Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Legea nr. 10 2001. Imobil restituit dupa expirarea termenelor prevazute de oug nr. 40 1999. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 18.


Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 3.11.2005 sub nr. 26591/2005, reclamanta RD a chemat in judecata parata SC Z.D. C SRL, solicitand pronuntarea unei hotarari judecatoresti prin care sa fie validata oferta de plata si consemnarea sumei de 80 000 EURO si sa dispuna radierea dreptului de proprietate al paratei asupra imobilului intabulat in cartea funciara nedefinita nr. 53947 deschisa in sectorul 1 al municipiului Bucuresti.

In motivarea cererii, reclamanta a aratat, in fapt, ca ocupa impreuna cu fiul sau apartamentul nr. 2 din imobilul situat in Bucuresti, str. TA in baza contractului de inchiriere nr. 21464 din 19.08.1999, incheiat cu Primaria municipiului Bucuresti, prin fosta Directie Generala de Administrare a Fondului Imobiliar. Reclamanta sustine ca in cursul anului 2005 a aflat ca locuinta sa a fost restituita lui ZCE prin dispozitia nr. 4162 din 3 1.03.2005, emisa in baza  Legii nr. 10/2001 de primarul general al municipiului Bucuresti.

Beneficiara masurii reparatorii, ZCE, i-a pretins chiria pentru ocuparea imobilului in lunile mai-august 2005, desi nu incheiase in prealabil un contract de inchiriere. In luna octombrie a primit o somatie din partea acesteia prin care i s-a solicitat plata sumei de 3600 EURO, reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta a imobilului, precum si o oferta de a se muta intr-o alta locuinta, pusa la dispozitie de mandatarii asociati ai lui ZCE, S.C.P.A. F, N si asociaţii.

Reclamanta a aflat in urma demersurilor efectuate ca locuinta sa a fost vanduta de ZCE, societatii comerciale Z.D. CCSRL la data de 26.08.2005 prin contractul autentificat sub nr. 953 din 26.08.2005 la BNP OIM si asociatii, pentru suma de 80 000 EURO.

Reclamanta a precizat ca vanzatoarea nu a notificat-o cu privire la intentia de instrainare a imobilului, incalcandu-i astfel dreptul de preempţiune prevazut de art.18 pct.1 din O.U.G. nr.40/1999.

Reclamanta a aratat ca i-a facut cumparatoarei, SC Z.D. C SRL o oferta reala de plata prin notificarea nr. 273/2005 trimisa prin BEJ MD din Bucuresti, dar acesta a refuzat primirea platii la data de 25.10.2005.

In drept, a invocat art. 18-20 din O.U.G. nr.40/1999, art.1114 C.civil si art. 588 C.proc.civ.

La data de 22.11.2005 parata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea cererii ca inadmisibilă.

In fapt, a aratat ca ZCE a fost reprezentata pe parcursul procedurii de retrocedare de S.C.P.A. F, N si Asociaţii.

Avocatul reclamantei, dl. PM, este proprietarul apartamentului de la parterul imobilului din str.TA, nr. 2 si a dorit sa cumpere apartamentul restituit d-nei ZCE, pentru suma de 30000 EURO.

Parata a mai aratat ca in perioada  aprilie-iulie 2005, autoarea sa, ZCE incercat reglementarea situatiei locative a reclamantei RD, dar aceasta a precizat ca dispune de venituri foarte mici si a refuzat oferta de a se muta din imobilul retrocedat in schimbul sumei de 15000 EURO, solicitand o suma dublă. Prin adresa nr. 7628 din 14.04.2005, Administratia Fondului Imobiliar i s-a comunicat reclamantei incetarea raporturilor locative.

Parata a aratat ca a cumparat imobilul dupa exprimarea refuzului categoric al reclamantei de a cumpara imobilul, in prezenta reprezentantului sau, MS.

In drept, a invocat O.U.G. nr. 40/1999.

Din analiza materialului probator administrat in cauza, instanta retine:

Obiectul litigiului il constituie apartamentul nr. 2 de la etajul 1 al imobilului din Bucuresti, str. pictor TA, sector 1.

