Cauta in aceasta categorie:

Art. 401 Noul Cod Penal Atentatul care pune în pericol securitatea naţională Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate

Art. 401 Atentatul care pune în pericol securitatea naţională Atentatul contra vieţii săvârşit împotriva unei persoane care deţine o funcţie de demnitate publică, dacă fapta pune în pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi....

Citeste mai mult...

Art. 402 Noul Cod Penal Atentatul contra unei colectivităţi Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate

Art. 402 Atentatul contra unei colectivităţi Atentatul săvârşit contra unei colectivităţi prin otrăviri în masă, provocare de epidemii sau prin orice alt mijloc, în scopul îngreunării sau împiedicării exercitării puterii de stat, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi....

Citeste mai mult...

Art. 403 Noul Cod Penal Actele de diversiune Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate

Art. 403 Actele de diversiune Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare, în întregime sau în parte, prin explozii, incendii sau în orice alt mod, a instalaţiilor industriale, a căilor de comunicaţie, a mijloacelor de transport, a mijloacelor de telecomunicaţie, a construcţiilor, a produselor industriale sau agricole ori a altor bunuri, dacă fapta pune în pericol...

Citeste mai mult...

Art. 404 Noul Cod Penal Comunicarea de informaţii false Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate

Art. 404 Comunicarea de informaţii false Comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, de ştiri, date sau informaţii false ori de documente falsificate, cunoscând caracterul fals al acestora, dacă prin aceasta se pune în pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani....

Citeste mai mult...

Art. 405 Noul Cod Penal Propaganda pentru război Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate

Art. 405 Propaganda pentru război (1) Propaganda pentru război de agresiune, precum şi răspândirea de ştiri tendenţioase sau inventate, în scopul provocării unui război de agresiune, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele prevăzute în alin. (1), săvârşite în scopul provocării unui război...

Citeste mai mult...

Art. 406 Noul Cod Penal Compromiterea unor interese de stat Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate

Art. 406 Compromiterea unor interese de stat Distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau înscris în care sunt stabilite drepturi ale statului român în raport cu o putere străină, dacă prin aceasta sunt puse în pericol sau vătămate interesele de stat, se pedepseşte cu închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi....

Citeste mai mult...

Art. 407 Noul Cod Penal Divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate

Art. 407 Divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională (1) Divulgarea unor documente sau a unor date care constituie informaţii secrete de stat, de către cel care le cunoaşte datorită atribuţiilor de serviciu, dacă fapta pune în pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. (2) Deţinerea în afara...

Citeste mai mult...

Art. 408 Noul Cod Penal Infracţiuni contra persoanelor care se bucură de protecţie internaţională Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate

Art. 408 Infracţiuni contra persoanelor care se bucură de protecţie internaţională (1) Atentatul contra vieţii săvârşit împotriva reprezentantului unui stat străin sau altei persoane care se bucură de protecţie în conformitate cu convenţiile internaţionale, aflată în misiune oficială în România, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea...

Citeste mai mult...

Art. 409 Noul Cod Penal Constituirea de structuri informative ilegale Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate

Art. 409 Constituirea de structuri informative ilegale Iniţierea, organizarea sau constituirea pe teritoriul României a unor structuri informative în scopul culegerii de informaţii secrete de stat ori desfăşurarea de către acestea a unei activităţi de culegere sau prelucrare de asemenea informaţii, în afara cadrului legal, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea...

Citeste mai mult...

Art. 410 Noul Cod Penal Nedenunţarea unor infracţiuni contra securităţii naţionale Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate

Art. 410 Nedenunţarea unor infracţiuni contra securităţii naţionale (1) Fapta persoanei care, luând cunoştinţă despre pregătirea sau comiterea vreuneia dintre infracţiunile prevăzute în art. 394-397, art. 399-403 şi art. 406-409, nu înştiinţează de îndată autorităţile se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. (2) Nedenuntarea săvârşită de un membru de familie nu se pedepseşte. (3) Nu se...

Citeste mai mult...

Art. 411 Noul Cod Penal Cauze de reducere a pedepsei Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate

Art. 411 Cauze de reducere a pedepsei Dacă persoana care a săvârşit una dintre infracţiunile prevăzute în prezentul titlu înlesneşte, în cursul urmăririi penale, aflarea adevărului şi tragerea la răspundere penală a autorului sau a participanţilor, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate....

Citeste mai mult...

Art. 412 Noul Cod Penal Sancţionarea tentativei Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate

Art. 412 Sancţionarea tentativei (1) Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezentul titlu se pedepseşte. (2) Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute în art. 395-397, art. 401-403, art. 408 şi art. 399 raportat la infracţiunea de trădare prin ajutarea inamicului....

Citeste mai mult...

Art. 414 Noul Cod Penal Dezertarea Infracţiuni săvârşite de militari

Art. 414 Dezertarea (1) Absenţa nejustificată de la unitate sau de la serviciu, care depăşeşte 3 zile, a oricărui militar se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. (2) Dezertarea săvârşită în următoarele împrejurări: a) de doi sau mai mulţi militari împreună; b) având asupra sa o armă militară; c) în timpul misiunilor la care participă...

Citeste mai mult...

Art. 418 Noul Cod Penal Constrângerea superiorului Infracţiuni săvârşite de militari

Art. 418 Constrângerea superiorului (1) Constrângerea, prin orice mijloace, a superiorului de către inferior sau a şefului de către subordonat, la încălcarea îndatoririlor de serviciu se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 3 ani. (2) Fapta prevăzută în alin. (1) săvârşită de 2 sau mai mulţi militari împreună ori în faţa trupei adunate sau prin folosirea unei...

Citeste mai mult...

Art. 420 Noul Cod Penal Lovirea superiorului ori a inferiorului Infracţiuni săvârşite de militari

Art. 420 Lovirea superiorului ori a inferiorului (1) Lovirea superiorului de către inferior sau a şefului de către subordonat, atunci când superiorul sau şeful se află în exercitarea atribuţiilor de serviciu ori pentru acte îndeplinite în legătură cu aceste atribuţii, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. (2) Cu aceeaşi pedeapsă se...

Citeste mai mult...