Persoana care are în întreţinere o altă persoană poate fi pedepsită cu închisoarea dacă:

a) o părăseşte, o goneşte, o lasă fără ajutor şi îi provoacă suferinţe fizice sau morale;
b) îşi îndeplineşte cu rea-credinţă obligaţia de întreţinere, în condiţiile legii;
c) nu plăteşte pensia de întreţinere stabilită de judecător timp de 3 luni de zile.

Victima trebuie să facă plângere în termen de 3 luni.