Cauta in aceasta categorie:

Cerere excludere asociat dintr-o societate cu raspundere limitata. Invocarea disp.art.217 al.1 lit.c din Legea nr.31/1990 (actual 222 lit.c). Inadmisibilitate.

Cerere excludere asociat dintr-o societate cu raspundere limitata. Invocarea disp.art.217 al.1 lit.c din  Legea  nr.31/1990 (actual  222 lit.c). Inadmisibilitate. Art.217 al.1 lit.c  din  Legea nr.31/1990 face referire exclusiva la excluderea asociatului din societatea cu raspundere nelimitata, nefiind aplicabil în cazul unei  societati cu raspundere limitata. Reclamanta P.E. a chemat în judecata la...

Citeste mai mult...

Reincredintarea minorului. Conditii.

Prin sentinţa civilă nr.6942/de 27.09.2004 instanta a admis cererea formulată de reclamantul M.H.R. în contradictoriu cu pârâta M.M.R., a dispus reîncredinţarea  minorei M.N.M., născută la 01.05.1990, reclamantului M.H.R. si a obligat pârâta M.M.R. la plata în favoarea minorei a pensiei de întreţinere în cuantum de 1.200.000 lei, de la pronunţarea prezentei hotărâri şi până...

Citeste mai mult...

Pretentii comerciale. Contract avand ca obiect prestarea de servicii turistice. Schimbarea ulterioara a conditiilor contractuale. Mijloace de proba.

Prin sentinţa civilă nr.  5061/23.05.2005 instanta a admis cererea formulată de reclamanta SC A. n contradictoriu cu pârâta SC I.R.I.C SA si a obligat pârâta să plătească reclamantei sumele de 80.501.500 lei reprezentând debit neachitat şi 25.949.098 lei reprezentând dobânda legală până la 31.03.2004. Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului...

Citeste mai mult...

Contestatie la executare. Stingerea raportului juridic fundamental. Calea de atac speciala a opozitiei la executare.

Contestatie la executare. Stingerea raportului juridic fundamental. Calea de atac speciala a opozitiei la executare. Prin sentinţa civilă nr. 6369/ 21.06.2005 instanta a respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimaţilor terţi popriţi A.B.R. S.A, BRD S.A şi E. B. ROMÂNIA S.A. ca neîntemeiată si a respins contestaţia la executare formulată de contestatoarea...

Citeste mai mult...

Restituire metale preţioase preluate abuziv. Cerere de restituire in natura.

Prin sentinţa civilă nr.5741/7.06.2005 instanta a admis în parte acţiunea precizată formulată de reclamantul A.A. în contradictoriu cu pârâtul STATUL ROMÂN prin BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI a obligat pârâtul să plătească reclamantului contravaloarea a 1347,55 grame aur fin la preţul practicat de Banca Naţională a Romaniei la data plăţii. Prin cererea inregistrată pe...

Citeste mai mult...

Recursul declarat împotriva hotărârilor pronunţate conform art.2781 alin.8 din C.pr.penală de către orice alte persoane ale căror interese legitime au fost vătămate.Obiectul recursului.

Hotarârea instantei pronuntata potrivit art. 2781 alin.8 lit.a C.pr.penala  poate fi atacata cu recurs de catre orice persoana ale carei interese legitime sunt vatamate, dar ca printr-un astfel de recurs pot fi vizate numai aspectele care nu sunt legate de fondul cauzei Iar vatamarea produsa nu trebuie sa fie legata de acesta. Potrivit...

Citeste mai mult...

Suplinirea consimtamantului celuilat parinte in vederea deplasarii minorului in straintate. Interesul copilului.

Prin sentinţa civilă nr.  6693/28.06.2005 instanta a admis cererea formulată de reclamanta P.M.E. în contradictoriu cu pârâtul N.L.A. si a suplinit consimţământul pârâtului necesar în vederea plecării din România a fiului său minor N.L.P., născut la data de 16.04.1991, pe perioada vacanţelor de vară (15 iunie – 15 septembrie), începând cu rămânerea definitivă a...

Citeste mai mult...

Condiţiile de admisibilitate a cererii de aderare la apel.

Cererea de  aderare la apel trebuie depusă până la prima zi de înfăţişare, termenul la care părţile, legal citate, pot pune concluzii, şi nu mai înainte de comunicarea motivelor de apel. Întrucât, potrivit art.293  cod procedură civilă, cererea de aderare la apel se poate face până la prima zi de înfăţişare...

Citeste mai mult...

Actiune intemeiata pe principiul imbogatirii fara justa cauza. Prestatii succesive. Prescriptie.

Actiune intemeiata pe principiul imbogatirii fara justa cauza. Prestatii succesive. Prescriptie. Prin sentinţa civilă nr. 8714/16.09.2005 instanta a admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiune  în ceea ce priveşte pretenţiile aferente anului 2001 şi perioada 1 ianuarie 2002 – 24 mai 2002, a admis, în parte, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta...

Citeste mai mult...

Hotărâre consiliul local. Anulare.