Imobilul a fost inchiriat de Primaria municipiului Bucuresti, reclamantei RD, la data de 19.08.1999, pentru un termen de 5 ani. Durata contractului a fost prelungita pana la data de 8.04.2009, conform dispozitiilor O.U.G. nr. 8/2004.

La data de 31.03.2005, apartamentul si terenul aferent, in suprafata de 235,53  m.p. au fost restituite, in natura, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 10/2001, numitei ZCE, prin dispozitia primarului general nr. 4162 din 31.03.2005. Imobilul a fost predat in intregime beneficiarului masurii reparatorii la data de 14.04.2005, conform procesului-verbal de predare-primire nr. 7628 din 14.04.2005.

La data de 20.04.2005, Primaria municipiului Bucuresti a adus la cunostinta reclamantei RD, faptul restituirii imobilului lui ZCE.

Parata, SC Z.D. C SRL, ce a purtat anterior denumirea de „M.G.M. PT” SRL, a cumparat apartamentul nr. 2 si terenul aferent de la ZCE, prin contractul autentificat sub nr. 953/26.08.2005 la BNP OIM si asociatii din Bucuresti, contra sumei de 80 000 EURO.

Reclamanta a facut paratei o oferta reala de plata, la data de 25.10.2005, comunicata prin notificarea nr. 273/2005 a BEJ MD din Bucuresti.

Reclamanta a solicitat instantei sa declare validă oferta de plata facuta paratei si sa dispuna radierea dreptului ei de proprietate din cartea funciara a imobilului.

Imobilul in litigiu este supus regimului juridic prevazut de Legea nr. 10/2001.

Conform art. 13 din Legea nr.10/2001, imobilelor restituite prin procedurile administrative instituite prin acest act normativ, le sunt aplicabile prevederile privind contractele de inchiriere cuprinse in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999.

Pentru a solicita instantei sa declare valida oferta de plată si consemnarea sumei de 80 000 EURO si pentru a se subroga in drepturile paratei, dobandite prin contractul de vanzare-cumparare, reclamanta s-a prevalat de dreptul de  preempţiune al chiriasului la cumpararea locuintei, prevazut de art. 18 alin. 1 din OUG nr. 40/1999.

Cum prin dispozitiile OUG nr. 40/1999 au fost limitate prerogativele dreptului de proprietate asupra imobilelor restituite in natura in baza legilor de reparaţie, se impune interpretarea restrictiva a prevederilor art. 13 din Legea nr.10/2001.

Interpretarea restrictivă a prevederilor art. 13 din Legea nr. 10/2001 implică numai recunoasterea opozabilitatii dreptului locativ al chiriasului, dobandit prin contractul de inchiriere, incheiat cu unitatea administaraţiei publice detinatoare a imobilului anterior restituirii, faţă de actualul proprietar, nu şi a beneficiului conferit de celelalte masuri de favoare instituite prin O.U.G. nr. 40/1999.

Interpretarea restrictivă a prevederilor art. 13 din Legea nr. 10/2001, conduce în speţă la neincluderea normelor ce reglementează condiţiile şi procedura specială de validare a ofertei de plată a preţului pentru cumpărarea imobilului închiriat, în categoria normelor ce reglementează contractele de închiriere.

În această interpretare a art. 13 din Legea nr. 10/2001, instanta a apreciat ca reclamanta nu beneficiaza de dreptul de preempţiune la cumpararea locuintei, prevazut de art. 18 din OUG nr. 40/1999 şi, pe cale de consecinţă, nici nu poate invoca în favoarea sa dispoziţiile legale privind subrogarea în drepturile cumpărătorului imobilului.

Instanţa a apreciat că aceste norme juridice şi-au încetat aplicabilitatea in luna aprilie 2004, o dată cu expirarea prorogării legale a contractelor de închiriere încheiate de proprietarii imobilelor restituite în natură.

Intrucat cererea de radiere a dreptului de proprietate al paratei din cartea funciara are caracter accesoriu in raport cu cererea de validare a ofertei de plata facuta de reclamanta, instanta a respins în ansamblu cererea de chemare in judecata ca nefondată.