Litigiu de muncă. Acordarea venitului în completare, egal cu diferenţa dintre salariul mediu net pe economie pe ultimele trei luni înainte de concediere şi nivelul indemnizaţiei de şomaj.


Litigiu de muncă. Acordarea venitului în completare, egal cu diferenţa dintre salariul mediu net pe economie pe ultimele trei luni înainte de concediere şi nivelul indemnizaţiei de şomaj.

Prin cererea de chemare în judecată reclamanta, fost salariat a l D.R.D.P. Bucureşti, concediată în luna ianuarie 2007 din motive neimputabile, a solicitat obligarea A.J.O.F.M. la plata venitului suplimentar, motivat de neachitarea acestuia potrivit prevederilor O.U.G. nr. 8-2003. de către fostul angajator.

Pârâta prin întâmpinare s-a opus acţiunii cu motivarea că salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective din cadrul societăţilor naţionale, societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, beneficiază de măsurile de protecţie socială prevăzute de art. 1 din OUG nr 8-2003 pe baza unui program de restructurare şi de reorganizare a societăţii, aprobat de instituţia publică implicată în privatizare iar potrivit art. 6 din OUG nr. 8-2003 lista societăţilor care pot efectua concedieri colective se stabileşte prin hotărâre a guvernului, inexistentă în cauză.

Prin sentinţa civilă nr. 463/LM/AS/11.12.2007 Tribunalul Giurgiu a admis acţiunea reclamantei cu motivarea că acordarea venitului în completare în baza prevederilor art. 1 din OUG nr. 8-2003 este condiţionată, potrivit art. 6 alin 2 din acelaşi act normativ, de existenţa unei hotărâri de guvern în care să fie cuprinsă şi societatea comercială fost angajator, însă, neadoptarea unei asemenea hotărâri nu poate împiedica pe reclamantă să beneficieze de dreptul legal.