare, Judecatoria Sector 4 admite contestatia la executare silita , pronuntand solutia:

Respinge excepţia tardivităţii invocată prin întâmpinare, ca neîntemeiată.

Admite contestaţia la executare.

Anulează toate actele de executare efectuate de BEJA  în dosarul de executare nr. 4292/2017 .

Dispune restituirea către contestator a taxei judiciare de timbru în valoare de 532,36 lei, achitată conform chitanţei nr. MAN00001273/16.02.2018, ulterior rămânerii definitive a sentinţei pronunţate în prezenta cauză Obligă intimata la plata către contestator a cheltuielilor de judecată în cuantum de 1500 lei, reprezentând contravaloare cheltuieli asistenţă juridică.