Cauta in aceasta categorie:

Pretenţii comerciale–neefectuarea procedurii de conciliere-respingerea ca inadmisibilă.

7- pretenţii comerciale–neefectuarea procedurii de conciliere-respingerea ca inadmisibilă. SENTINŢA CIVILĂ NR.1047 Şedinţa publică din 12 noiembrie 2009 Asupra cererii de faţă constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr./198/2009, reclamanta SC O.V.I. SA, a chemat în judecată pe pârâta P.E. , pentru ca prin hotărârea ce...

Citeste mai mult...

Închiderea procedurii falimentului. Lipsa avansului sumelor necesare pentru continuarea procedurii şi a bunurilor valorificabile pentru susţinerea cheltuielilor. Recurs declarat de creditori. Respingere

Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă,de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 4051 din 18 mai 2011 Prin sentinţa comercială nr. 1371 din 11.10.2011 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud s-au respins ca fiind neîntemeiate obiecţiunile formulate de creditorul AVAS Bucureşti. S-a admis cererea formulată de lichidatorul judiciar SCP I. SPRL şi...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Cerere de deschidere a procedurii întemeiată pe bilete la ordin. Invocarea de către debitoare, pe calea contestaţiei prevăzute de articolul 33 alin. 2 din legea nr.85/2006, a unor apărări privitoare la lipsa mandatului semnatar…

DECIZIA COMERCIALĂ NR.495 DIN 19  MARTIE 2009 IREVOCABILĂ. CURTEA DE APEL BUCUREŞTI SECŢIA A V A COMERCIALĂ Procedura insolvenţei. Cerere de deschidere a procedurii întemeiată pe bilete la ordin. Invocarea de către debitoare, pe calea contestaţiei prevăzute de articolul 33 alin. 2 din legea nr.85/2006, a unor apărări...

Citeste mai mult...

În cadrul procedurii de atribuire a unei lucrări de construcţie, ce intră sub incidenţa dispoziţiilor o.u.g. nr. 34/2006 ofertantul ce prezintă o ofertă cuprinzând valoarea propunerii financiare situate sub cuantumul de 85%, din valoarea estimată a c…

În cadrul procedurii de atribuire a unei lucrări de construcţie, ce intră sub incidenţa dispoziţiilor O.U.G. nr. 34/2006 ofertantul ce prezintă o ofertă cuprinzând valoarea propunerii financiare situate sub cuantumul de 85%, din valoarea estimată a contractului, trebuie să detalieze modul de formare a preţului ofertei. Dacă ofertantul declarat câştigător a detaliat modul...

Citeste mai mult...

Apel suspendat ca urmare a deschiderii procedurii insolvenţei. Consecinţele închiderii acestei proceduri judiciare

Apel suspendat ca urmare a deschiderii procedurii insolvenţei. Consecinţele închiderii acestei proceduri judiciare - Codul de procedură civilă: art. 161 - Legea nr. 86/2006: art. 36 Societăţile comerciale cu sediul în România sunt persoane juridice române, ceea ce înseamnă că, după îndeplinirea formalităţilor de constituire, în condiţiile legii, societatea comercială este...

Citeste mai mult...

Necesitatea parcurgerii procedurii administrative prealabile prevăzute de og nr. 92/2003 anterior sesizării instanţei de contencios administrativ

 Necesitatea parcurgerii  procedurii  administrative prealabile prevăzute de OG nr. 92/2003 anterior sesizării instanţei de contencios administrativ  Pentru anularea deciziei de regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare emisă de Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale M. reclamantul trebuia să se adreseze cu o contestaţie la organul de soluţionare constituit la nivelul Direcţiei Generale...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. închiderea procedurii insolvenţei în temeiul art.132 alin.2 din legea nr.85/2006. -art.132 alin.2 din Legea nr.85/2006.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. ÎNCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENŢEI ÎN TEMEIUL ART.132 ALIN.2 DIN LEGEA NR.85/2006. -art.132 alin.2 din Legea nr.85/2006. Potrivit art. 132 alin. 2 din Legea nr. 85/2006 “O procedură de faliment va fi închisă atunci când judecătorul...

Citeste mai mult...

Cerere creditor privind opoziţia la descliderea procedurii insolvenţei. Condiţii de admisibilitate impuse, potrivit art. 32 alin2 din Legea nr.85/2006

Cerere creditor privind opoziţia la descliderea procedurii insolvenţei. Condiţii de admisibilitate impuse,  potrivit art. 32 alin2 din Legea nr.85/2006. Invocarea de către creditorul oponent a relei-credinţe din partea debitorului care a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei, nu constituie un temei suficient pentru împiedicarea declanşării acestei proceduri în condiţiile în care starea de insolvenţă este...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. DESCHIDEREA PROCEDURII SIMPLIFICATE A INSOLVENŢEI. Hotărârea judecătorului sindic prin care a fost respinsă ca neîntemeiată cererea de deschidere a procedurii simplificate formulată de lichidatorul judiciar, ca urmare a cererii formulate de creditoarea D.  G....

