Este atunci când o persoană solicită sau primeşte bani, bunuri sau servicii, pentru a face ceva ce intră în atribuţiunile sale de serviciu sau contrar acestora. De exemplu, un medic pretinde o sumă de bani pentru a opera un pacient.