Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Legea 31/90 – Cerere de excludere a unui asociat dintr-o societate comerciala Societăţi comerciale


dintr-o societate comerciala

Articolul 217 din (actual 222 din Legea 31/90 R în 17.11.2004) are un caracter enunţiativ, enumerînd cauzele de excludere a unui asociat, excluderea fiind vazută ca o sancţiune iar în condiţiile în care actul constitutiv nu conţine o interdicţie explicită, instanţa poate aprecia asupra altor motive de excludere, chiar neprevăzute de lege dar invocate de reclamant şi cu respectarea scopului prevăzut de lege.

(sentinţa 302/5.05.2004 a Tribunalului Olt, Sectia comercială şi de

contencios administrativ ) .

Reclamanta S.C. C. S.R.L. a chemat în judecată pe pârâtul M.G.C. solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună excluderea acestuia din societate, unde este asociat alături de C.G.B., solicitând şi obligarea pârâtului la plata despăgubirilor reprezentând c. val. unor bunuri proprietatea societăţii.

Reclamanta şi-a motivat cererea prin aceea că pârâtul mai este asociat la o altă societate comercială cu acelaşi obiect de activitate şi anume tipografie-litografie şi a interzis celuilalt asociat accesul în sediu prin aplicarea de încuietori iar o serie de bunuri ale societăţii au fost indisponibilizate şi chiar înstrăinate .

Prin sentinţa nr. 1493/11.10.2002, acţiunea a fost respinsă ca neîntemeiată cu motivarea că nu s-a invocat neaducerea aportului la care s-a obligat asociatul şi nici comiterea de fraudă în dauna societăţii iar în ceea ce priveşte despăgubirile s-a apreciat că numai după desfiinţarea societăţii se pot reclama eventuale pretenţii de către părţi .

Recursul declarat de reclamanta S.C. C. S.R.L. şi administratorul C.G.B. împotriva acestei sentinţe, a fost admis prin decizia nr. 892/27 mai 2003 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 316/com/2003, casându-se sentinţa cu trimitere pentru rejudecare la instanţa de fond, cu motivarea că, chiar dacă reclamanta şi-a motivat acţiunea în drept pe dispoziţiile art. 217 lit. c din , starea de fapt invocată se încadrează în dispoziţiile art. 217 lit. d iar instanţa de fond era obligată sa judece în aceste limite.

Referitor la capătul de cerere accesoriu privind obligarea pârâtului la plata despăgubirilor s-a apreciat că instanţa de fond a fost în eroare asupra obiectului cererii pe care a apreciat-o ca fiind o cerere în desocotirea asociaţilor.

Cauza a fost reînregistrata pe rolul Tribunalului Olt sub nr. 6951/2003.

La data de 17.11.2003 a fost înregistrata sub nr. 8613/2003 cererea reclamantului C.G.B. împotriva pârâtului G.M. şi S.C. C. S.R.L. prin care s-a solicitat excluderea asociatului G.M. din societate şi obligarea acestuia la plata sumelor de 64.496.076 lei reprezentând aport propriu la aprovizionarea cu materii prime, 2582,28 Euro parte majorare capital virată, 9296 Euro încasaţi necuvenit în contul utilajelor de tipografie ce urmau a fi vândute către S.C. C. S.R.L. de o altă societate, care vânzare nu s-a mai realizat şi 1032,91 Euro (c.val. a 2 milioane lire) achitată cu titlu de avans pentru utilaje la factura S.C. I. S.R.L., cu motivarea că în anul 1999 cei doi asociaţi au constituit S.C. C. S.R.L., cu cote de 50 % pentru fiecare, pârâtul fiind şi asociat la S.C. I. S.R.L., înţelegându-se să cumpere utilaje de la o societate din Italia aparţinând pârâtului „G.N.” pentru preţul de 25 milioane lire italiene, aşa încât a achitat 18 milioane lire italiene (9296 Euro), urmând ca ulterior sî achite diferenţa .

Utilajele au fost livrate S.C. I. S.R.L. (aparţinând asociatului M.G.C.) iar pârâtul nu înregistra toate tipăriturile în contabilitate, fraudându-l în felul acesta.

Se arată de asemenea că a propus majorarea de capital, expediind suma de 5.000.000 lire din Italia, sosită în contul societăţii, dar asociatul a refuzat semnarea actelor .

Precizează reclamantul că a şi creditat societatea cu diverse sume însă acesta înregistra tot pierderi iar în final, pârâtul i-a interzis accesul în societate, stocul de marfă existent de 40.085.282 lei fiind însuşit de pârât, în prezent fiind singurul care doreşte continuarea activitatii platind lunar un pentru intocmirea actelor .

Prin incheierea din 3.12.2003 s-a dispus conexarea dosarului nr. 8613/2003 la dosarul nr. 6951/2003 .

La solicitarea partilor, in cauza au fost luate interogatorii, au fost audiati martorii M.C. si J.M. si de asemenea a fost efectuata o expertiza contabila, partile neavind obiectiunila intocmirea acesteia.

Analizind actele si lucrarile dosarului, tribunalul apreciaza ca cererea de excludere a asociatului G.M., formulata de S.C. C S.R.L. si asociatul C.G.B. este intemeiata.

Initial S.C. C S.R.L. si-a motivat cererea de excludere pe dispozitiile art. 217 lit.c din Legea 31/1990 in timp ce asociatul C.G.B. si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art. 217 lit.d din Legea 31/1990.

Aceste texte de lege se refera la cazurile cind asociatul cu raspundere nelimitata se amesteca fara drept in administratie ori contravine dispoz. art. 80 si 82 si respectiv asociatul administrator comite frauda in dauna societăţii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora.

Asa cum s-a retinut si in continutul deciziei de casare, s-a pus problema caracterului enuntiativ al art. 217 din Legea 31/1990 care enumera cauzele de excludere atita vreme cit excluderea este vazuta ca o sanctiune fireasca pentru refuzul conlucrarii, cind acesta este imputabil asociatului sau pentru o conduita ce nu respecta coordonatele interesului societar iar in conditiile in care actul constitutiv nu cuprinde o interdictie explicita, instanta sa poata aprecia si asupra altor motive de excludere, chiar neprevazute de lege dar invocate de reclamant si cu respectarea scopului prevazut de legiuitor.

Ori, in cauza de fata din probele administrate, rezulta ca asociatul pirit M.G. avea constituita o alta societate comercială cu acelaşi obiect de activitate(tipografie) si ca in multe rinduri s-a opus unor masuri solicitate de reclamantul C.G.B. privind eficientizarea activitatii, prin majorarea de capital, prin creditoarea societăţii, prin achizitionarea de utilaje performante, reclamantul contribuind in acest sens cu sume de bani in timp ce pârâtul a refuzat.

Din declaratiile martorilor si din raportul de expertiza rezulta ca pârâtul nu a mai participat la activitatea societăţii din 24 mai 2001 si ca cei doi asociati nu mai pot continua activitatea impreuna, neintelegerile grave dintre ei facind imposibil acest lucru.

Asa fiind, se constata ca cererea de excludere privind pe asociatul M.G. este intemeiata, urmind a fi admisa fiind dovedit dezinteresul total al acestuia fata de buna desfasurare a activitatii societăţii.

Cererile de despagubiri vor fi respinse ca neintemeiate intrucit probele administrate nu dovedesc pretentiile solicitate.