Citeste şi


Contestație decizie suspendare contract de muncă. Decizia 1619/2009. Curtea de Apel Tg Mures


ROMÂNIA

CURTEA DE APEL TÂRGU MURE

SECȚIA CIVIL, DE MUNC ȘI ASIGURRI SOCIALE, PENTRU MINORI ȘI FAMILIE

Dosar nr-

Decizie nr. 1619/

Ședința public din 21 octombrie 2009

Completul compus din:

– Președinte

– Judector

– Judector

Grefier –

Pe rol pronunțarea asupra recursului declarat de reclamanta, domiciliat în Târgu-M,-,. 22, județul M, împotriva sentinței civile nr. 474 din 24 martie 2009, pronunțat de Tribunalul Mure ș, în dosarul nr-, pronunțat de Tribunalul Mure ș, în dosarul nr-.

In lipsa prților.

Procedura complet.

dezbaterilor și susținerile prților au fost consemnate în încheierea ședinței publice din 14 octombrie 2009, care face parte integrant din prezenta când s-a amânat pronunțarea pe data de azi, iar în urma deliberrii s-a pronunțat prezenta decizie.

CURTEA,

Prin sentința civil nr.474 din 24 martie 2009, Tribunalului Mure ș, s-a respins acțiunea formulat de reclamanta în contradictoriu cu SC” Asigurri”SA

In considerentele hotrârii judectorești atacat s-a reținut c:

Reclamanta a fost angajat la unitatea pârât din data de 10 iulie 2004 pe durat nedeterminat în calitate de .

La 28 martie 2008 s-a încheiat procesul verbal în care s-a consemnat hotrârea de a se modifica structura organizatoric a unitții angajatoare.

La 21 mai 2008 s-a aprobat punerea în a hotrârii Consiliului de supraveghere al societții exprimat conform procesului verbal nr.6 din 28 martie 2008 prin stabilirea pașilor și etapelor de modificare a Direcției juridice și individualizarea activitții acesteia și s-a aprobat memoriu plan de masuri privind punerea în executare a hotrârii Consiliului de supraveghere din 28 martie 2008.

Ca urmare s-a procedat la reorganizarea Direcției juridice prin transformarea în serviciu juridic având un numr de 13 posturi începând cu data de 8 august 2008.

Totodat s-au stabilit etapele de punere în aplicare a acestor msuri, iar reclamanta apare nominalizat la etapa 2 privind sucursalele teritoriale pentru Sucursala

Instanța de fond din materialul probator depus la dosarul cauzei a constatat c desființarea locului de munc al reclamantei a avut o cauz real și serioas, desființarea postului este efectiv, postul acesteia neregsindu-se în noul stat de funcții al pârâtei.

La 29 iulie 2008 s-a adoptata hotrârea nr.16 în baza creia s-a procedat la emiterea deciziilor de concediere în condițiile și conform calendarului prevzut în planul de msuri anexat hotrârii din 29 iulie 2008.

S-a apreciat c msura dispus cu privire la reclamant reprezint o concediere individual așa cum este definit de art.65 din Codul muncii și nu art.68 din același cod.

S-a apreciat c, în condițiile restructurri Direcției juridice, s-au concediat individual salariați, la o distanț de peste 30 de zile ceea ce conduce la existența unei concedieri individuale și nu colective, a considerat instanța de fond.

Ca urmare s-a respins acțiunea formulat, constatându-se c sunt nefondate criticile cuprinse în acțiunea formulat.

Împotriva acestei hotrâri a declarat recurs reclamanta solicitând admiterea recursului, modificarea sentinței atacate și anularea dispoziției 1053/2009 emis de intimat, restabilirea situației anterioare și plata despgubirilor aferente, daune morale și cheltuieli de judecat.

