Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Plangere N.U.P.Interpretarea probelor


SENTINŢA PENALĂ NR. 622/ 04.03.2008

Plangere N.U.P.Interpretarea probelor

 În ceea ce priveşte aplicarea sancţiunii cu caracter administrativ constând în amendă în cuantum de 100 lei, instanţa apreciză că procurorul a făcut o alegere corectă a acestei sancţiuni şi individualizat corect cuantumul acesteia.

 Aplicarea unei amenzi, într-un cuantum îndreptat spre minimul prevăzut de lege se impunea faţă de modul de săvârşire a faptei şi faţă de circumstanţele în care fapta a fost săvârşită – pe timp de noapte şi în loc public.

 Aplicarea unei amenzi, într-un cuantum îndreptat spre minimul prevăzut de lege se impunea faţă de modul de săvârşire a faptei şi faţă de circumstanţele în care fapta a fost săvârşită – pe timp de noapte şi în loc public.

*******

 Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Craiova la data de 07.11.2007, sub nr. 23308/215/2007, petenta M. M. a solicitat admiterea plângerii, reţinerea cauzei spre rejudecare cu consecinţa desfiinţării ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală a petentei pronunţată la data de 20.06.2007 în dosarul 2857/P/2007 şi a ordonanţei primului procuror pronunţată la data de 12.09.2007 în dosarul nr. 2637/II/2/2007 prin care s-a respins plângerea împotriva ordonanţei mai sus arătate. S-a solicitat de asemenea anularea amenzii administrative aplicată prin ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală, eventual înlocuirea cu sancţiunea mustrării şi exonerarea de la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea plângerii petenta a arătat că prin ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală pronunţată în dosarul nr. 2857/P/2007, a fost dispusă scoaterea sa de sub urmărire penală şi a fost obligată la plata unei amenzi administrative în cuantum de 100 lei şi la cheltuieli judiciare către stat în cuantum de 20 lei.

În continuare petenta a arătat că a fost urmărită penal pentru faptul că în ziua de 24.02.2007 mergând la cumpărături în magazinul BILLA a aşezat o parte din cumpărături într-un coş şi celaltă parte le-a aşezat în geanta sa cu explicaţia că fiind prea mici puteau scăpa prin orificiile coşului. După ce a plătit o parte din produse, a fost nevoită să meargă la baie din cauza bolii de care suferă şi a lăsat coşul sub supravegherea casierei la care plătise, neavând intenţia de a părăsi incinta magazinului cu produsele care se aflau în geantă.

Petenta a specificat că nu este vinovată de săvârşirea infracţiunii de furt şi că a fost victima unei interpretări eronate a stării de fapt şi a unor grave abuzuri ale agenţilor de pază care au perchiziţionat-o.

Petenta a mai specificat că are în întreţinere o minoră de 3 ani pe care o creşte singură, nefiind căsătorită, are 48 de ani şi nu are posibilităţi financiare pentru a achita amenda ce i-a fost aplicată şi pe care o contestă.

În drept, plângerea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 278 1 din Codul de procedură penală.

În susţinerea plângerii la dosar au fost depuse următoarele acte: buletinul endoscopic din 20.01.2007 ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi de aplicare a unei amenzi cu caracter administrativ din dosarul nr. 2857/P/2007 ordonanţa prim procurorului din data de 12.09.2007 comunicarea soluţiei de scoatere de sub urmărire penală către petentă ,certificatul de naştere al minorei Morundescu Maria – Miruna

La solicitarea instantei, la data de 18.01.2008, la dosarul cauzei a fost ataşat  dosarul de urmărire penală nr. 2857/P/2007 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova şi copia de pe borderoul de expedierea coletelor din data de 24.10.2007.

