Cauta in aceasta categorie:

Dividende. Neacordarea lor datorită rezultatelor economico-financiare slabe.

Dividende. Neacordarea lor datorită rezultatelor economico-financiare slabe. Din momentul stabilirii, de către adunarea generală a dividendelor cuvenite asociaţilor, aceştia dobândesc un drept de creanţă faţă de societate, pe care îl pot valorifica, în condiţiile legii. Susţinerile pârâtei privind disfuncţionalităţile apărute în procesul de producţie şi scăderea capacităţii de acoperire a creanţelor...

Citeste mai mult...

Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Recurs comercial împotriva încheierii pronuntata de judecatorul delegat de pe lânga Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Constanta. Judecarea cererilor de opozitie de catre judecator…

Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Recurs comercial împotriva încheierii pronuntata de judecatorul delegat de pe lânga Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Constanta. Judecarea cererilor de opozitie de catre  judecatorul delegat cu încalcarea dispozitiilor art.304 pct.3 si 9 Cod procedura civila. Potrivit dispozitiilor art.62 alin.1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile...

Citeste mai mult...

Legea 188/1999. Drepturi salariale. Retineri

Legea 188/1999. Drepturi salariale. Retineri Retinerile din salariul  cuvenit functionarului public se fac numai in baza aunui Ordin sau a unei Dispozitii de imputare emisa de conducatorul autoritatii sau institutiei  publice unde functioneaza cel caruia i se fac retinerile . Reclamantii – functionari publici in cadrul Serviciilor Publice ale orasului D –...

Citeste mai mult...

Dosar nr. 1504/2005

Dosar nr.1504/2005 CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A VII-A CIVILA SI PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE DECIZIA CIVILA NR.1818/R Sedinta publica din data de 24 iunie 2005 Pe rol solutionarea recursului formulat de recurent SC C. COM SA Teleorman - Sucursala U. R.,...

Citeste mai mult...

Drepturi salariale. functie de demnitate publica. competenta materiala

1. DREPTURI  SALARIALE.  FUNCTIE DE DEMNITATE PUBLICA.  COMPETENTA MATERIALA Prin actiunea adresata Tribunalului Suceava - Sectia civila si inregistrata la data de  17.03.2005, reclamantul H.G. (fost primar), in contradictoriu cu paratul Consiliul local al comunei Siminicea, judetul Suceava, a solicitat obligarea paratului  sa aprobe in bugetul local al comunei  cheltuielile necesare platii sumei...

Citeste mai mult...

Drepturi salariale . Prescripţie

Asa cum, în mod corect, a retinut si prima instanta, prin decizia nr. 366 din 25 ianuarie 2005, emisa de CNPAS Mures, s-a constatat, în baza referatului nr. 19233 din 24 septembrie 2001 al Casei Judetene de Pensii Mures, ca reclamanta a încasat în mod necuvenit o pensie de urmas în perioada 12 decembrie...

Citeste mai mult...

2. salarii compensatorii prevazute de o.u.g. nr. 8/2003. conditii de acordare. neincidenta in cauza a prevederilor art. 20 alin. 1 din contractul colectiv de munca

2. SALARII COMPENSATORII PREVAZUTE DE O.U.G. NR. 8/2003. CONDITII DE ACORDARE. NEINCIDENTA IN CAUZA A PREVEDERILOR ART. 20 ALIN. 1 DIN CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA Prin sentinta nr. 679 din 28 martie 2005 a Tribunalului Botosani – Sectia civila s-a admis actiunea reclamantei B.M. si a obligat parata S.C. „S” SA...

Citeste mai mult...

