Cauta in aceasta categorie:

Art. 551 Noul Cod de Procedură Penală Rămânerea definitivă a hotărârii primei instanţe Dispoziţii generale

Art. 551 Rămânerea definitivă a hotărârii primei instanţe Hotărârile primei instanţe rămân definitive: 1. la data pronunţării, când hotărârea nu este supusă contestaţiei sau apelului; 2. la data expirării termenului de apel sau de introducere a contestaţiei: a) când nu s-a declarat apel sau contestaţie în termen; b) când apelul sau, după caz, contestaţia declarată a fost retrasă înăuntrul termenului; 3. la...

Citeste mai mult...

Art. 552 Noul Cod de Procedură Penală Rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de apel şi a hotărârii pronunţate în calea de atac a contestaţiei Dispoziţii generale

Art. 552 Rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de apel şi a hotărârii pronunţate în calea de atac a contestaţiei (1) Hotărârea instanţei de apel rămâne definitivă la data pronunţării acesteia, atunci când apelul a fost admis şi procesul a luat sfârşit în faţa instanţei de apel. (2) Hotărârea pronunţată în calea de atac a contestaţiei rămâne definitivă la...

Citeste mai mult...

Art. 554 Noul Cod de Procedură Penală Judecătorul delegat cu executarea Dispoziţii generale

Art. 554 Judecătorul delegat cu executarea (1) Instanţa de executare deleagă unul sau mai mulţi dintre judecătorii săi pentru efectuarea punerii în executare. (2) Dacă la punerea în executare a hotărârii sau în cursul executării se iveşte vreo nelămurire sau împiedicare la executare, judecătorul delegat cu executarea poate sesiza...

Citeste mai mult...

Art. 555 Noul Cod de Procedură Penală Punerea în executare a pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă şi a pedepsei accesorii Punerea în executare a pedepselor principale Punerea în executare a hotărârilor

Art. 555 Punerea în executare a pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă şi a pedepsei accesorii (1) Pedeapsa închisorii şi pedeapsa detenţiunii pe viaţă se pun în executare prin emiterea mandatului de executare. Mandatul de executare se emite de judecătorul delegat cu executarea în ziua rămânerii definitive a hotărârii la instanţa de fond sau, după caz,...

Citeste mai mult...

Art. 556 Noul Cod de Procedură Penală Trimiterea spre executare a mandatului Punerea în executare a pedepselor principale Punerea în executare a hotărârilor

Art. 556 Trimiterea spre executare a mandatului (1) Pentru ducerea la îndeplinire a mandatului de executare se trimit două exemplare organului de poliţie de la domiciliul sau reşedinţa condamnatului, iar în cazul în care acesta nu are domiciliul sau reşedinţa în România, organului de poliţie în raza teritorială a căruia se află instanţa de executare, când condamnatul...

Citeste mai mult...

Art. 557 Noul Cod de Procedură Penală Executarea mandatului de executare a pedepsei şi a ordinului de interzicere a părăsirii ţării. Acordul instanţei de părăsire a ţării Punerea în executare a pedepselor principale Punerea în executare a hotărârilor

Art. 557 Executarea mandatului de executare a pedepsei şi a ordinului de interzicere a părăsirii ţării. Acordul instanţei de părăsire a ţării (1) Pe baza mandatului de executare, organul de poliţie procedează la arestarea condamnatului. Celui arestat i se înmânează un exemplar al mandatului şi este dus la locul de deţinere cel mai apropiat, unde organul de...

Citeste mai mult...

Art. 558 Noul Cod de Procedură Penală Încunoştinţarea despre arestare în vederea executării mandatului Punerea în executare a pedepselor principale Punerea în executare a hotărârilor

Art. 558 Încunoştinţarea despre arestare în vederea executării mandatului (1) Imediat după arestarea în vederea executării mandatului, condamnatul are dreptul de a încunoştinţa personal sau de a solicita administraţiei locului de deţinere să încunoştinţeze un membru al familiei sale ori o altă persoană desemnată de acesta despre arestare şi despre locul unde este deţinut. (2) Dacă persoana condamnată...

Citeste mai mult...

Art. 559 Noul Cod de Procedură Penală Punerea în executare a amenzii penale Punerea în executare a pedepselor principale Punerea în executare a hotărârilor

Art. 559 Punerea în executare a amenzii penale (1) Persoana condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să depună recipisa de plată integrală a amenzii la judecătorul delegat cu executarea, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii. (2) Când cel condamnat se află în imposibilitate de a achita integral amenda în termenul prevăzut la alin....

Citeste mai mult...

