Cauta in aceasta categorie:

Obiectul revizuirii întemeiată pe art.322 pct.2 cod procedură civilă. Decizia instanţei de recurs de casare cu trimitere, Inadmisibilitatea revizuirii.

Din textul art.322 alin.1 cod procedură civilă, rezultă că pot face obiectul revizuirii doar  hotărârile prin care s-a rezolvat fondul pretenţiei ce a fost dedusă judecăţii. Nu au avut caracter şi deci nu pot face obiectul revizuirii deciziile instanţei de recurs, de casare cu trimitere spre rejudecarea apelurilor sau acţiunii, deoarece...

Citeste mai mult...

Contestatie la decizia de pensionare

Dosar nr. 4074/109/2009 R O M Â N I A TRIBUNALUL ARGEŞ SECŢIA CIVILĂ SENTINŢA CIVILĂ Nr. 998/AS Şedinţa publică de la 01 Iulie 2010 Completul compus din: Pe rol judecarea cauzei asigurări sociale privind pe contestatorul B.V.şi pe intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII...

Citeste mai mult...

Decizia civila nr.1124

R O M Â N I A TRIBUNALUL TULCEA SECTIA CIVILA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL DECIZIA CIVILA NR.1124 Sedinta publica de la data de 02 Decembrie 2015 Asupra apelului civil de fata: Prin cererea înregistrata la Judecatoria Tulcea sub nr. xxxx/253/2014 din 20.01.2014 reclamanta S.C. SZPC S.R.L, a solicitat obligarea pârâtilor...

Citeste mai mult...

Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la tribunalul din raza sa de domiciliu sau resedinta, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 252 alin.5 Codul muncii.

Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la tribunalul din raza sa de domiciliu sau resedinta, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 252 alin.5 Codul muncii. Din modalitatea de reglementare a procedurii cercetării disciplinare rezultă că intenţia legiuitorului a fost de a nu permite salariatului...

Citeste mai mult...

Contestaţie la decizia de pensionare, admisă

SENTINŢA Nr. 462/2015 Şedinţa publică de la 03 Februarie 2015 La data de 08.05.2014 contestatorul E. D. în contradictoriu cu intimatele CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII DOLJ şi COMISIA CENTRALĂ DE CONTESTAŢII DIN CADRUL CASEI NAŢIONALE DE PENSII PUBLICE a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună...

Citeste mai mult...

contestaţie la decizia  prin care s-a dispus concedierea slariatului, deţinător al unei funcţii eligibile într-un organism

SENTINŢA Nr. 460/2015 Şedinţa publică de la 03 Februarie 2015 La data de 08.07.2014, contestatorul P. M. a chemat în judecată intimatul F. R. SA pentru ca prin hotărârea ce o va pronunţa să se dispună anularea deciziei de concediere nr 99/21.05.2014, repunerea părţilor în situaţia anterioară în sensul obligării acestuia de a-l...

Citeste mai mult...

Decizia Decanului Baroului nu poate face obiectul unei cereri de investire cu formulă executorie. Decanul Baroului nu este un Tribunal Arbitral.

- art. 653 Cod procedură civilă; - art. 615 alin. 1 şi 2 Cod procedură civilă; - art. 32 din Legea nr. 51/1995; - art. 132 din Statutul profesiei de avocat. Asupra apelului de faţă: Prin încheierea Şedinţei Camerei de Consiliu nr. 988/C din data de 10 decembrie 2014 pronunţată de Tribunalul Braşov...

Citeste mai mult...

Contestație decizie de concediere. Decizia 14/2008. Curtea de Apel Galati

Dosar nr- ROMÂNIA CURTEA DE APEL GALAȚI SECȚIA CONFLICTE DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE DECIZIA CIVILĂ NR. 14/ Ședința publică din 7 ianuarie 2008 Completul compus din: PREȘEDINTE: Benone Fuică JUDECĂTOR 2: Ion Ioneci JUDECĂTOR 3: Marioara Coinacel GREFIER - - - Pe rol fiind judecarea contestației în anulare formulată de contestatorul, domiciliat în G,-, - 5B,. 49, împotriva deciziei civile nr. 797/17.09.2007 pronunțată de Curtea...

Citeste mai mult...

Contestație decizie de concediere. Decizia 20/2008. Curtea de Apel Galati

Dosar nr- ROMÂNIA CURTEA DE APEL GALAȚI SECȚIA CONFLICTE DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE DECIZIE Nr. 20/ Ședința publică de la 14 Ianuarie 2008 Completul compus din: PREȘEDINTE Judecător Judecător Grefier .-.-.-.-.-.-. Pe rol fiind judecarea recursului declarat de intimata PRIMĂRIA COMUNEI VÂNĂTORI, cu sediul în comuna Vânători, jud. V, împotriva încheierii de ședință din data de 21.11.2007 pronunțată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr-, în litigiul...

Citeste mai mult...

Conflict de muncă. Decizia 132/2010. Curtea de Apel Tg Mures

ROMÂNIA CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ SECȚIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI ȘI FAMILIE Dosar nr- Decizie nr. 132/ Ședința publică din 18 februarie 2010 Completul compus din: - Președinte - Judecător - Judecător Grefier - Pe rol judecarea recursului declarat de pârâta, cu sediul în T, str. -.1,.3,.4, județul H, împotriva sentinței civile nr.2220 din 4 noiembrie 2009, pronunțată de Tribunalul Harghita...

Citeste mai mult...

