Prin abuz de încredere se înţelege însuşirea sau folosirea pe nedrept a unui bun al altuia, de către cel căruia i-a fost încredinţat cu un anumit scop, precum şi refuzul de restituire a bunului în cauză. Plângerea trebuie făcută în termen de 3 luni.