Cauta in aceasta categorie:

Cerere de înscriere menţiuni în registrul comerţului. Îndreptarea erorii materiale. Condiţii

Cerere de înscriere menţiuni în registrul comerţului. Îndreptarea erorii materiale. Condiţii C.proc.civ., art. 281 Erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi  orice alte erori materiale din hotărâri sau încheieri pot fi îndreptate din oficiu sau la cerere, instanţa pronunţându-se prin încheiere, părţile...

Citeste mai mult...

Titlu: Personal contractual – Cerere de acordare spor de fidelitate şi prima de concediu Cuprins pe materii: Dreptul muncii Legislaţie relevantă: Legea nr. 138/1999, o.g. nr. 38/2003 Rezumat: Discriminarea presupune constatarea unor prevederi, cr…

Prin sentinţa civilă nr. 725/21.10.2008 pronunţată de Tribunalul Brăila în dosarul nr. 984/113/2008, a fost admisă în parte acţiunea civilă formulată de reclamanţii V.E. ş.a. în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila. Au fost obligate instituţiile pârâte să plătească reclamanţilor, în funcţie de perioada...

Citeste mai mult...

Obligaţia de a face. Cerere de obligare a pârâtei să emită o factură nouă, fără corectarea sau stornarea facturilor vechi. Neconcordanţa acestui document nou cu evidenţa contabilă a societăţii pârâte. Consecinţe. s

DECIZIA COMERCIALĂ NR.102 din 24 februarie 2009. Definitivă. CURTEA DE APEL BUCUREŞTI - SECŢIA A V  A COMERCIALĂ Obligaţia de a face. Cerere de obligare a pârâtei să emită o factură nouă, fără corectarea sau stornarea facturilor vechi. Neconcordanţa acestui document nou cu evidenţa contabilă a societăţii pârâte. Consecinţe. Articolul...

Citeste mai mult...

Despagubiri. Cerere de acordare despagubiri pentru sporul de valoare adus imobilului restituit în baza Legii nr. 10/2001- fostului proprietar. Solutionarea gresita a cauzei pe calea exceptiei autoritatii lucrului judecat, de catre prima i…

SECTIA CIVILA MIXTA  MATERIE- DESPAGUBIRI.  Cerere de acordare despagubiri pentru sporul de valoare adus imobilului restituit în baza Legii nr. 10/2001- fostului proprietar.  Solutionarea gresita a cauzei pe calea exceptiei autoritatii lucrului judecat, de catre prima instanta. Potrivit art.1201 Cod civil "este lucru judecat atunci când a...

Citeste mai mult...

Investire cu formula executorie. Cerere de investire a unei hotarâri de consiliu local. Inadmisibilitate. În întelesul art. 376 Cod proc.civ. si art.3711 alin.1 si 2 Cod proc.civ. hotarârile unui consiliu local nu sunt titluri în întelesul legii…

Investire cu formula executorie. Cerere de investire  a unei hotarâri de consiliu local. Inadmisibilitate. În întelesul art. 376 Cod proc.civ. si  art.3711 alin.1 si 2 Cod proc.civ. hotarârile unui consiliu local nu sunt titluri în întelesul legii si nu pot fi învestite cu formula executorie pentru a deveni titluri executorii, în...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Cerere de deschidere a procedurii întemeiată pe bilete la ordin. Invocarea de către debitoare, pe calea contestaţiei prevăzute de articolul 33 alin. 2 din legea nr.85/2006, a unor apărări privitoare la lipsa mandatului semnatar…

DECIZIA COMERCIALĂ NR.495 DIN 19  MARTIE 2009 IREVOCABILĂ. CURTEA DE APEL BUCUREŞTI SECŢIA A V A COMERCIALĂ Procedura insolvenţei. Cerere de deschidere a procedurii întemeiată pe bilete la ordin. Invocarea de către debitoare, pe calea contestaţiei prevăzute de articolul 33 alin. 2 din legea nr.85/2006, a unor apărări...

Citeste mai mult...

Cerere de ordonanţă preşedinţială. Condiţii de admisibilitate.

Prin actiunea înregistrata la aceasta instanta sub nr.74/85/2009, asa cum a fost precizata oral la termenul de judecata din 16.01.2009, reclamanta DGASPC  a solicitat, în contradictoriu cu pârâtii M.C. si V.E., ca pe cale de ordonanta presedintiala, instanta sa dispuna înlocuirea masurii plasamentului la asistent maternal profesionist, dispusa prin sentinta civila nr. 1043/2007 a...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. cerere a debitorului pentru deschiderea procedurii generale a insolvenţei. -art.32 alin.1 Legea nr.85/2006; -art.28 alin.1 lit.a – f şi h din Legea nr.85/2006; -art.28 alin.2 din Legea nr.85/2006; -art.1 şi 2 li…

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. CERERE A DEBITORULUI PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII GENERALE A INSOLVENŢEI. -art.32 alin.1 Legea nr.85/2006; -art.28 alin.1 lit.a – f şi h din Legea nr.85/2006; -art.28 alin.2 din Legea nr.85/2006; -art.1 şi 2...

