Cauta in aceasta categorie:

Alte cereri.

Nr. Operator: 2443 ROMÂNIA TRIBUNALUL GORJ SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE Completul compus din: PREŞEDINTE Maria Angela Cîlniceanu Judecător Stelian Victor Ulmet Asistent  judiciar Camelia Săftescu Asistent  judiciar Mihaela Tudorescu Grefier Ludmila Maria Bărbuţu Pe rol judecarea cererii de chemare în judecată...

Citeste mai mult...

Competenţa materială. Cereri având ca obiect sume reprezentând finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene

Tip : Sentinţă Nr. /Data : 4989/c.a/12.12.2013 Autor : Tribunalul Iaşi – Secţia a II a Civilă şi de contencios administrativ şi fiscal Domeniu asociat – Competenţă materială. Acte ale autorităţilor publice Competenţa materială. Cereri având ca obiect sume reprezentând finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene Prin sentinţa...

Citeste mai mult...

Alte cereri legea 193/2000

TRIBUNALUL ARGEŞ SECŢIA CIVILĂ DECIZIE CIVILA Nr. 2217/2014 Şedinţa publică de la 08 Octombrie 2014 Obiectul cauzei:alte cereri LEGEA 193/2000 TRIBUNALUL Asupra  recursului civil de faţă , Constată că,prin cererea înregistrată în data de 15.01.2013 pe rolul acestei instanţa sub nr. de mai...

Citeste mai mult...

În soluţionarea unei cereri de ordonanţă preşedinţială se impune verificarea condiţiilor de admisibilitate ce se desprind din prevederile art. 581 Cod procedură civilă: urgenţa, vremelnicia şi neprejudecarea fondului.

Pâna la lamurirea situatiei litigioase dintre parti prin solutionarea actiunii formulata pe calea dreptului comun privind stabilirea unei servituti de trecere, se impune mentinerea ve¬chiului drum, întrucât nu s-a probat ca reclamantii ar avea iesire la calea pu¬bli¬ca (faptul ca ar putea trece peste terenul altor proprietari, chiar si rude fiind, nu schimba cu...

Citeste mai mult...

Cereri restabilire contributie cass. Necontestare acte fiscale ce au stat la baza incasarii contributiei inadmisibilitatii.

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra soluţionării cererii formulată în baza legii contencios administrativ şi fiscal de către reclamantul G. C.G. în contradictoriu cu pârâta CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A JUDEŢULUI BRAŞOV, având ca obiect anulare act. La apelul nominal făcut în şedinţa publică, la pronunţare se constată lipsa părţilor....

Citeste mai mult...

Cereri în baza oug 116/2009

TRIBUNALUL BRASOV - Sectia  a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal  – SENTINTA CIVILA  NR. 54/C DOSAR NR.6614/62/2011  Sedinta publica din data de 30 ianuarie 2012 Completul compus din: Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra litigiului  comercial intervenit  intre  petenta  SC  PRO  ROMAN SA  prin O.I.,...

Citeste mai mult...

Penal . Alte cereri. Plângere împotriva rezoluţiei procurorului – reţinerea spre judecare. Fapte care prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni

Penal . Alte cereri. Plângere împotriva rezoluţiei procurorului – reţinerea spre judecare. Fapte care prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni Prin Încheierea din data de 19.09.2011 pronunţată de Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, s-a admis plângerea formulată de AJVPS, intimat fiind TOL, a fost desfiinţată Ordonanţa Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc...

Citeste mai mult...

Cont.adm. Funcţionari publici. Cereri privind acordarea suplimentului postului şi a suplimentului corespunzător treptei de salarizare, conform art. 31 alin.1 lit.c) şi d) din Legea nr. 188/1999

Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Buzău sub nr. 3750/114/2008 din  03.10.2008, reclamantul M.I.D. şi alţii, au solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu pârâţii A.N.C.A. Bucureşti şi O.J.C.A. Buzău să se dispună obligarea acestora la plata suplimentului postului în procent de 25 % din salariul de bază şi...

Citeste mai mult...

Formularea de către reclamant a unei noi cereri de chemare în judecată prin care se invocă pronunţarea de către CJUE, la data de 18.04.2013, a cauzei C-565/2011

               Formularea de către reclamant a unei noi cereri de chemare în judecată prin care se invocă pronunţarea de către CJUE, la data de 18.04.2013, a cauzei C-565/2011 Mariana Irimia, şi se solicită obligarea aceleiaşi instituţii pârâte la repararea prejudiciului cauzat de indisponibilizarea unei sume încasate cu încălcarea dreptului comunitar, prin acordarea diferenţei dintre dobânda...

Citeste mai mult...

Stabilire paternitate si stabilire pensie de intretinere Cereri

I N S T A N T A: A. ASUPRA CERERII DE FATA: 1. La data de 19.12.2008 s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea (dosar nr. …………..) cererea de chemare in judecata formulata de către reclamanta …………….. in calitate de reprezentant al minorei ……………., in contradictoriu cu paratul ………………, solicitând instanţei ca prin hotărârea sa...