Citeste mai mult...

Legea procedurii insolventei – contestatie împotriva masurii de înscriere în tabelul preliminar al creditorului debitoarei.

Art.65 din Legea nr.85/2006 Art.968 Cod civil, art.967 Cod civil Prin cererea din data de 23.06.2009, creditoarea C.F.S.P. a formulat contestatie împotriva masurii de înscriere de catre administratorul judiciar în tabelul preliminar al creditorilor debitoarei SC V.B.A. a creantei depuse de catre creditoarea SC A.I. SRL în cuantum de 9.080.005,72 lei solicitând...

Citeste mai mult...

Nerespectarea procedurii obligatorii prevăzute de art.162 Cod procedură penală în situaţia luării măsurii internării medicale. Consecinţa -casarea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe

Prin sentinţa penală nr. 282 din 24 octombrie 2012, Judecătoria Vişeu de Sus a admis sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus şi, în baza art.114 Cod penal, a dispus internarea medicală a învinuitului Maszkalyuk Ian la Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei până la însănătoşire sau noi dispoziţii....

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Efectele închiderii procedurii.

 Procedura insolvenţei. Efectele închiderii procedurii.         De la data rămânerii irevocabile a sentinţei de închidere a procedurii insolvenţei judecătorul sindic se consideră dezînvestit, sau altfel spus, descărcat de orice îndatoriri ori responsabilităţi decurgând din calitatea sa de judecător sindic căruia i-a fost repartizată aleatoriu cauza având...

Citeste mai mult...

Inaplicabilitatea procedurii somaţiei de plată în situaţia în care nu sunt îndeplinite în mod cumulativ condiţiile de admisibilitate prevăzute de art.1 din O.G.nr.5/2001

Invocarea exceptiei de neexecutare a contractului confera procedurii caracter contencios, incompatibil cu procedura necontencioasa a somatiei de plata Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Făurei, creditoarea U.A.T.  J. a chemat în judecată pe debitoarea S.C. P. S.A., solicitând instanţei emiterea unei ordonanţe care să conţină somaţia de plată împotriva acesteia, pentru...

Citeste mai mult...

Admisibilitatea actiunii in revendicare dupa finalizarea procedurii speciale prevazute de lg.nr.10/2001

Asupra cauzei de faţă reţine următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe, reclamantul SC a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul mun. Buzău, prin primar, ca acesta să fie obligat să-i lase în deplină proprietate şi paşnică folosinţă suprafaţa de teren de 115 mp situată în …... În motivarea cererii,...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Excepţia lipsei procedurii prealabile. Stabilirea cadrului procesual dedus judecăţii; părţile în proces, în raport de emitentul actului administrativ ce formează obiectul acţiunii

•Legea  nr. 554/2004 rep. - art. 2 alin. 1 lit. a  - art. 11 alin. 1 •Legea nr. 50/1991 rep. – art. 4 •Codul de procedură civilă •Aspecte legate de soluţionarea excepţiei lipsei procedurii prealabile în raport cu obiectul acţiunii în contencios administrativ, de pârâţii chemaţi în judecată şi de...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Deschiderea procedurii.

Procedura insolvenţei. Deschiderea procedurii. Este inadmisibila o cerere de interventie principala formulata de creditor in dosarul pornit la initiativa debitorului pentru deschiderea procedurii insolventei care sa constituie singular temeiul declansarii acestei proceduri. (CURTEA DE APEL BUCUREŞTI SECŢIA A VI-A CIVILĂ DECIZIA CIVILĂ NR. 772 din 12.04.2013) Prin sentinţa civilă...

Citeste mai mult...

Cererea creditorului de deschidere a procedurii insolvenţei

Dosar nr. 5693/3/2013 ROMÂNIA TRIBUNALUL BUCUREŞTI-SECTIA A VII-A CIVILĂ SENTINŢA CIVILĂ NR: 4183 ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA 22.04.2013 TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN : PREŞEDINTE: JUDECĂTOR-SINDIC: PN GREFIER: ISA Pe rol fiind soluţionarea cauzei comerciale, având ca obiect cerere întemeiată pe dispoziţiile L.85/2006, privind procedura insolvenţei, privind pe...

Citeste mai mult...