Contestație decizie de concediere. Decizia 93/2010. Curtea de Apel Tg Mures

ROMÂNIA CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ SECȚIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI ȘI FAMILIE Dosar nr- Decizie nr. 93/ Ședința publică din 10 februarie 2010 Completul compus din: - Președinte - Judecător - Judecător Grefier - Pe rol pronunțarea asupra contestației în anulare formulate de contestatorul, cu domiciliul ales în M C,-.36, împotriva deciziei civile nr.897/R din 6 mai 2009, pronunțată de Curtea...

Citeste mai mult...

Contestație decizie de sancționare. Decizia 38/2010. Curtea de Apel Tg Mures

ROMÂNIA CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ SECȚIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI ȘI FAMILIE Dosar nr- Decizie nr. 38/ Ședința publică din 21 ianuarie 2010 Completul compus din: - Președinte - Judecător - Judecător Grefier - Pe rol judecarea recursului declarat de pârâta SC SA, cu sediul în Tg-M,-, jud. M, împotriva sentinței civile nr. 861 din 17 iunie 2009, pronunțată de Tribunalul...

Citeste mai mult...

Contestație decizie de concediere. Decizia 1763/2009. Curtea de Apel Tg Mures

ROMÂNIA CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ SECȚIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI ȘI FAMILIE Dosar nr- Decizie nr. 1763/ Ședința publică din 26 noiembrie 2009 Completul compus din: - Președinte - Judecător - Judecător Grefier - Pe rol judecarea recursului declarat de reclamantul, domiciliat în de M,-,.2,.11, județul M, împotriva sentinței civile nr. 1975 din 19 decembrie 2008, pronunțată de Tribunalul Mureș în...

Citeste mai mult...

Contestație decizie de concediere. Decizia 1750/2009. Curtea de Apel Tg Mures

ROMÂNIA CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ SECȚIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI ȘI FAMILIE Dosar nr- Decizie nr. 1750/ Ședința publică din 25 2009 Completul compus din: - Președinte - Judecător - Judecător Grefier - Pe rol judecarea recursului declarat de pârâta Administrația Piețelor Târgu-M, cu sediul în Târgu-M,-, jud. M, împotriva sentinței civile nr.730 din 19 mai 2009, pronunțată de Tribunalul Mureș...

Citeste mai mult...

Contestație decizie de concediere. Decizia 1736/2009. Curtea de Apel Tg Mures

ROMÂNIA CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ SECȚIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI ȘI FAMILIE Dosar nr- Decizie nr. 1736/ Ședința publică din 19 noiembrie 2009 Completul compus din: - Președinte - Judecător - Judecător Grefier - Pe rol pronunțarea asupra recursului declarat de pârâta "", cu sediul procesual ales în C N,-,.1, județul C, împotriva sentinței civile nr. 262 din 4 martie 2009,...

Citeste mai mult...

Contestație decizie de concediere. Decizia 1683/2009. Curtea de Apel Tg Mures

ROMÂNIA CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ SECȚIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI ȘI FAMILIE Dosar nr- DECIZIA CIVILĂ NR. 1683/ Ședința publică din 4 noiembrie 2009 Completul compus din: - Președinte - Judecător - Judecător Grefier - Pe rol pronunțarea asupra recursurilor declarate de reclamantul, domiciliat în loc. nr.187, jud.M și de pârâta Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului M, cu sediul...

Citeste mai mult...

Contestație decizie de concediere. Decizia 1687/2009. Curtea de Apel Tg Mures

ROMÂNIA CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ SECȚIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI ȘI FAMILIE Dosar nr- Decizie nr. 1687/ Ședința publică din 05 2009 Completul compus din: - Președinte - Judecător - Judecător Grefier - Pe rol pronunțarea asupra recursului declarat de reclamanta - ROMANIA SRL, cu sediul în Tg-M,-, județul M, împotriva sentinței civile nr.239 din 26 februarie 2009, pronunțată de Tribunalul...

Citeste mai mult...

Contestație decizie de concediere. Decizia 1647/2009. Curtea de Apel Tg Mures

ROMÂNIA CURTEA DE APEL TÂRGU - SECȚIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI ȘI FAMILIE DOSAR NR- DECIZIA NR. 1647/ Ședința publică din 27 octombrie 2009 PREȘEDINTE: Nemenționat Judecător: Judecător: Grefier: Pe rol soluționarea recursului declarat de pârâta Târgu-M, cu sediul în Târgu-M,-, județul M, împotriva sentinței civile nr. 804 din 9 iunie 2009, pronunțată de Tribunalul Mureș, în dosarul nr-. La apelul nominal...

Citeste mai mult...

Contestație decizie suspendare contract de muncă. Decizia 1640/2009. Curtea de Apel Tg Mures

ROMÂNIA CURTEA DE APEL TÂRGU MURE SECȚIA CIVIL, DE MUNC ȘI ASIGURRI SOCIALE, PENTRU MINORI ȘI FAMILIE Dosar nr- Decizie nr. 1640/ Ședința public din 23 octombrie 2009 Completul compus din: PREȘEDINTE: Nemenționat Judector: Judector: Grefier: Pe rol judecarea recursului declarat de pârâta, cu sediul în Târgu M,-, județul M, împotriva sentinței civile nr. 645 din 30 aprilie 2009, pronunțat de Tribunalul Mure ș în dosarul...

Citeste mai mult...

Contestație decizie de concediere. Decizia 1622/2009. Curtea de Apel Tg Mures

ROMÂNIA CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ SECȚIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI ȘI FAMILIE Dosar nr- Decizie nr. 1622/ Ședința publică din 21 Octombrie 2009 Completul compus din: - Președinte - Judecător - Judecător Grefier - Pe rol pronunțarea asupra recursului declarat de reclamantul, domiciliat în,- A, județul M, împotriva sentinței civile nr. 872 din 18 iunie 2009, pronunțată de Tribunalul Mureș, în dosarul...

Citeste mai mult...