Citeste şi


Recurs. Computarea retinerii si arestarii preventive.


Recurs. Computarea retinerii si arestarii preventive.

Simpla omisiune a deducerii duratei retinerii nu poate constitui temei

de admitere a recursului declarat decatre inculpat, în conditiile,în care din

oficiu, conform art.385/16 alin.2 cu referire la  art.381 C.p.p., instanta de

recurs verifica cu ocazia deliberarii asupra recursului declarat si daca s-a

facut o justa aplicare de catre  prima instanta a dispozitiilor privitoare la

computarea retinerii.

(decizia penala nr.242/13.02.2003 CAB- Sectia I Penala)

Art.381 C.p.p.

Prin sentinta penala nr.240/27.09.2002 a Judecatoriei Turnu Magurele

au fost condamnati inculpatii G.U. si D.S. la câte 9 luni închisoare,pentru

savârsirea infractiunii prev.de art.208 al.1209 lit.a,g,i Cod penal, cu aplicarea

art.37 lit.a, art.74-76 Cod penal; s-a facut aplicarea art.71, 64 Cod penal.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut faptul ca în

seara de 3.01.2001, inculpatii au patruns în curtea imobilului partii vatamate

B.V. de unde au furat o vaca pe care au vândut-o a doua zi cu suma de

4.000.000 lei.

Împotriva sentintei au formulat apel inculpatii, solicitând aplicarea

dispozitiilor art.18/1 Cod penal, iar în subsidiar redozarea pedepselor.

Prin decizia penala nr.428/4.12.2002 a Tribunalului Teleorman, au fost

respinse ca nefondate apelurile inculpatilor, apreciind ca prima instanta a

individualizat corect pedepsele aplicate inculpatilor, cu respectarea

dispozitiilor art.72 Cod penal.

Împotriva deciziei penale au declarat recurs inculpatii, reiterând

motivele de apel.

Curtea a constat ca recursurile sunt nefondate, în mod corect au fost

respinse apelurile, pedepsele fiind corect individualizate.

În ceea ce priveste sesizarea reprezentantului Parchetului, privind

nededucerea zilei de retinere, dispusa la urmarirea penala, Curtea a

constatat ca nu poate duce la admiterea recursului, în conditiile în care, din

oficiu, potrivit art.381 C.p.p., instanta de recurs verifica cu ocazia dezbaterii

asupra recursului si daca s-a facut o justa aplicare de catre instante a

dispozitiilor privitoare la computarea retinerii si arestarii preventive.

Pentru aceste considerente, instanta a respins recursul ca nefondat.

 

 

 

 

 

2