Citeste mai mult...

Cereri in anulare Cereri

Prin cererea adresată acestei instanţe, înregistrată la nr.1813/327/14 aprilie 2008, reclamanta __ Tulcea a chemat în judecată pe pârâta SC __, solicitând emiterea somaţiei de plată pentru suma de 2822 lei reprezentând rest de plată din factura fiscală nr.554/14 septembrie 2007 şi dobânda aferentă acestei sume începând cu data scadenţei debitului şi până la...

Citeste mai mult...

Inadmisibilitatea unei cereri de revizuire Revizuire

În motivare, revizuientul a aratat ca nu a avut aparator pe tot parcursul procesului desi a solicitat iar decizia nr. 1691/12.12.1995 nu a fost semnata de conducatorul sectiei care nu si-a adat astfel avizul cerut de lege. Decizia a carei revizuire se solicita nu mentioneaza probele aflate la dosar. Prin întâmpinare, pârâta Directia Regionala Drumuri si...

Citeste mai mult...

Punere sub interdicţie. Discernământ critic diminuat. Cereri

În drept art.30-34 din Decretul 32/1954. Analizând întregul material probator, instanta a apreciat actiunea ca nefondata si a respins-o pentru urmatoarele considerente: Pârâtul S. G. prezinta diagnosticul de tulburare organica de personalitatea de etiologie mixta( toxica si somato- preinvolutiva) cu decompensari psihotice interpretativ delirante, prezinta discernamânt critic diminuat asupra faptelor si actiunilor sale, are capacitate psihica...

Citeste mai mult...

Drept la apărare . Civil. Încălcare. Respingerea cereri de acordare a unui nou termen pentru angajare de apărător în condiţiile rezilierii unilaterale a contractului de asistenţă juridică de către apărătorul ales.Drepturile omului

României, art. 24 Cod procedură civilă , art. 105 al. 2, art. 129 alin. 1 Convenţia ( europeană) a drepturilor omului , art. 6 Principiul dreptului la apărare este unul din cele mai importante principii ce guvernează desfăşurarea procesului civil, consacrat cu valoare constituţională ( art. 24 din Constituţia României). Tot astfel, una din cerinţele privitoare...

Citeste mai mult...

Infr. de viloare de domiciliu si viol-individualizarea pedepsei Cereri

R O M Â N I A TRIBUNALUL TULCEA DECIZIA PENALĂ NR.57 Şedinţa publică din 28 aprilie 2009 Referitor la apelul penal declarat de inculpatul (...), împotriva sentinţei penale numărul 73 din 23 ianuarie 2009 a Judecătoriei Tulcea, tribunalul reţine următoarele : Prin rechizitoriul nr. 3424/P/6 noiembrie 2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea s-a dispus trimiterea în...

Citeste mai mult...

Infr. de vătămare corporală (art. 181 C.p.) Cereri

R O M Â N I A JUDECĂTORIA PITEŞTI SECTIA PENALĂ SENTINŢA PENALĂ NR. 186 Şedinţa publică de la 27 Ianuarie 2009 Instanţa constituită din: PREŞEDINTE Anda Pluteanu Grefier Mariana Sandu Pe rol pronunţarea asupra cauzei penale privind pe inculpat P.C.L. şi pe parte civilă P.M., parte civilă Spitalul Judetean Arges, având ca obiect infr. de vătămare corporală (art. 181 C.p.) La apelul nominal...

Citeste mai mult...

Infr. de lovire sau alte violenţe (art. 180 C.p.). Cereri

R O M Â N I A JUDECĂTORIA PITEŞTI SECTIA PENALĂ SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 148 Şedinţa publică de la 20 Ianuarie 2009 Instanţa constituită din: PREŞEDINTE Anda Pluteanu Grefier Margarita Ristache Ministerul Public, Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti, reprezentat prin procuror Simona Tuca. Pe rol pronuntarea asupra cauzei penale privind pe inculpat D.V. şi pe parte vătămată M.M., având ca obiect infr. de lovire...

Citeste mai mult...

Individualizarea pedepselor Cereri

S-a retinut, în esenta, prin actul de sesizare al instantei ca la data de 11 mai 2007 în incinta Salii Polivalente din municipiul Tulcea, unde era organizata expozitia de vânzare ,, CAVI EXPO - FASHION"inculpatul a oferit spre vânzare produse cosmetice contrafacute ( parfumuri, rujuri, rimeluri) purtând inscriptia unor marci protejate La termenul din 26...

Citeste mai mult...

Hotarare care tine loc de act. autentic. Cereri

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 972 Şedinţa publică de la 27 Martie 2009 Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. .../327/2008 la data de 17.12.2008, reclamantul ... Marius Adrian , a chemat în judecată pe pârâţii ... Ştefana, ... Petronela, ... Dan, ... Ion şi ... Mariana pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa sp...

Citeste mai mult...