In motivarea recursului s-au invocat prev. art.304 pct.9 pr.civ. artându-se c instanța de fond nu a verificat legalitatea deciziei atacate 1053/2008 emis de pârât, în condițiile în care, susține recurenta, conținutul acestei decizii nu îndeplinește condițiile art.74 Codul muncii în sensul c nu cuprinde motivele care au determinat concedierea, criteriile de stabilire a ordinii de prioritate, lista tuturor locurilor disponibile în unitate și termenul în care salariații ar urma s opteze pentru un loc de munc vacant în conidiile art.64 Codul muncii.

O alt critic adus de recurent se refer la faptul c în speț nu a avut loc o concediere individual, cum s-a apreciat în hotrârea atacat, ci una colectiv precizându-se c s-au restructurat 54 de posturi la nivelul societarii.

Recurenta susține în memoriul de recurs, dezvoltat pe 19 pagini, c a avut loc o concediere colectiv lovit de nulitate, și chiar și în cazul unei concedieri individuale intimata nu a respectat condițiile pentru desființarea postului ocupat de reclamant, respectiv desființarea s fie efectiv și definitiv, s aib un caracter obiectiv impus de o cauz real și serioas, și s priveasc posturile ocupate și de aceeași natur cu cel deținut de reclamant.

În al patrulea rând recurenta a susținut c instanța de fond nu a pus sub semnul întrebrii afirmațiile și temeiul legal invocat de intimat nici mcar atât cât s o determine la analizarea atent a faptului c intimata a nesocotit o serie de obligații legale care sunt fundamentale în raporturile de munc dintre un angajator și angajat.

Se arat c în mod eronat s-a apreciat c procedurile de informare și consultare a salariaților trebuie realizat de ctre angajator doar în situația concedierilor colective deși aceast optic susține recurenta, este contrazis de prevederile art.39 și 40 din Codul muncii și de dispozițiile Legii 467/2006.

Se arat c relevanța normrii muncii este crucial în sensul interpretrii ca îndeplinit sau nu condiția existenței sau nu a unei cauze serioase și reale privind desființarea locului de munc.

Se susține c intimata a neglijat toate obligațiile pe care le avea și pe care trebuia s le îndeplineasc anterior emiterii deciziei de concediere, chiar mai mult trebuiau respectate de intimat înc înainte de adoptarea oricrei msuri efective de restructurare.

Se susține c dac ar fi existat cauze reale și serioase care s justifice msura adoptat de intimat aceasta nu ar fi avut motive pentru care s nu îndeplineasc și celelalte obligații ale sale prin care ar fi respectat inclusiv dreptul fundamental al omului privind dreptul la munc al fiecrui salariat afectat de o asemenea msur.

În întâmpinarea depus se solicit respingerea recursului declarat ca nefondat artându-se c, cu privire la motivul unu al recursului, referitor la condițiile de form prev. de art.74 Codul muncii, în ce privește decizia atacat, se arat c exist diferențiere între concedierile colective și cele individuale și având în vedere caracterul individual al concedierii recurentei, îndeplinirea obligațiilor de a respecta disp.art.74, au fost respectate de ctre intimat.

Cu privire la motivul doi al recursului, referitor la existența unei concedieri individuale și nu colective, intimata susține c așa cum rezult din toate documentele concedierii în speț, intimata, pentru a adopta hotrârea din 29 iulie 2008, societatea s-a aflat în prezența unei reorganizri a Direcției juridice și nu a restrângerii activitții societții. Din planul de msuri adoptat prin hotrârea Consiliului de supraveghere din 29 iulie 2008, prevede c se va înființa un singur serviciu juridic și c va avea loc o reorganizarea privind posturile de consilieri juridici și referenți.

Se susține c modul de realizare a reorganizrii direcției juridice creeaz doar aparența unei concedieri colective nefiind îndeplinit cea de a treia condiție a contractului colectiv, respectiv perioadei de 30 de zile lucrtoare.

În ce privește motivul nr.3 din recursul declarat, referitor la desființarea postului ca nefiind efectiv, definitiv și cu caracter obiectiv, intimata precizeaz c desființarea locului de munc al recurentei are la baz o cauz serioas și real, postul desființat neregsindu-se sub nicio alt denumire în organigrama direcției juridice.