Art. 561 Noul Cod de Procedură Penală Înlocuirea muncii neremunerate în folosul comunităţii cu închisoarea Punerea în executare a pedepselor principale Punerea în executare a hotărârilor

Art. 561 Înlocuirea muncii neremunerate în folosul comunităţii cu închisoarea (1) Instanţa competentă să dispună, potrivit art. 64 alin. (5) lit. a) din Codul penal, înlocuirea muncii în folosul comunităţii cu închisoarea este instanţa de executare, iar în cazul prevăzut la art. 64 alin. (5) lit. b) din Codul penal, instanţa care judecă în primă instanţă infracţiunea...

Citeste mai mult...

Art. 560 Noul Cod de Procedură Penală Înlocuirea pedepsei amenzii cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii Punerea în executare a pedepselor principale Punerea în executare a hotărârilor

Art. 560 Înlocuirea pedepsei amenzii cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii (1) Instanţa competentă să dispună înlocuirea obligaţiei de plată a amenzii neexecutate cu obligaţia de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, potrivit art. 64 alin. (1) din Codul penal, este instanţa de executare. (2) Sesizarea instanţei se face din oficiu sau de către...

Citeste mai mult...

Art. 562 Noul Cod de Procedură Penală Interzicerea exercitării unor drepturi Punerea în executare a pedepselor complementare Punerea în executare a hotărârilor

Art. 562 Interzicerea exercitării unor drepturi Pedeapsa interzicerii exercitării unor drepturi se pune în executare prin trimiterea de către judecătorul delegat al instanţei de executare a unei copii de pe dispozitivul hotărârii, în funcţie de drepturile a căror exercitare a fost interzisă, persoanei juridice de drept public sau de drept privat autorizate să supravegheze exercitarea dreptului respectiv. Lege...

Citeste mai mult...

Art. 563 Noul Cod de Procedură Penală Interzicerea străinului de a se afla pe teritoriul României Punerea în executare a pedepselor complementare Punerea în executare a hotărârilor

Art. 563 Interzicerea străinului de a se afla pe teritoriul României (1) Când prin hotărârea de condamnare la pedeapsa închisorii s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României, se face menţiune în mandatul de executare a pedepsei închisorii ca la data liberării condamnatul să fie predat organului de poliţie, care...

Citeste mai mult...

Art. 564 Noul Cod de Procedură Penală Degradarea militară Punerea în executare a pedepselor complementare Punerea în executare a hotărârilor

Art. 564 Degradarea militară Pedeapsa degradării militare se pune în executare prin trimiterea de către judecătorul delegat cu executarea a unei copii de pe dispozitivul hotărârii comandantului unităţii militare în a cărei evidenţă este luată persoana condamnată, respectiv centrului militar judeţean sau zonal de la domiciliul condamnatului. Lege nr. 255/2013 - pentru punerea în aplicare a Legii nr....

Citeste mai mult...

Art. 565 Noul Cod de Procedură Penală Publicarea hotărârii de condamnare Punerea în executare a pedepselor complementare Punerea în executare a hotărârilor

Art. 565 Publicarea hotărârii de condamnare Pedeapsa publicării hotărârii de condamnare se pune în executare prin trimiterea extrasului, în forma stabilită de instanţă, unui cotidian local ce apare în circumscripţia instanţei care a pronunţat hotărârea de condamnare sau unui cotidian naţional, în vederea publicării, pe cheltuiala persoanei condamnate....

Citeste mai mult...

Art. 567 Noul Cod de Procedură Penală Obligaţiile în legătură cu tratamentul medical Punerea în executare a măsurilor de siguranţă Punerea în executare a hotărârilor

Art. 567 Obligaţiile în legătură cu tratamentul medical (1) Unitatea sanitară la care făptuitorul a fost repartizat pentru efectuarea tratamentului medical este obligată să comunice instanţei: a) dacă persoana obligată la tratament s-a prezentat pentru a urma tratamentul; b) dacă persoana obligată la tratament se sustrage de la efectuarea tratamentului după prezentare; c) dacă, din cauza înrăutăţirii stării de sănătate...

Citeste mai mult...

Art. 566 Noul Cod de Procedură Penală Obligarea la tratament medical Punerea în executare a măsurilor de siguranţă Punerea în executare a hotărârilor

Art. 566 Obligarea la tratament medical (1) Măsura de siguranţă a obligării la tratament medical luată printr-o hotărâre definitivă se pune în executare prin comunicarea copiei de pe dispozitiv şi a copiei de pe raportul de expertiză medico-legală autorităţii de sănătate publică din judeţul pe teritoriul căruia locuieşte persoana faţă de care s-a luat această măsură. Autoritatea...

Citeste mai mult...