Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Contestatie la executare silita admisa in contradictoriu cu Secapital si Investcapital, ambele prin Kruk Romania


Instanta Judecatoriei Campulung

Respinge ca nefondate exceptiile invocate de intimate.

Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul B. I  în contradictoriu cu intimatele SECAPITAL S.A.R.L. PRIN KRUK ROMÂNIA S.R.L. si intimata INVEST CAPITAL KRUK ROMÂNIA LA KRUK ROMÂNIA SRL. Constată prescris dreptul intimatelor de a cere executarea silită a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit bancar nr.989/26.03.2007 încheiat între BCR şi contestator. Anulează actele de executare silită emise în dosarul de executare nr. 574/2017 – BEJ Bucescu Emanoil Aron. Dispune restituirea sumelor poprite. În baza disp. art. 45 alin. l lit.f OUG nr. 80/2013, dispune restituirea taxei de timbru de 1000 lei către contestator, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Cu cheltuieli de judecată, pe cale separată. Cu drept de apel în termen de10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 8 octombrie2018. Document: Hotarâre  2582/2018  08.10.2018

 

Pentru a da aceasta hotarare, instanta a retinut:

Debitorul contestator nu a mai achitat ratele lunare din octombrie 2010. De la data exigibilizarii anticipate a creditului, 2010 ( reprezentand anul in care este inregistrata ultima plata voluntara a ratelor), termenul de prescriptie al dreptului creditorului de a cere executarea silita s-a implinit in 2013.

De la data implinirii prescriptiei si pana la data declsansarii executarii silite creditorul mai lasat sa treaca o perioada de 4 ani, astfel ca, la momentul executarii silite creanta este prescrisa de 4 ani . Cum cererea de executare silita s-a inregistrat la biroul executorului silit in 2017, deci, dupa 4 luni de la implinirea termenului de prescriptie.