Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Recursul declarat împotriva hotărârilor pronunţate conform art.2781 alin.8 din C.pr.penală de către orice alte persoane ale căror interese legitime au fost vătămate.Obiectul recursului.


Hotarârea instantei pronuntata potrivit art. 2781 alin.8 lit.a C.pr.penala  poate fi atacata cu recurs de catre orice persoana ale carei interese legitime sunt vatamate, dar ca printr-un astfel de recurs pot fi vizate numai aspectele care nu sunt legate de fondul cauzei Iar vatamarea produsa nu trebuie sa fie legata de acesta.

Potrivit art. 2781 alin.12 C.pr.penala instanta este obligata sa comunice de îndata si motivat persoanei care a facut plângerea modul în care aceasta a fost rezolvata, dar aceasta nu înseamna ca termenul de recurs începe sa curga de la data acestei comunicari întrucât nu exista nici o dispozitie legala speciala în acest sens ceea ce denota faptul ca se aplica regula de drept comun.

Prin sentinta penala nr. 266 din 19 aprilie 2005 a Judecatoriei Viseu de Sus, în baza art. 278 pct. 8 lit. a din C.pr.pen. a respins plângerea formulata de petenta M.I., , împotriva rezolutiei nr. 59/P/2004 din 5 iulie 2004 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Viseu de Sus si a mentinut în totalitate solutia din rezolutia atacata.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre instanta a retinut ca prin rezolutia nr. 59/P/2004 din 5 iulie 2004, procuror a confirmat propunerea de neînceperea urmaririi penale fata de numitul M.G. din comuna Petrova nr. 503din împotriva caruia, în urma plângerii penale formulate de numitii M.G. din Petrova nr.681, G.M., M.M.,M.I., P.G. si P.M., s-au efectuat acte premergatoare pentru infractiunile silvice prev.de art. 32 alin.3 din OG 96/1998 si art. 98 alin.3 din Legea nr.26/1996.

Solutia data prin rezolutia mentionata s-a întemeiat pe expertiza efectuata în cauza prin care s-a stabilit ca cioatele de pe terenurile împadurite cu privire la care petentilor si persoanei cercetate li s-au eliberat titluri de proprietate au o vechime de circa 14 ani, astfel ca raspunderea penala este prescrisa iar taierile de arbori mai recente au fost efectuate de numitul Mihalca Grigore cu aprobarea organelor silvice.

Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs petenta M.I. precum si numitul M.G. domiciliat în comuna Petrova, nr. 681, judetul Maramures.

Procedând la examinarea celor doua cereri de recurs, instanta  constata ca recursul declarat de petenta M.I. este tardiv iar cel declarat de numitul M.G.  (alta persoana decât intimatul) este inadmisibil.

Astfel, potrivit art. 3855 rap. la art. 363 alin. 2 din C.pr.pen., termenul de recurs este de 10 zile si, pentru partea care a fost prezenta la dezbateri sau la pronuntare, termenul curge de la pronuntare.

Din practicaua sentintei penale nr. 266 din 19 aprilie 2005, rezulta ca petenta M.I. a fost prezenta de dezbaterea cauzei si în consecinta, pentru aceasta, termenul de declarare a recursului a început sa curga la data de 19 aprilie 2005, împrejurare consemnata si în dispozitivul hotarârii, care i-a fost comunicata la domiciliu, dar petenta a depus cererea de declarare a recursului la oficiul postal numai la data de 27.05.2005, la mult timp dupa expirarea termenului legal, aceasta fiind înregistrata la instanta de fond la data de 31.05.2005.

Faptul ca, potrivit art. 2781 alin. 12 din C.pr.pen., instanta este obligata sa comunice, de îndata si motivat, persoanei care a facut plângerea, modul în care aceasta a fost rezolvata, nu înseamna ca termenul de recurs începe sa curga de la aceasta comunicare, întrucât nu exista nici o dispozitie legala speciala în acest sens, ceea ce înseamna ca se aplica regula de drept comun.

În ceea ce priveste recursul declarat de numitul M.G. din comuna Petrova, nr. 681, judetul Maramures, acesta este inadmisibil întrucât recurentul nu este parte în proces, plângerea împotriva rezolutiei procurorului de netrimitere în judecata fiind formulata la instanta de fond numai de petenta M.I.

Este adevarat ca, potrivit art. 2781 alin. 10 din C.pr.pen. hotarârea instantei pronuntata potrivit alin. 8 lit. a poate fi atacata cu recurs de catre orice persoana ale caror interese legitime sunt vatamate dar este evident ca printr-un astfel de recurs pot fi vizate numai aspectele ce nu sunt legate de fondul cauzei si ca vatamarea produsa nu trebuie sa fie legata de acesta. Cum însa numitul M.G. a intervenit în proces doar în recurs, sustinând ca faptuitorul este vinovat întrucât i-a taiat si lui arbori din proprietate, aspecte care tin de fondul cauzei, fara însa sa fi fost parte în proces în fata primei instante, recursul sau este inadmisibil.