Cauta in aceasta categorie:

Anulare Hotărâre aga. Modificarea ordinii de zi

Ordinea de zi a convocatorului este respectata în condi?iile în care un punct al acesteia vizeaza tocmai alegerea unui nou administrator. Alegerea unui nou administrator ce figureaza ca punct pe ordinea de zi a Adunarii generale a actionarilor, presupune alegerea în concret a administratorului si nu desemnarea candidatilor pentru ca, ulterior, sa...

Citeste mai mult...

Acţiune în anulare. încălcarea prin hotărârea arbitrală a ordinii publice, a bunelor moravuri ori a dispoziţiilor imperative ale legii. Judecată arbitrală în echitate

C. proc. civ., art. 364 lit. f)-i) Hotărârile arbitrare pot fi anulate numai pentru unul sau mai multe dintre motivele limitativ prevăzute de art. 364 lit. a)-i) C. proc. civ. Motivele de anulare privesc condiţiile de formă ale hotărârii arbitrale. şi nu modul în carc Tribunalul arbitral a soluţionat fondul pricinii, inclusiv stabilirea cheltuielilor de judecată...

Citeste mai mult...

Decizie de concediere ce nu conţine criteriile de stabilire a ordinii de prioritate menţionate în art. 69 alin.(2) lit. d) din C.muncii. Lipsa de relevanţă a indicării lor pur formale. Anulare

Este necesar ca angajatorul să facă dovada modului de aplicare a criteriilor de selecţie a personalului, respectiv a faptului că cel concediat s-ar afla în vreuna din situaţiile limitativ prevăzute în decizia de concediere. Prin urmare, fără a contesta realitatea desfiinţării unor locuri de muncă de natura celui ocupat de reclamant şi cauza serioasă...

Citeste mai mult...

Concediere colectivă. Neindicarea criteriilor de stabilire a ordinii de priorităţi. Analiza măsurilor de reorganizare în raport cu personalul întregii unităţi învestite cu personalitate juridică

în cazul concedierii colective, decizia de concediere care nu menţionează criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi este lovită de nulitate absolută, iar sancţiunea nulitătii absolute nu poate fi acoperită în niciun fel, date fiind principiile ce acţionează în această materie a dreptului civil. Măsurile de reorganizare se analizează, potrivit prevederilor Contractului colectiv de...

Citeste mai mult...

Concediere colectivă. Stabilirea ordinii de prioritate în cazul concedierii colective. Rezultatele evaluării realizării obiectivelor de performanţă. Restituirea sumelor achitate cu titlu de plăţi compensatorii în cazul anulării deciziei de concediere

în baza art. 69 alin. (3) C. muncii republicat, la stabilirea ordinii de prioritate în cazul concedierii colective angajatorul trebuie să aibă în vedere cu prioritate rezultatele evaluării realizării obiectivelor de performanţă. Cum evaluarea s-a făcut pentru o perioadă anterioară stabilirii noilor obiective de performanţă individuală, dar şi în baza unor criterii şi obiective...

Citeste mai mult...

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL. VALABILITATE. MODIFICAREA ORDINII DE ZI. Accize

Prin Decizia 641/2006 s-a respins ca nefundat recursul Consiliului Local al com. Ruginoasa în contradictoriu cu intimatul C.N., reţinându-se următoarele că prin sentinţa civilă nr. 26/CA/01.03.2006 Tribunalul Neamţ a admis acţiunea formulată de reclamantul C.N.în contradictoriu cu pârâtul Consiliul local Ruginoasa, anulând hotărârea nr. 16A/11.07.2005, emisă de pârât, privind modificarea şi completarea Comisiei de...

Citeste mai mult...

Tulburarea liniştii şi ordinii publice. Cerinţa săvârşirii faptei într-un loc public sau într-un local public

Legea nr. 61/1991, art. 2 pct. 1 şi 26!) Conform prevederilor art. 2 pct. 1 şi 26 din Legea nr. 61/1991, republicată, cerinţa esenţială a laturii obiective a celor două fapte prevăzute de aceste texte de lege se circumscrie locului săvârşirii: „în public” (art. 2 pct. 1), respectiv „în locuri sau localuri publice” (art. 2 pct....

Citeste mai mult...