Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Hotărâre consiliul local. Anulare.


Prin sentinţa nr 237/2005 pronunţată de Tribunalul Prahova s-a admis acţiunea reclamantei I.E formulată împotriva pârâtilor Consiliul Local al comunei Drajna şi primarului acestei localităţi şi s-a anulat Hotărârea nr. 38/2004 precum şi dispoziţia nr 88/2005 a Primarului comunei Drajna .

Instanţa de fond a reţinut că hotărârea Consiliului Local şi dispoziţia primarului prin care s-a desfiinţat un drum prin care reclamanta avea acces la propietatea sa este nelegala deoarece o pune in imposibilitate de a mai putea folosii propietatea ,iar pe de altă parte această cale de acces figurează ca atare în planul cadastral al comunei.

Pârâţii au declarat recurs împotiva sentinţei ,criticind-o pentru nelegalitate ,arătînd că drumul închis prin hotărârea atactă,şi care apare sub indicativul 1793 nu figurează ,ca atare în planul cadastral al comunei ,iar pe de altă parte aparţine unei persoane fizice ,ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate.

Recursul este nefondat

Din probele administrate în cauză ,a rezultat, cu certitudine că drumul cu indicativul DC 1793 există ca atare pe raza comunei ,fiind evidenţiat în actele cadastrale ,are o utilitate publică şi nu poate fi desfiinţat in mod arbitral. Împrejurarea că pe locul unde există acest drum ,a fost proprietate privată , nu îndreptăţeşte organele locale de a lua măsuri de vătămare a drepturilor reclamantei ,reconstituirea dreptului de proprietate putând a se face prin artibuirea unui alt teren.

Pentru considerentele expuse Curtea în raport cu art 312 alin 1 C.Pr.Civ a respins recursul ca nefondat .