Citeste mai mult...

Cerere debitor prin administrator judiciar de ridicare a sumei , aferentă contului de garanţie reală mobiliară , asupra soldului contului de depozit cu afectaţiune specială denunţat de către administratorul judiciar, în temeiul art.86 din Legea nr.85…

Cerere debitor prin administrator judiciar de ridicare a sumei , aferentă contului de garanţie reală mobiliară , asupra soldului contului de depozit cu afectaţiune specială denunţat de către administratorul judiciar, în temeiul art.86 din Legea nr.85/2006  Principiul efectului suspensiv consacrat de art.36 din Legea nr.85/2006,  opreşte demersurile individuale ale creditorilor împotriva debitorului sau...

Citeste mai mult...

Cerere creditor privind opoziţia la descliderea procedurii insolvenţei. Condiţii de admisibilitate impuse, potrivit art. 32 alin2 din Legea nr.85/2006

Cerere creditor privind opoziţia la descliderea procedurii insolvenţei. Condiţii de admisibilitate impuse,  potrivit art. 32 alin2 din Legea nr.85/2006. Invocarea de către creditorul oponent a relei-credinţe din partea debitorului care a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei, nu constituie un temei suficient pentru împiedicarea declanşării acestei proceduri în condiţiile în care starea de insolvenţă este...

Citeste mai mult...

Cerere de intervenţie în interes alăturat

Prin sentinţa civilă nr. 5827/29.06.2011  Judecătoria  Bacău a admis cererea de intervenţie în interes alăturat pârâţilor formulată de intervenienta SC V. SRL. A  admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiune. A respins acţiunea formulată de reclamanta O.L., cesionată prin contractul  de cesiune de drepturi litigioase autentificat sub nr. 882/22.08.2008 reclamantului S.P.  în  contradictoriu ...

Citeste mai mult...

Cerere de anulare a transferului patrimonial

Cod Operator 2443 Dosar nr. .........../95/2011/a4 R O M Â N I A TRIBUNALUL GORJ SECŢIA A II-A CIVILĂ Sentinţa Nr. ……/2012 Şedinţa publică de la 04 Iulie 2012 Completul compus din: JUDECĂTOR-SINDIC ........... Grefier ... ........... Pe rol fiind examinarea cererii de...

Citeste mai mult...

Cerere de valoare redusă. Pretenţii. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă.

Cuprins pe materii: Drept civil. Drept procesual civi. Cerere de valoare redusă. Pretenţii. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Contractul valabil încheiat are putere de lege între părţi, având forţă obligatorie între părţi, potrivit principiului pacta sunt servanda, acestea fiind ţinute să-şi exercite drepturile, respectiv să-şi îndeplinească obligaţiile întocmai cum au fost prevăzute în...

Citeste mai mult...

Cerere de înlocuire a administratorului judiciar. Lipsă calitate procesuală activă.

Cerere de înlocuire a administratorului judiciar. Lipsă calitate procesuală activă. În cauză nu a fost desemnat/ales un comitet al creditorilor din cauza numărului mic de creditori, atribuţiile acestuia vor fi exercitate de adunarea creditorilor, conf.prev.art.l6 alin.l din lege. În aceste condiţii, o cerere de înlocuire a administratorului judiciar putea fi făcută...

Citeste mai mult...

Cerere de revizuire având ca obiect hotărârea instanţei de recurs

29. Cerere de revizuire având ca obiect hotărârea instanţei de recurs ce nu a analizat fondul cauzei. Admisibilitate. Revizuirea unei decizii pronunţate de instanţa de recurs se poate solicita doar atunci când în această fază procesuală s-a cercetat cauza sub aspectul fondului, în caz contrar cererea de revizuire este inadmisibilă. Secţia comercială...

Citeste mai mult...

Cerere pensie de intretinere

R O M A N I A INSTANTA Asupra cererii de fata: La data de 2009 s-a inregistrat pe rolul Judecatoriei B, sub nr. X cererea reclamantei DG, in contradictoriu cu paratul BIL, solicitand incredintarea catre reclamanta, spre crestere si educare, a minorilor BR, nascut la data de.2004 si...

Citeste mai mult...