Ca urmare, solicit respingerea recursului declarat, cu cheltuieli de judecat.

Examinând recursul declarat prin prisma motivelor invocate și a prevederilor art.304 pct.9 pr.civ. art.304 ind.1 pr.civ, se constat c este nefondat urmând a se respinge avându-se în vedere urmtoarele considerente:

Reclamanta a fost angajata pârâtei SC” Asigurri”SA B conform contractului individual de munc nr.1314 din 5 iulie 2004.

La 27 iulie 2004 sub nr.829/2004, între prți s-a încheiat un act adițional prin care reclamanta a fost numit consilier juridic la Sucursala M a SC” Asigurri”SA.

Cronologic, dup angajarea reclamantei care a avut loc la 1 iulie 2004, urmat ca la 28 martie 2008, în conformitate cu art.10.2.11 din actul constitutiv al societții justificând urgența situației și interesul societții, exprimarea votului în scris referitor la modificarea structurii organizatorice.

La 21 mai 2008 s-a aprobat punerea în executare a hotrârii consiliului de supraveghere și s-au stabilit pașii și etapele de modificare a Direcției Juridice. Ca urmare, s-a hotrât ca începând cu 8 august 2008 Direcția juridic s fie reorganizat prin transformarea în Serviciul juridic cu un numr de 13 posturi.

Într-o etap secundar, la Sucursalele teritoriale s-a nominalizat reclamanta consilier juridic la Sucursala M, în Memoriu-plan de msuri, în care erau persoanele ce vor beneficia de msurile de protecție social referitoare la concedierile individuale stabilite pe etape.

Secțiunea V a Codului muncii referitoare la concedierea colectiv informarea, consultarea salariaților și procedura concedierilor colectiv, prevede la art.68 faptul c prin concediere colectiv se înțelege concedierea într-o perioad de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu țin de persoana salariatului, a unui numr de angajați.

La aliniatul 2 al aceluiași art.68 Codul muncii, se prevede c la stabilirea numrului efectiv de salariați concediați colectiv, se iau în calcul și acei salariați crora le-au încetat contractele individuale de munc din inițiativa angajatorului din unul sau mai multe motive fr legtur cu persoana salariatului cu condiția existenței a cel puțin 5 concedieri.

În speța dedus judecții se constat c intimata Asigurri SA a procedat la o restructurare a Direcției Juridice conform Hotrârii Consiliului de supraveghere procedând la concedierea salariaților la o distanț mai mare de 30 de zile între concedieri.

În speța dedus judecții concedierea reclamantei are caracterul unei concedieri individuale având la baz reorganizarea posturilor de consilieri juridici, neavând loc o concediere colectiv în condițiile prev.de art.68 Codul muncii.

A avut loc o desființare efectiv a locului de munc al reclamantei, postul acesteia neexistând în noul stat de funcții al intimatei, astfel încât criticile recurentei referitoare la faptul c nu au fost respectate condițiile prevzute de legiuitor pentru concedierile colective, se constat a fi neavenite în condițiile în care a avut loc o concediere individual dup cum apare stabilit în Memoriul-plan de msuri, avut la baza concedierii individuale a reclamantei la etapa a doua.

Intimata în planul de msuri adoptat a prevzut c se vor restructura cele 70 de posturi, consilieri juridic și referenți, existențe în cadrul organigramei societții, iar începând cu data de 20 octombrie 2008 urma a se înființa un singur serviciu juridic la nivelul întregii societții cu un numr de 16 posturi în organigram.

Se apreciaz c organul de conducere al intimatei a avut în vedere reorganizarea structurii consilierilor juridici pentru reducerea cheltuielilor la nivelul acestei structuri cât și întregii societți.

