Cauta in aceasta categorie:

Art. 101 Codul aerian Sancţiuni

Art. 101 (1) Săvârşirea faptei prevăzute la art. 93 alin. (1) lit. j), dacă aceasta este de natură să pună în pericol siguranţa zborului, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. (2) Efectuarea serviciului în stare de ebrietate de către personalul aeronautic civil se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. (3)...

Citeste mai mult...

Art. 102 Codul aerian Sancţiuni

Art. 102 (1) Pilotarea unei aeronave de către o persoană care nu deţine documentele de certificare prevăzute de reglementările în vigoare pentru pilotarea aeronavei respective se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. (2) Dacă prin fapta prevăzută la alin. (1) s-a pus în pericol siguranţa altor zboruri, sănătatea publică...

Citeste mai mult...

Art. 103 Codul aerian Sancţiuni

Art. 103 (1) Se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte: a) exploatarea unei aeronave fără ca aceasta să posede un certificat de înmatriculare/identificare şi un certificat/autorizaţie de navigabilitate ori documente echivalente; b) nerespectarea restricţiilor impuse prin reglementările specifice referitoare la zonele supuse servituţilor aeronautice sau prin avizele emise...

Citeste mai mult...

Art. 104 Codul aerian Sancţiuni

Art. 104 În înţelesul prevederilor prezentului capitol: a) o aeronavă se consideră a fi în serviciu din momentul în care personalul de la sol sau echipajul începe să o pregătească în vederea unui anumit zbor până la expirarea unui termen de 24 de ore după orice aterizare; perioada de serviciu cuprinde în orice caz întregul timp...

Citeste mai mult...

Art. 106 Codul aerian Sancţiuni

Art. 106 Comunicarea de informaţii, ştiind că acestea sunt false, dacă prin acest fapt se periclitează siguranţa zborului, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani. Dacă fapta se săvârşeşte în scopul devierii itinerarului de zbor, pedeapsa este de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi....

Citeste mai mult...

Art. 107 Codul aerian Sancţiuni

Art. 107 (1) Săvârşirea, cu ajutorul unui dispozitiv, al unei arme sau al unei substanţe, a unui act de violenţă împotriva unei persoane aflate într-un aeroport civil, dacă fapta pune în pericol sau este de natură a pune în pericol siguranţa şi securitatea...

Citeste mai mult...

Art. 108 Codul aerian Sancţiuni

Art. 108 (1) Distrugerea sau deteriorarea gravă, cu ajutorul unui dispozitiv, al unei arme sau al unei substanţe, a instalaţiilor unui aeroport civil ori a unei aeronave care nu este în serviciu, dar se află pe un aeroport, precum şi întreruperea serviciilor de...

Citeste mai mult...

Art. 111 Codul aerian Sancţiuni

Art. 111 (1) Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezentul capitol se pedepseşte. (2) Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute în prezentul capitol. Lege nr. 399/2005 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian din 27 decembrie 2005, Monitorul Oficial...

Citeste mai mult...

Art. 112 Codul aerian Sancţiuni

Art. 112 Cercetarea faptelor prevăzute la art. 98-111, precum şi punerea în mişcare a acţiunii penale sunt de competenţa procurorului de pe lângă curtea de apel în a cărei rază teritorială au fost săvârşite acestea. Lege nr. 399/2005 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian din 27 decembrie 2005, Monitorul Oficial...

Citeste mai mult...

Art. 113 Codul aerian Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 113 Reglementările emise de Ministerul Transporturilor în aplicarea prevederilor prezentului Cod aerian sunt obligatorii pentru toţi agenţii aeronautici civili. Art. 1131 Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute în prezenta lege vor fi notificate potrivit Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată, şi se vor acorda numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenţei. Lege nr....

Citeste mai mult...

Art. 114 Codul aerian Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 114 La instituirea de către Preşedintele României a stării de asediu sau a stării de urgenţă, precum şi la declararea mobilizării parţiale sau generale a Forţelor Armate ori în caz de agresiune armată îndreptată împotriva ţării aplicarea prevederilor prezentului Cod aerian se suspendă în parte sau în întregime, activitatea aeronautică în spaţiul aerian naţional...

Citeste mai mult...

Art. 51 Codul aerian Operaţiuni de lucru aerian şi aviaţie generală Operaţiuni aeriene civile

Art. 51 (1) Operaţiunile de aviaţie generală cuprind: a) transporturile aeriene în interes propriu; b) zborurile în interes propriu; c) zborurile particulare; d) zborurile şcoală. (2) Transporturile aeriene în interes propriu reprezintă operaţiunile de aviaţie generală executate de o persoană juridică, fără perceperea unui tarif sau a echivalentului acestuia în bunuri ori servicii, utilizându-se aeronave civile proprii sau închiriate, care...

Citeste mai mult...

Art. 52 Codul aerian Operaţiuni de lucru aerian şi aviaţie generală Operaţiuni aeriene civile

Art. 52 Operaţiunile de lucru aerian sunt operaţiunile aeriene civile efectuate pentru nevoile industriei, agriculturii, silviculturii, sănătăţii publice şi protecţiei mediului, de căutare şi salvare, cercetare ştiinţifică, fotografiere, monitorizare, publicitate, precum şi în alte scopuri de către operatori aerieni certificaţi de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Lege nr. 399/2005 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului...

Citeste mai mult...

Art. 53 Codul aerian Operaţiuni de lucru aerian şi aviaţie generală Operaţiuni aeriene civile

Art. 53 Regimul răspunderii operatorilor aerieni care efectuează operaţiuni aeriene de aviaţie generală sau de lucru aerian pe teritoriul României este reglementat în conformitate cu prevederile dreptului comun, în măsura în care nu s-a stabilit altfel printr-o lege specială sau printr-un tratat internaţional la care România este parte. Lege nr. 399/2005 - pentru modificarea şi completarea...

Citeste mai mult...

Art. 54 Codul aerian Protecţia mediului

Art. 54 În sensul prezentului cod aerian, protecţia mediului reuneşte toate activităţile ce au ca scop reducerea impactului aviaţiei civile asupra mediului, datorat zgomotului produs de aeronavele civile, emisiilor motoarelor de aviaţie, substanţelor folosite în cadrul activităţilor aeronautice civile şi reziduurilor rezultate în urma desfăşurării acestor activităţi. Lege nr. 399/2005 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei...

Citeste mai mult...