La termenul din data de 22.01.2008 a fost introdusă în cauză partea vătămată – intimata BILLA România SRL, nr.1 – Filiala 201 – Magazin BILLA Craiova.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :

Faţă de petenta M.M. , ce a introdus plângerea supusă analizei, s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 208 – 209 alin. 1 lit. e,g din Codul penal  prin ordonanţa din 20.07.2007 a Parchetului de pe lângă Judecatoria Craiova, pronunţată în dosarul nr. 2857/P/2007, reţinându-se că în seara zilei de 24.02.2007  a sustras bunuri din incinta magazinului BILLA în valoare de 15,01 lei. Prin această ordonanţă petenta a fost oligată la  o amendă administrativă în cuantum de 100 lei şi la cheltuieli judiciare statului în cuantum  de 20 lei.

Împotriva acestei soluţii petenta a formulat plângere, care a fost respinsă ca neîntemeiata de către prim-procurorul delegat al Parchetului de lângă Judecătoria Craiova. La luarea acestei soluţii s-a reţinut că fapta de însuşire pe nedrept a existat sub aspect material şi a fost săvârşită cu forma de vinovăţie cerută de lege, că în mod corect s-a constat în temeiul art. 18 1din Codul penal că fapta prezintă un pericol social scăzut şi că măsura  aplicată realizează sub aspect cantitativ şi sub aspectul formei în mod eficient scopul preventiv şi educativ urmărit.

Cu privire la fapta pentru care i-a fost aplicată petentei amenda administrativă, instanţa reţine că în seara zile de 24.02.2007 după ce petenta a trecut de casa de marcat cu coşul cu produsele cumpărate, a rugat-o pe casiera Olaru Liliana să aibă grijă de produsele pe care le achitase cât timp se afla la baie fără a menţiona nimic cu privire la produsele neplătite aflate în geanta acesteia, aşa cum rezultă din declaraţia martorei Olaru Liliana.

La întoarcerea de la baie geanta petentei a fost controlată de agenţii de pază I.C., C. R. şi D. L. care au identificat produsele sustrase. Petenta a afirmat ca aceste produse erau achiziţionate din magazinul Real, însă nu a prezentat un bon fiscal în susţinerea afirmaţiilor sale iar pe bunurile respective era lipit codul de bare cu menţiunea BILLA astfel cum reiese din declaraţiile martorilor I.C., C.  R.  şi D. L.

În condiţiile speţei instanţa apreciză ca devin incidente dispoziţiile art. 278 1 din Codul de procedură penală care prevede că împotriva rezoluţiei procurorului de scoatere de sub urmărire penală orice persoană interesată ale cărei interese legitime sunt vătămate  poate face plângere la instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond, care va examina plângerea pe baza lucrărilor şi a materialelor din dosarul cauzei precum şi a  înscrisurilor noi prezentate.

Analizând situaţia de fapt reţinută pe baza dispoziţiei legale incidente în speţă, instanţa apreciază plângerea petentei neîntemeiată pentru următoarele considerente :

În speţă, petenta fiind persoana faţă de care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală şi aplicarea unei amenzi administrative , are calitate să introducă o astfel de cerere fiind o persoană interesată ale cărei interese legitime sunt vătămate.

Din analiza dosarului de urmărire penală, având în vedere că la dosarul cauzei nu au fost depuse înscrisuri noi în susţinerea cererii, rezultă că soluţia parchetului este legală şi temeinică.

Din situaţia de fapt reţinută rezultă că petenta şi-a însuşit pe nedrept bunuri din incinta magazinului BILLA, încercând să ascundă acest fapt faţă de agenţii de pază care au depistat fapta sa, fiind astfel dovedită intenţia acesteia în săvârşirea faptei.

Faţă de prejudiciul foarte mic al faptei săvârşite şi faţă de factorii referitori la situaţia petentei în mod corect s-a stabilit că fapta săvârşită nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni şi s-a facut aplicarea art. 18 1din Codul penal.

În ceea ce priveşte aplicarea sancţiunii cu caracter administrativ constând în amendă în cuantum de 100 lei, instanţa apreciză că procurorul a făcut o alegere corectă a acestei sancţiuni şi individualizat corect cuantumul acesteia.

Faţă de aceste considerente instanţa urmează să respingă plângerea formulată de către petenta M. M. ca neîntemeiată şi să menţină ca legală şi temeinică ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală şi aplicare a unei amenzi de cu caracter administrativ, atacată.

1