Actualizarea cuantumului drepturilor salariale obtinute prin hotarare judecatoreasca definitiva. autoritate de lucru judecat. incidenta in cauza a prevederilor art. 3712 alin. 3 din codul de procedura civila

2. ACTUALIZAREA  CUANTUMULUI  DREPTURILOR  SALARIALE  OBTINUTE  PRIN  HOTARARE JUDECATOREASCA  DEFINITIVA.  AUTORITATE  DE  LUCRU JUDECAT.  INCIDENTA  IN  CAUZA  A  PREVEDERILOR  ART. 3712  ALIN. 3  DIN  CODUL  DE  PROCEDURA  CIVILA Prin actiunea adresata Tribunalului Suceava – Sectia civila si inregistrata la data de 10.06.2005 reclamantii A.I si altii au chemat in judecata paratii Tribunalul Suceava...

Citeste mai mult...

Salarizare personal didactic

Art.48(1) din  Legea nr.128/1997 prevede că  salariul personalului didactic se compune din salariul de bază stabilit  conform legii şi o parte variabilă, constând în adaosuri, sporuri şi  drepturi salariale suplimentare. Articolul  49 (1) din lege prevede că salarizarea personalului didactic  de predare din învăţământul preuniversitar se  stabileşte diferenţiat, în raport cu...

Citeste mai mult...

Acţiunea salariatului în obligarea unităţii la plata drepturilor salariale ca urmare a reintegrării în muncă. Obligaţie de „a da”. Obligaţie de „a face”. Consecinţe

Prin acţiunea reînregistrată la Tribunalul Suceava – secţia civilă sub nr. 1370/C/4.04.2005, după casarea cu trimitere spre rejudecare, aşa cum a fost precizată la fila 10 dosar, reclamantul H. V., în contradictoriu cu pârâta A.N.R.D.G.N. Bucureşti, a solicitat să se stabilească întinderea drepturilor salariale pentru perioada 1.03.2002 – 31.05.2005; obligarea pârâtei la...

Citeste mai mult...

Poliţist. Spor de fidelitate. Obligativitate de acordare

Pentru ca dreptul la  sporul de fidelitate să nu fie o simplă ficţiune, ceea ce ar echivala cu înlăturarea lui, cu lipsirea de substanţă, este necesar ca după încetarea suspendării, dreptul să producă efectele pentru care a fost creat, sens în care autorităţile statului trebuie să asigure plata sporului de fidelitate. Prin cererea...

Citeste mai mult...

4.acţiunea salariatului pentru obligarea unităţii la restituirea drepturilor salariale reţinute nelegal. nelegalitatea sentinţei de respingere a acţiunii, raportat la prevederile art. 164 din codul muncii

Prin acţiunea adresată Tribunalului Botoşani – Secţia civilă şi înregistrată la data de 2.08.2005, reclamanta L.C. a chemat în judecată pârâtul C. F. nr. 2 – Seminarul Teologic „Sf. Ioan Iacob” D., solicitând restituirea sumelor ce i-au fost reţinute de pârât din drepturile salariale. A susţinut că pârâtul a procedat la reţinerea sumei...

Citeste mai mult...

Drepturi băneşti. Personal militar. Sediul materiei.

Drepturi băneşti. Personal militar. Sediul materiei. Legea nr. 138/1999 – art. 18, art. 33 Drepturile băneşti cuvenite personalului militar angajat pe bază de contract în unităţile Ministerului de Interne intră sub incidenţa prevederilor art. 18 şi art. 33 din Legea nr. 138/1999, republicată, care nu cuprinde măsurile de protecţie socială acordate poliţiştilor...

Citeste mai mult...

3.acţiunea salariatului pentru obligarea unităţii la plata salariului de merit. condiţii de acordare. nelegalitatea sentinţei de admitere a acţiunii

Prin acţiunea adresată Tribunalului Botoşani -  Secţia civilă şi înregistrată la data de  24.06.2005, reclamanta C. S., în contradictoriu cu  pârâtul Spitalul Municipiul Dorohoi, a solicitat obligarea pârâtului să-i plătească salariul de merit, a cărui achitare a încetat începând cu data de 1.05.2005. În motivarea acţiunii,  reclamanta a susţinut că, prin adresa nr....

