Cauta in aceasta categorie:

Cerere excludere asociat dintr-o societate cu raspundere limitata. Invocarea disp.art.217 al.1 lit.c din Legea nr.31/1990 (actual 222 lit.c). Inadmisibilitate.

Cerere excludere asociat dintr-o societate cu raspundere limitata. Invocarea disp.art.217 al.1 lit.c din  Legea  nr.31/1990 (actual  222 lit.c). Inadmisibilitate. Art.217 al.1 lit.c  din  Legea nr.31/1990 face referire exclusiva la excluderea asociatului din societatea cu raspundere nelimitata, nefiind aplicabil în cazul unei  societati cu raspundere limitata. Reclamanta P.E. a chemat în judecata la...

Citeste mai mult...

Cerere de completare a unei decizii irevocabile

Este inadmisibilă cererea de completare a unei hotărâri irevocabile, pronunţată în calea extraordinară - contestaţia în anulare, întemeiată pe dispoziţiile art.2812 Cod procedură civilă. Prin decizia nr. 111/17 februarie 2001 a Curţii de Apel Craiova , s-a respins contestaţia în anulare ca neîntemeiată, întrucât nici una dintre criticile formulate nu se încadrează în...

Citeste mai mult...

Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului. Consecintele depasirii limitelor competentei sale de catre judecatorul delegat la o.r.c. prin pronuntarea asupra unei cereri de radiere a sediului social al recurentului.

Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului. Consecintele depasirii limitelor competentei sale de catre judecatorul delegat la O.R.C. prin pronuntarea asupra unei cereri de radiere a sediului social al recurentului. Potrivit disp. art.25 al.1 din Legea nr. 26/1990 astfel cum a fost modificata prin Legea nr.161/2003 „orice persoana fizica sau juridica prejudiciata ca efect...

Citeste mai mult...

Reincredintarea minorului. Conditii.

Prin sentinţa civilă nr.6942/de 27.09.2004 instanta a admis cererea formulată de reclamantul M.H.R. în contradictoriu cu pârâta M.M.R., a dispus reîncredinţarea  minorei M.N.M., născută la 01.05.1990, reclamantului M.H.R. si a obligat pârâta M.M.R. la plata în favoarea minorei a pensiei de întreţinere în cuantum de 1.200.000 lei, de la pronunţarea prezentei hotărâri şi până...

Citeste mai mult...

Rectificare act de stare civila transcris. Obtinerea ulterioara a unui duplicat emis de autoritatile straine.

Prin sentinţa civilă nr. 6232/7.09.2004 instanta a admis acţiunea formulată de reclamanta R. O. in contradictoriu cu intimata Primăria Sectorului 1 Bucureşti şi a dispus rectificarea actului de naştere, înregistrat în registru stării civile sub nr.4633/11.04 2003 în sensul că la rubricile „numele de familie al tatălui” şi „numele de familie al mamei” se...

Citeste mai mult...

Cerere excludere asociat administrator. Dispozitiile art. 217 lit. „d” din Legea nr. 31/1990. Neîndeplinirea conditiilor prevazute de textul de lege. Consecinte.

Cerere excludere asociat administrator. Dispozitiile art. 217 lit. „d” din Legea nr. 31/1990. Neîndeplinirea conditiilor prevazute de textul de lege. Consecinte. Pentru a se putea proceda la excluderea asociatului administrator din societatea comerciala cu raspundere limitata în temeiul art. 217 lit. „d” din Legea nr. 31/1990 e necesar a se dovedi savârsirea de...

Citeste mai mult...

Raspundere civila delictuala. Utilizarea in presa a unui limbaj insultator. Modalitate de reparare a prejudiciului. Publicarea hotararii judecatoresti.

Prin sentinţa civilă nr.9902/20.12.2004 instanta a admis în parte cererea formulată de reclamantul S.R.S. în contradictoriu cu pârâta SC E.S. SRL, a obligat  pârâta  SC E.S. să  publice integral hotărârea sub titlul „Anunţ  judiciar” pe cheltuiala sa în trei numere consecutive ale ziarului „T.”, pe  prima  pagină a acestuia, cu aceleaşi  caractere cu care...

Citeste mai mult...

Contract de transport de marfuri. Distrugerea bunurilor in timpul transportului. Stabilirea culpei.

Prin sentinţa civilă nr. 13636/15.10.2004 instanta a respins cererea de chemare în judecată privind pe reclamanta SC R.P.C.I.  SRL în contradictoriu cu pârâta SC ARION A.I.E. SRL, ca neîntemeiată şi a respins cererea  de chemare în garanţie formulată de parata în contradictoriu cu chemata în garanţie SOCIETATEA DE ASIGURARE REASIGURARE A. SA ca rămasă...

Citeste mai mult...

Plangere contraventionala. Organul competent sa constate contraventia.

Prin sentinţa civilă nr. 3764/19.04.2005 instanta a admis plângerea formulată de contestatoarea S.C. TMB M. S.A. în contradictoriu cu intimata PRIMĂRIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI şi a anulat procesul verbal nr.201 încheiat la data de 25.10.2004. Prin adresa nr. DI-JDC/40517/4123/6.12.2004, înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 4514/28.02.2005, PRIMĂRIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI a înaintat...

Citeste mai mult...

Cererea de completare a deciziei civile pronunţate în apel. Redactarea cererii în comun pentru cazuri diferite de erori sau omisiuni. Admisibilitatea cererii greşit motivată în drept . Obligativitatea citării părţilor.

