Citeste şi


DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENŢEI. CEREREA DEBITORULUI. NEDEPUNEREA ACTELOR PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 64/1995. SANCŢIUNE. RESPINGEREA CERERII


Este legală sentinţa prin care judecătorul-sindic respinge cererea debitorului pentru deschiderea procedurii, dacă debitorului nu s-a conformat dispoziţiilor art. 26 din Legea nr. 64/1995 şi nu a depus, nici odată cu cererea introductivă, nici ulterior, deşi a fost somat prin adresă să le depună, documentele prevăzute de alin. (1) al art. 26.

Secţia comercială şi de administrativ, decizia nr. 635 din 15 aprilie 2003

Prin sentinţa civilă nr. 241 din 22 ianuarie 2003 pronunţată de judecătorul-sindic în dosar nr. 13956/2002 al Tribunalului Cluj s-a respins cererea debitorului S.C. Potenza S.R.L. Câmpia Turzii pentru deschiderea procedurii insolvenţei.

Judecătorul-sindic a reţinut în esenţă că debitorul nu s-a conformat prevederilor art. 26 din Legea nr. 64/1995 şi nu a depus toate documentele nici odată cu cererea de deschiderea procedurii, nici în termen de 10 zile, nici ulterior, deşi prin adresă i s-a pus în vedere să le depună.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen legal debitorul susţinând că a depus toate actele prevăzute la art. 26.

Examinând recursul, Curtea de apel constată că este nefondat.

Din dosarul tribunalului rezultă ca cererea de deschidere a procedurii aparţine debitorului care, conform prevederilor art. 26 din Legea nr. 64/1995 avea obligaţie să depună toate documentele menţionate în acest articol.

Debitorul nu s-a conformat acestei obligaţii, omiţând să depună unele documente cum sunt: copii de pe registrele contabile curente, lista bunurilor şi conturilor, declaraţie pe propria răspundere că nu a mai fost supus procedurii într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii şi altele. Aceste documente nu au fost depuse nici deodată cu cererea

introductivă, nici ulterior, deşi prin adresă i s-a pus în vedere că trebuie să le depună.

în consecinţă, hotărârea judecătorului-sindic este legală întrucât art. 26 alin. (2) prevede sancţiunea respingerii cererii pentru nedepunerea acestor informaţii. (Judecător Ion Turcu)