Drepturile civile sunt drepturile de bază care sunt furnizate de către fiecare cetățean al țării, conform constituției. Legea acordă fiecărui cetățean dreptul de a practica religia lui sau ei, să vorbească liber și să trăiască în țară fără nici o discriminare bazată pe rasă, religie, sex, dizabilitate fizică sau mentală, vârsta, statutul de imigrant și altele.
In plus, legea include și drepturi politice, cum ar fi drepturile acuzatului, dreptul de a solicita despăgubiri sau căi de atac, dreptul de a participa la politică și societatea civilă, libertatea de asociere și dreptul de vot, pe lângă altele.
Drepturile civile sunt de două tipuri:
Drepturi absolute si Drepturi relative.
Drepturi absolute
Drepturile absolute sunt cele cu privire la care în Convenţie nu se prevăd excepţii sau posibilităţi de derogare de la respectarea lor (excepţiile sunt prevăzute în articolul în care este consacrat dreptul respectiv, iar condiţiile şi limitele derogărilor sunt prevăzute în art. 15 din Convenţie)
Dreptul de a nu fi supus pedepsei cu moartea
Dreptul de a nu fi supus torturii sau pedepselor ori tratamentelor inumane sau degradante
Dreptul de a nu fi supus sclaviei
Dreptul de a nu fi condamnat fără lege/retroactiv
Dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori pentru aceeaşi faptă
Drepturi relative
Drepturile relative sunt cele cu privire la care Convenţia prevede posibilitatea unor limitări ale aplicării/respectării. Adică sunt drepturi cu privire la aplicarea cărora există excepţii şi/sau derogări. În mod logic, toate drepturile prevăzute în Convenţie şi în protocoalele adiţionale care nu sunt absolute, sunt drepturi relative.
Dreptul la viaţă
Dreptul la libertate şi siguranţă
Dreptul la un proces echitabil
Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie
Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie
Libertatea de exprimare
Libertatea de întrunire şi de asociere
Dreptul la căsătorie
Dreptul la un recurs efectiv
Dreptul la nediscriminare
Dreptul la protecţia proprietăţii
Dreptul la instruire
Dreptul la alegeri libere
Dreptul de a nu fi privat de libertate pentru datorii contractuale
Libertatea de circulaţie
Dreptul de a nu fi expulzat arbitrar
Dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală
Dreptul la despăgubiri în caz de eroare judiciară
Dreptul la egalitate între soţi
În cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră civile sunt încălcate, puteți angaja un avocat pentru drepturi civile pentru a vă oferi protecție. Uneori, este posibil să nu fi sigur dacă drepturile dumneavoastră au fost încălcate sau nu. Puteți vorbi cu un avocat și de a înțelege dacă este cazul dumneavoastră este valid sau nu.Drepturile Civile
drepturile civile