Cererea de completare a deciziei civile pronunţate în apel. Redactarea cererii în comun pentru cazuri diferite de erori sau omisiuni. Admisibilitatea cererii greşit motivată în drept . Obligativitatea citării părţilor. Cererea de completare a deciziei civile pronunţate de instanţa de apel , formulată în comun de doi sau mai mulţi coparticipanţi  procesuali se...

Citeste mai mult...

Calitate procesuala pasiva. Vacanta succesorala. Mijloace de proba.

Calitate procesuala pasiva. Vacanta succesorala. Mijloace de proba. Prin sentinţa civilă nr. 4867/18.05.2005  instanta a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Statului Român şi a Municipiului Bucureşti si a respins cererea formulată de reclamantul V. M. P. în contradictoriu cu pârâţii Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice şi Municipiul Bucureşti prin Primarul...

Citeste mai mult...

Contract de inchiriere. Stabilirea in sarcina chiriasului a obligatiei de a plati cheltuielile de intretinere. Mijloace de proba.

Prin sentinţa civilă nr. 5094/ 24.05.2005 instanta a respins cererea principală formulată de reclamanta-pârâtă S.M. în contradictoriu cu pârâta-reclamantă S.C. XXL C. S.R.L., ca nefondată, a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a pârâtei reclamante pe cererea reconvenţională ca neîntemeiată, a admis in parte cererea reconventionala formulata de parata-reclamanta si a obligat reclamanta-pârâtă să...

Citeste mai mult...

Pretentii comerciale. Contract avand ca obiect prestarea de servicii turistice. Schimbarea ulterioara a conditiilor contractuale. Mijloace de proba.

Prin sentinţa civilă nr.  5061/23.05.2005 instanta a admis cererea formulată de reclamanta SC A. n contradictoriu cu pârâta SC I.R.I.C SA si a obligat pârâta să plătească reclamantei sumele de 80.501.500 lei reprezentând debit neachitat şi 25.949.098 lei reprezentând dobânda legală până la 31.03.2004. Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului...

Citeste mai mult...

Daune morale. Conditii de acordare.

Prin sentinţa civilă nr. 5992/3.06.2005 instanta a respins acţiunea ca neîntemeiată formulată de reclamantul B A în contradictoriu cu pârâtul  N C Prin cererea înregistrată sub nr. 24398/2004, reclamantul B A a solicitat instanţei obligarea pârâtului  N C la plata sumei de 500.000.000 lei , cu titlu de daune morale şi publicarea...

Citeste mai mult...

Contestatie la executare. Stingerea raportului juridic fundamental. Calea de atac speciala a opozitiei la executare.

Contestatie la executare. Stingerea raportului juridic fundamental. Calea de atac speciala a opozitiei la executare. Prin sentinţa civilă nr. 6369/ 21.06.2005 instanta a respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimaţilor terţi popriţi A.B.R. S.A, BRD S.A şi E. B. ROMÂNIA S.A. ca neîntemeiată si a respins contestaţia la executare formulată de contestatoarea...

Citeste mai mult...

Restituire metale preţioase preluate abuziv. Cerere de restituire in natura.

Prin sentinţa civilă nr.5741/7.06.2005 instanta a admis în parte acţiunea precizată formulată de reclamantul A.A. în contradictoriu cu pârâtul STATUL ROMÂN prin BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI a obligat pârâtul să plătească reclamantului contravaloarea a 1347,55 grame aur fin la preţul practicat de Banca Naţională a Romaniei la data plăţii. Prin cererea inregistrată pe...

Citeste mai mult...

Suplinirea consimtamantului celuilat parinte in vederea deplasarii minorului in straintate. Interesul copilului.

Prin sentinţa civilă nr.  6693/28.06.2005 instanta a admis cererea formulată de reclamanta P.M.E. în contradictoriu cu pârâtul N.L.A. si a suplinit consimţământul pârâtului necesar în vederea plecării din România a fiului său minor N.L.P., născut la data de 16.04.1991, pe perioada vacanţelor de vară (15 iunie – 15 septembrie), începând cu rămânerea definitivă a...

Citeste mai mult...

Recursul declarat împotriva hotărârilor pronunţate conform art.2781 alin.8 din C.pr.penală de către orice alte persoane ale căror interese legitime au fost vătămate.Obiectul recursului.

Hotarârea instantei pronuntata potrivit art. 2781 alin.8 lit.a C.pr.penala  poate fi atacata cu recurs de catre orice persoana ale carei interese legitime sunt vatamate, dar ca printr-un astfel de recurs pot fi vizate numai aspectele care nu sunt legate de fondul cauzei Iar vatamarea produsa nu trebuie sa fie legata de acesta. Potrivit...

Citeste mai mult...

Contestatie la executare. Nevalabilitatea sau desfiintarea ulterioara a unui titlu comercial. Calea de atac speciala a opozitiei la executare.

Contestatie la executare. Nevalabilitatea sau desfiintarea ulterioara a unui titlu comercial. Calea de atac speciala a opozitiei la executare. Prin sentinta civila nr. 7240/13.07.2005  instanta a respins contestatia la executare formulata de contestatoarea SC R. P. I. SRL, in contradictoriu cu intimata S.C. U.I.  SRL  şi  tertul poprit BRD-SUCURSALA V. ca neintemeiata si...

Citeste mai mult...