Se constat c Memoriul-plan de msuri, fila 84 dosar fond, cuprinde analiza activitții desfșurat de ctre consilierii juridici și întreaga Direcție Juridic planul de reorganizare a activitții juridice, funcționarea noului serviciu juridic și restructurarea activitții juridice a SC” Asigurri”SA și activitatea de externalizare a activitții juridic ea societții, ceea ce conduce la concluzia c concedierea individual a reclamantei a fost o consecinț a unui plan de restructurare, c nu a avut loc o concediere colectiv întrucât intimata, în desfșurarea planificat a msurilor luate în scopul micșorrii cheltuielilor financiare, a procedat la desfacerea contractelor individuale de munc a mai multor persoane, în etape, dar fr a avea loc o concediere colectiv întrucât activitatea desfșurat în acest sens de intimat nu se încadreaz în dispozițiile art.68 Codul muncii, concedierea reclamantei având loc în baza art.65 Codul muncii, respectiv concedierea a avut loc pentru motive care nu țin de persoana salariatului, reprezint încetarea contractului de munc determinat de desființarea locului de munc ocupat de salariat din unul sau mai multe motive fr legtur cu persoana acestuia.

De altfel,m se constat c desființarea locului de munc a fost obiectiv, a avut o cauz real și serioas în noua organigram a serviciului juridic cu 13 angajați, neputând fi regsit postul ocupat de ctre reclamant.

În planul de msuri adoptat prin Hotrârea 16 din 29 iulie 2008, concedierea privește doar un numr de 40 de posturi, 37 consilieri juridici și 3 referenți, iar reorganizarea posturilor de consilieri juridici a fost întemeiat pe disp.art.65 întrucât numrul de posturi vacante din organigrama a cror desființare se efectueaz, nu se regsește numrul de persoane menționat de art.68 din Codul muncii, reorganizarea celor 40 de posturi având loc într-o perioad de 73 de zile calendaristice din 8 august 2008, pân la data de 20 octombrie 2008.

Desființarea locului de munc al contestatoarei se constat c a fost impus de eficientizarea activitții întrucât a avut loc o restrângere real impus de nevoia activitții de a-și reorganiza teritorial activitatea consilierilor juridici, urmrindu-se și o reducere a cheltuielilor de personal concomitent cu externalizarea unei prți din activitatea juridic.

În ce privește susținerea recurentei c decizia atacat nu respect prevederile art.74 pr.civ. se constat c, având loc o concediere individual și nu colectiv, criticile referitoare la hotrârea atacat sub acest aspect se vor respinge ca nefondate

Din coroborarea probelor administrate se constat c, criticile recurentei referitoare la nerespectarea prev.art.39 și 40 din Codul muncii referitoare la drepturile și obligațiile salariatului precum și angajatorului sunt nefondate în speța dedus judecții, întrucât s-a procedat la o concediere individual la care s-au respectat prevederile legale în materie fiind o concediere din motive neimputabile angajatului și în urma unui plan de restructurare a Direcției juridice din cadrul societții SC” Asigurri”SA

Se constat c instanța de fond a fcut analiza speței dedus judecții atât sub aspectul strii de fapt cât și ca încadrare în drept, criticile aduse de recurent referitoare la neanalizarea aspectelor precizate în memoriul de recurs declarat, se apreciaz a fi nefondate, soluția instanței de fond tranșând litigiul din punct de vedere juridic în mod just adaptat strii de fapt dedus judecții, ceea ce atrage menținerea hotrârii atacate și respingerea susținerilor recurentei ca nefondate.

Așa fiind, se constat c fiind o desființare efectiv a locului de munc datorit unei cauze reale și serioase, cu o desfacere a contractului individual de munc în baza art.65 Codul muncii, cu respectarea prevederilor art.39, 40 Codul muncii, criticile aduse hotrârii atacate sunt nefondate și ca urmare se va respinge recursul declarat, menținându-se sentința civil nr.474 din 24 martie 2009 Tribunalului Mure

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta -, domiciliat în Tg-M,-,.22, județul M, împotriva sentinței civile nr.474 din 24 martie 2008, pronunțat de Tribunalul Mure

IREVOCABIL.

Pronunțat în ședinț public azi, 21 octombrie 2009.

PRESEDINTE JUDECTORI

GREFIER

Red.

Tehnored.

4 exp.

23.11.2009.

Jud.fond:-

Asist.jud.-.