Constă în deteriorarea unui bun aparţinând unei alte persoane sau împiedicarea salvării de la deteriorare a unui bun al altcuiva. Fapta este considerată mai gravă dacă a avut ca rezultat stricarea unui bun prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc, dacă este de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri. Victima trebuie să facă plângere în termen de 3 luni.