Prin sentinţa nr 237/2005 pronunţată de Tribunalul Prahova s-a admis acţiunea reclamantei I.E formulată împotriva pârâtilor Consiliul Local al comunei Drajna şi primarului acestei localităţi şi s-a anulat Hotărârea nr. 38/2004 precum şi dispoziţia nr 88/2005 a Primarului comunei Drajna . Instanţa de fond a reţinut că hotărârea Consiliului Local şi dispoziţia...

Citeste mai mult...

Legea nr. 10 2001. Imobil restituit dupa expirarea termenelor prevazute de oug nr. 40 1999. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 18.

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 3.11.2005 sub nr. 26591/2005, reclamanta RD a chemat in judecata parata SC Z.D. C SRL, solicitand pronuntarea unei hotarari judecatoresti prin care sa fie validata oferta de plata si consemnarea sumei de 80 000 EURO si sa dispuna radierea dreptului de proprietate al paratei...

Citeste mai mult...

Întrerupere executare pedeapsă. Probe

Decizia penală nr.26/R/16.01.2006 a Curţii de Apel Galaţi Întrerupere executare pedeapsă. Probe Prin decizia penală nr.26/R/16.01.2006 a Curţii de Apel Galaţi a fost admis recursul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea. A fost casată decizia penală nr.499/31.10.2005 a Tribunalului Vrancea şi trimisă cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă. ...

Citeste mai mult...

Somatie de plata. Conditii de admisibilitate.

Prin sentinţa civilă nr. 5139/30.03.2006 instanta a respins cererea formulata de creditoarea SC T. CFR SA împotriva debitoarei SC E, C, V.B., C. “CFR M” ca nefondată. Prin cererea înregistrată la data de 16.03.2006 pe rolul acestei instanţe, sub nr.8055/299/2006, creditoarea SC T. CFR SA a solicitat emiterea unei somaţii de plată împotriva...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Cerere în despăgubiri. Procedură prealabilă

Contencios administrativ. Cerere în despăgubiri. Procedură prealabilă. Art. 1,7,19 din Legea nr.554/2004. Art. 109(2) Cod procedură  civilă. În cazul cererilor în despăgubiri adresate instanţelor de judecată ca urmare a anulării actului administrativ atacat este necesar a fi îndeplinită procedura prealabilă anterior sesizării instanţei de judecată. Secţia comercială de contencios administrativ -...

Citeste mai mult...

Executare silita. Consemnarea la dispoziţia biroului executorului judecătoresc a valorii creanţei. Consecinte.

Prin incheierea din data de 06.04.2006 instanta a respins excepţia lipsei calitaii procesuale active ca nefondata, a admis cererea formulata de reclamantii M.V. şi M.C.G. în contradictoriu cu pârâtii N.M. şi C.A. si a desfiintat masurile de executare dispuse in dosarul de executare nr. 74/2006 al BEJ S.D. din Bucuresti. Prin cererea inregistrata...

Citeste mai mult...

Drept de retenţie. Calitate procesual activă.

  Drept de retentie. Calitate procesual activa. Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la 02.11.2005, sub nr. 12584/303/2005 reclamantul SDS a chemat în judecata pe pârâta SAM, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se constate existenta dreptului sau de retentie asupra bunului imobil situat în Bucuresti, sector 6,...

Citeste mai mult...

Contract de vanzare-cumparare. Neexecutarea de catre vanzator a propriei obligatii din culpa cumparatorului. Consecinte.

Prin sentinţa civilă nr. 6549/20.04.2006 instanta a respins cererea formulata de reclamanta SC S. SRL in contradictoriu  cu pârâta SC Q. F. C. SRL ca nefondată. Prin cererea inregistrata la data de 19.01.2006, pe rolul Judecatoriei sectorului 1 Bucuresti, sub nr. 1763/299/2006, reclamanta SC S. SRL a chemat in judecata parata SC Q....

Citeste mai mult...

Repunerea în termenul de prescripţie prev. de art. 46 al.5 din legea 10/2001 (art.50 al.5 din legea 10/2001 în actuala regelementare). cauzele care justifică repunerea în termenul de prescripţie. incidenţa disp.art. 19 din decretul 167/1958.

Potrivit disp.art.46 al.5 din Legea 10/2001, prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la acţiune se prescrie în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Potrivit art.19 din Decretul nr.167/1958 instanţa de judecată, în cazul în care constată ca fiind temeinic justificate...

Citeste mai mult...

Cerere compensare suma

Asupra recursului de  fata; Din  examinarea lucrarilor  din  dosar, constata  urmatoarele : Prin sentinta  civila nr. 5260/14.12.2005 Tribunalul Bucuresti -  Sectia  a  VIII -a Conflicte de  Munca, Asigurari  Sociale , Contencios Administrativ si  Fiscal  a respins contestatia formulata de reclamanta SC SCHINDLER România  SRL în contradictoriu  cu pârâta Directia Generala a Finantelor ...

Citeste mai mult...

Inlocuirea măsurii preventive cu o altă măsură preventivă, când s-au schimbat temeiurile care au determinat luarea măsurii.

Inlocuirea măsurii preventive cu o altă măsură preventivă, când s-au schimbat temeiurile care au determinat luarea măsurii.  Faptul că în cauză nu s-a început cercetarea judecătorească  şi inculpatul nu a mai fost condamnat anterior, nu sunt  de natură să justifice înlocuirea măsurii arestării preventive  cu o altă...

Citeste mai mult...