Cauta in aceasta categorie:

Litigiu de muncă. Despăgubiri solicitate de magistraţi egale cu cuantumul sporului de vechime. Prescripţia dreptului la acţiune.

Litigiu de muncă. Despăgubiri solicitate de magistraţi egale cu cuantumul sporului de vechime. Prescripţia dreptului la acţiune. Potrivit art. 1 din Decretul nr. 167/1958 dreptul la acţiune se prescrie dacă nu este exercitat în termenul legal de 3 ani, prevăzut de art. 3 al aceluiaşi decret, termen care începe să curgă la...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. Acordarea venitului în completare, egal cu diferenţa dintre salariul mediu net pe economie pe ultimele trei luni înainte de concediere şi nivelul indemnizaţiei de şomaj.

Litigiu de muncă. Acordarea venitului în completare, egal cu diferenţa dintre salariul mediu net pe economie pe ultimele trei luni înainte de concediere şi nivelul indemnizaţiei de şomaj. Prin cererea de chemare în judecată reclamanta, fost salariat a l D.R.D.P. Bucureşti, concediată în luna ianuarie 2007 din motive neimputabile, a solicitat obligarea A.J.O.F.M....

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. drepturi salariale ale personalului din învăţământul preuniversitar din tranşe suplimentare de vechime (30, 35, 35-40 şi peste 40 ani). prescrierea dreptului material la acţiune.

LITIGIU DE MUNC®. DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIN ëNV®Ţ®MåNTUL PREUNIVERSITAR DIN TRAN¯E SUPLIMENTARE DE VECHIME (30, 35, 35-40 ¿i peste 40 ani). PRESCRIEREA DREPTULUI MATERIAL LA ACŢIUNE. Acordul din 28.11.2005 al Comisiei de negociere a Guvernului Rom‰niei O.U.G. nr.17/2006 Ordinul nr.3351/2006 al Ministerului...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. decizie de concediere pe durata incapacităţii temporare de muncă. clauză de suspendare a efectelor acestei decizii, până la încetarea incapacităţii temporare de muncă. analizarea pe fond a cauzei.

LITIGIU DE MUNCĂ. DECIZIE DE CONCEDIERE PE DURATA INCAPACITĂŢII TEMPORARE DE MUNCĂ. CLAUZĂ DE SUSPENDARE A EFECTELOR ACESTEI DECIZII, PÂNĂ LA ÎNCETAREA INCAPACITĂŢII TEMPORARE DE MUNCĂ. ANALIZAREA PE FOND A CAUZEI. Art.60 alin.1 lit.”a” Codul muncii Art.50 lit.”b” Codul Muncii Potrivit art.60,...

Citeste mai mult...

Act adiţional la contractul individual de muncă încheiat de medicul rezident prin care se obligă ca după terminarea rezidenţiatului să funcţioneze minim 5 ani în această specialitate iar, în caz contrar, se obligă să suporte toate cheltuielile efectu…

Prin sentinţa civilă nr. 709/21.11.2007 a Tribunalului Brăila, s-a admis acţiunea formulată de reclamantul S.O. Făurei în contradictoriu cu pârâta G.A.E. şi în consecinţă: A fost obligată pârâta să plătească reclamantului suma de 50.996 lei reprezentând despăgubiri. S-a respins excepţia lipsei de interes invocată de pârâtă. Pentru a pronunţa această sentinţă,...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. Majorări de drepturi salariale acordate urmare a modificării dispoziţiilor o.g. nr.11/2007 prin Legea nr. 220/2007, dată de la care aceste drepturi se cuvin.

Reclamantii A.Gh.  si  altii,  în  calitate  de inspectori scolari, au  chemat  în  judecata  pârâtii  MINISTERUL  EDUCATIEI, CERCETARII SI  TINERETULUI  si INSPECTORATUL  JUDETEAN SCOLAR  IALOMITA, solicitând acordarea majorarilor  salariale  cuprinse în anexa 2 la Legea nr.220/2007,  prin  care  s-a  modificat  O.G. nr.11/2007,  începând cu  data de 1 ianuarie 2007 . Reclamantii ...

Citeste mai mult...

Litigii de muncă ( Salarii )

Prin cererea înregistrată sub nr. 5341/26.09.2007 reclamantul C.I. a chemat în judecată pârâţii S.N.I.F. S.A. Vaslui, S.N.I.F. S.A. Bacău, M.A., P.D.R. şi I.T.M. Bacău pentru ca prin hotărâre să fie obligate la plata unui nr. de 993 ore lucrate în perioada 14.05-22.06.2005, sporurile aferente acestor ore, completarea corespunzătoare a cărţii de muncă, în sensul...

Citeste mai mult...

Contract de muncă. Actiune in nulitate act aditional prin care s-a prevăzut obligativitatea medicului rezident de a funcţiona ca specialist pe acelaşi post pe o perioadă de minim 5 ani de la obţinerea specialităţii , în caz contrar urmând să restitu…

Contract de muncă. Actiune in nulitate act aditional prin care s-a prevăzut obligativitatea medicului rezident de a funcţiona ca specialist pe acelaşi post pe o perioadă de minim 5 ani de la obţinerea specialităţii , în caz contrar urmând să restituie o sumă egală cu 36 salarii medii pe economie de la momentul...

Citeste mai mult...