Citeste mai mult...

Drepturi decurgând din exercitarea funcţiei de magistrat – c/val asigurare facultativă.

 De la intrarea în vigoare a Legii nr.303/2004 (septembrie 2004), legiuitorul a limitat asigurarea la riscul profesional şi nu mai există temei juridic pentru a se proceda la decontarea primelor de asigurare plătite de magistraţi, în baza unor contracte de asigurare încheiate individual de aceştia cu diverse societăţi de asigurare. Decizia nr.385/3 mai...

Citeste mai mult...

Drepturi salariale pentru personalul de specialitate dintr-o instituţie de medicină legală. nelegalitatea sentinţei recurate pentru acordarea sporului de 15% pentru încordare psihică

Prin sentinţa nr. 461/8.06.2005 a Tribunalului Suceava – Secţia civilă, s-a respins, ca nefondată, acţiunea reclamantului A.T., prin care, în contradictoriu cu pârâţii G. Ş. „Oltea Doamna” D. şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, solicită obligarea pârâţilor să-l încadreze ca profesor titular la catedra de tehnologie şi rezistenţa materialelor la G.Ş.„Oltea Doamna” D.  şi...

Citeste mai mult...

Drepturi salariale şi obligaţii – spor de fidelitate, indemnizaţie de conducere, prima de concediu şi contribuţia de 7% la asigurările de sănătate.

Legea 360/2002 şi O.U.G. nr.150/2002 Cadrele militare şi poliţiştii nu fac parte din categoriile de persoane excluse de la obligaţia cu caracter general de a plăti contribuţie la formarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Cadrele militare şi poliţiştii nu sunt îndreptăţiţi la plata primelor de concediu pe anii 2004...

Citeste mai mult...

V.magistraţi. drepturi salariale reprezentând 30% din indemnizaţia de încadrare brută lunară, conform oug nr.643/2002 pentru perioada decembrie 2002-aprilie 2004 şi de 40% pentru perioada mai 2004-decembrie 2005 din îndemnizaţia de încadrare brută l…

Prin cererea adresată Tribunalului Botoşani la data de 08.11.2005, contestatorul S. O. A. a contestat decizia nr. 38 din 21.12.2005 emisă de intimata SC „L”. SA Botoşani, solicitând anularea acesteia şi obligarea intimatei la reintegrarea sa pe post, pe durată nedeterminată. Contestatorul a arătat că intimata nu l-a înştiinţat de încetarea contractului de...

Citeste mai mult...

Judecători şi personalul auxiliar de specialitate. drepturi salariale reprezentând prima de vacanţă. obligaţia instanţei de judecată de a respecta dezlegarea dată problemelor de drept judecate de înalta curte de casaţie şi justiţie prin decizia nr. x…

Prin acţiunea adresată Tribunalului Botoşani – Secţia civilă şi înregistrată la data de 19.12.2005, reclamanta B. E. a chemat în judecată pârâtele S.C. „P.” S.A. Dorohoi şi A.J.O.F.M. Botoşani, solicitând ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, prima pârâtă să fie obligată să-i elibereze carnetul de muncă completat până la data concedierii şi să-i...

Citeste mai mult...

Legalitatea sentinţei instanţei de fond care a admis acţiunea reclamanţilor judecători şi a obligat pârâţii ministerul justiţiei, curtea de apel suceava, tribunalul suceava şi ministerul finanţelor publice la plata drepturilor salariale reprezentând …

Prin cererea adresată Tribunalului Suceava, înregistrată sub nr. 672/C din 27.01.2006 reclamanţii M.T., D.V., ş.a., au chemat în judecată pe pârâţii M.J., C.A.S., T. Suceava şi M. F. P. pentru obligarea pârâţilor la plata drepturilor salariale reprezentând 30% din indemnizaţia de încadrare brută lunară, conform OUG 643/2002 pentru perioada decembrie 2002 – aprilie 2004...

Citeste mai mult...