Contract de muncă. Concediere nelegală. Lipsa cercetării prealabile. Lipsa mentiunilor prevăzute sub sanctiunea nulitătii absolute de art. 268 al. 2 c. Muncii. Perioada acordării despăgubirilor bănesti, in conditiile in care nu se solicită reintegr…

Contract de muncă. Concediere nelegală. Lipsa cercetării prealabile. Lipsa mentiunilor prevăzute sub sanctiunea nulitătii absolute de art. 268 al. 2 C. Muncii. Perioada acordării despăgubirilor bănesti, in conditiile in care nu se solicită reintegrarea. Contestatorul V. S. a solicitat anularea deciziei de desfacere a contractului de muncă emisă de intimata SC...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă – plata drepturilor salariale neacordate

Prin sentinta civila nr. 1230 din 28 iulie 2009 a Tribunalului Arad, s-a respins actiunea formulata de reclamantii – persoane fizice salariate, împotriva pârâtului angajator – institutie publica locala, pentru plata drepturilor salariale neacordate. În motivare s-a retinut ca prin actiunea formulata, reclamantii au solicitat obligarea pârâtului la plata retroactiva a drepturilor salariale...

Citeste mai mult...

Art. 51 lit. c din contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pentru anii 2005-2006. Aplicarea prevederilor acestuia în raport cu contractul colectiv de muncă la nivel de ramură sau de unitate. Dispoziţiile art. 241 din Codul muncii şi art. …

Prin sentinţa civilă nr. 61 din 25.01.2008 a Tribunalului Brăila s-a admis cererea reclamantei B.A. şi au fost obligaţi pârâţii M.J., C.A. Galaţi şi T. Brăila să plătească  acesteia un salariu de bază pentru minorul  B.B.C. născut la 1 iunie 2006. Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut următoarele: Prin...

Citeste mai mult...

Interpretarea prevederilor art. 117 din contractele colective de muncă la nivel de ramură pe anii 2005-2006 şi 2007. neincidenţa prevederilor art. 21 alin. 4 din constituţia româniei (revizuită

Prin sentinţa nr. 670 din 25.04.2007 a Tribunalului Botoşani – Secţia civilă, s-a admis în parte acţiunea formulată de reclamantul M.T. în contradictoriu cu pârâta S.C. „A.G.” SA Botoşani. A fost obligată pârâta să plătească reclamantului şi diferenţa de drepturi salariale dintre sporul pentru condiţii  deosebite de 15% aplicat la salariul  de bază...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. Salarizarea magistraţilor în baza unei valori de referinţă mai mică decât cea prevăzută de lege pentru persoanele care ocupă funcţia de demnitate publică încalcă principiul nondiscriminării precum şi principiul echilibrului şi egali…

Litigiu de muncă. Salarizarea magistraţilor în baza unei valori de referinţă mai mică decât cea prevăzută de lege pentru persoanele care ocupă funcţia de demnitate publică încalcă principiul nondiscriminării precum şi principiul echilibrului şi egalităţii celor trei puteri în stat.. Secţia civilă. Sentinţa civilă nr. 1161/C/10.12.2009 Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului...

Citeste mai mult...

Desfacerea contractului individual de muncă în temeiul art. 65 alin. 1 din Codul muncii. Legalitatea deciziei emisă de angajator. Lipsa obligaţiei angajatorului de a indica locurile disponibile din societate în cazul concedierii individuale.

Desfacerea  contractului  individual de muncă în temeiul art. 65 alin. 1 din Codul muncii. Legalitatea deciziei emisă de angajator. Lipsa obligaţiei angajatorului de a indica locurile disponibile din societate în cazul concedierii individuale. Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale – Decizia nr. 1074/13 noiembrie 2008 Prin contestaţia înregistrată la Tribunalul Sibiu...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. abatere disciplinară. recunoaşterea prin notă explicativă a stării de fapt de către contestator. necuprinderea motivelor de către angajator în decizia de sancţionare. neincidenţa dispoziţiilor art.268 alin.2 lit.c codul muncii în a…

LITIGIU DE MUNCĂ. ABATERE DISCIPLINARĂ. RECUNOAŞTEREA PRIN NOTĂ EXPLICATIVĂ A STĂRII DE FAPT DE CĂTRE CONTESTATOR. NECUPRINDEREA MOTIVELOR DE CĂTRE ANGAJATOR ÎN DECIZIA DE SANCŢIONARE. NEINCIDENŢA DISPOZIŢIILOR ART.268 ALIN.2  LIT.C CODUL MUNCII ÎN ACEASTĂ SITUAŢIE. Art.268 alin.2  lit.c Codul muncii. Faptele fiind...

Citeste mai mult...

Conflict de muncă. Transferul întreprinderii. Interdicţia concedierii angajaţilor

Conflict de muncă. Transferul întreprinderii. Interdicţia concedierii angajaţilor Decizia civilă nr.720R din 06.02.2009 Interdicţia concedierii salariaţilor în ipoteza transferului întreprinderii, vizează atât concedierea individuală cât şi cea colectivă. Măsura concedierii intimatei contestatoare, întemeiată pe dispoziţiile art.65 din Codul muncii , s-a făcut cu încălcarea interdicţiei instituite prin art.169 alin.3 din...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. Drepturi salariale.

Prin sentinta civila nr. 101 din 26 ianuarie 2010 a Tribunalului Arad, pronuntata în dosarul nr. 5232/108/2009, s-a respins actiunea civila exercitata de reclamant în contradictoriu cu pârâta – unitate de învatamânt, având ca obiect diferente drepturi salariale. În considerentele hotarârii, tribunalul a statuat ca, potrivit art. 20 alin. 1 din Legea...

Citeste mai mult...