Cauta in aceasta categorie:

Act de autoritate publică. Anulare decizie de impunere obligaţii fiscale – art. 5 din Legea nr. 36/1991 – art. 126 din Legea nr. 571/2003 – art. 128 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 – art. 130 din Legea nr. 571/2003

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie: RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Act de autoritate publică. Anulare decizie de impunere obligaţii fiscale - art. 5 din Legea nr. 36/1991 - art. 126 din Legea nr. 571/2003 - art. 128 alin. 1 din Legea nr....

Citeste mai mult...

Acţiune decizie Primar dezafectare construcţii

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Iaşi sub nr……../99/2011 FI a solicitat ca in contradictoriu cu Instituţia Primarului Municipiului Iaşi sa se dispună anularea ca nelegala si netemeinica a Dispoziţiei nr……../16.08.2011 emisa de acesta. In susţinerea poziţiei procesuale se arata ca prin decizia contestata se impune dezafectarea unei construcţii situata in Iaşi , ……....

Citeste mai mult...

Acţiune în anulare decizie de imputare

Prin cererea înregistrata la Tribunalul Iaşi sub nr…../2003 BM a formulat in contradictoriu cu SNTFM CFR Marfa prin Sucursala Iaşi actiune solicitând anularea Deciziei de imputare ………/12.11.2001 precum si a Deciziei de imputare ………./09.02.2001 emise de parata prin care i s-au imputat sumele de 164.981.942 lei, respectiv 353.262.326 lei. Prin întâmpinarea formulata intimata...

Citeste mai mult...

Decizie de sanctionare disciplinara. Stabilirea supraconsumului de motorina.

Decizie de sanctionare disciplinara. Stabilirea supraconsumului de motorina. Supraconsumul de motorina, retinut în sarcina contestatorului prin decizia contestata, a fost raportat la un consum normat de combustibil, în conditiile în care Normele ICPTT/1977, care îl prevedeau, nu mai sunt în vigoare, consumul normat fiind înlocuit, începând cu luna noiembrie 2004, cu un calcul...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. decizie de concediere pe durata incapacităţii temporare de muncă. clauză de suspendare a efectelor acestei decizii, până la încetarea incapacităţii temporare de muncă. analizarea pe fond a cauzei.

LITIGIU DE MUNCĂ. DECIZIE DE CONCEDIERE PE DURATA INCAPACITĂŢII TEMPORARE DE MUNCĂ. CLAUZĂ DE SUSPENDARE A EFECTELOR ACESTEI DECIZII, PÂNĂ LA ÎNCETAREA INCAPACITĂŢII TEMPORARE DE MUNCĂ. ANALIZAREA PE FOND A CAUZEI. Art.60 alin.1 lit.”a” Codul muncii Art.50 lit.”b” Codul Muncii Potrivit art.60,...

Citeste mai mult...

Civil- anulare decizie de sanctionare

Dosar nr. 2196/93/2014 R O M Â N I A TRIBUNALUL ILFOV SECŢIA CIVILĂ SENTINTA CIVILA Nr. 3267/2014 Şedinţa publică de la 22 Octombrie 2014 Completul compus din: PREŞEDINTE C.A.M. Asistent Judiciar M.M. Asistent Judiciar P.R.L. Grefier P.M. Pe rol judecarea cauzei...

Citeste mai mult...

Civila ii Anulare decizie de impunere

Deliberând asupra acţiunii în contencios administrativ fiscal de faţă, În baza actelor şi lucrărilor dosarului,constată şi reţine următoarele : Prin cererea introdusă la această instanţă la data de 1 august 2011 şi înregistrată sub nr..... /114/2011 reclamanta.....,cu domiciliul în municipiul.....,judeţul Buzău,în calitatea de persoană fizică care exercită profesia de medic stomatolog în...

Citeste mai mult...

Pensie i.o.v.r. Lipsă decizie emisă de medicul specializat în expertiză medicală şi recuperarea a capacităţii de muncă.

Pensie I.O.V.R. Lipsă decizie emisă de medicul specializat în expertiză medicală şi recuperarea a capacităţii de muncă. Legea nr. 49/1999: art.1 Legea nr.19/2000: art.10, art. 56  Ordinul nr.340/2001: Cap.C Potrivit art. 56 din Legea nr.19/2000 „ încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie emisă de medicul...

Citeste mai mult...

Pensie de invaliditate gr.II şi gr.III. Decizie de debit

Prin sentinţa civilă nr. 579 din 25 iunie 2009  pronunţată de Tribunalul Sibiu, secţia civilă-complet specializat în soluţionarea litigiilor de muncă şi asigurări sociale - a fost admisă contestaţia formulată de contestatorul I. I în contradictoriu cu intimata C. J. P. SIBIU având ca obiect anularea Deciziei de debit nr.7007/25.02.2009 emisă de intimată. ...

Citeste mai mult...

Funcţionar public. Decizie sancţiune disciplinară. Neindividualizarea „neglijenţelor” ce i se impută. Consecinţe

Funcţionar public. Decizie sancţiune disciplinară. Neindividualizarea „neglijenţelor” ce i se impută. Consecinţe  Sintagma folosită de organul administrativ în decizia de sancţionare privind „neglijenţa repetată în soluţionarea lucrărilor”, fără individualizarea acestora, a intervalului de timp când s-au consumat şi a motivelor pentru care s-au înlăturat apărările funcţionarului public, sunt de natură a conduce la...

Citeste mai mult...

Contestaţie decizie de concediere. Reintegrarea contestatorilor pe posturile de?inute anterior. Plata de despăgubiri până la reintegrarea efectivă. Stabilirea criteriilor de individualizare.

Prin decizia nr.130/13.03.2013 emisă de intimată s-a dispus începând cu data de 18.03.2013 desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă al contestatorului, conform prevederilor art. 61 lit.a) şi ale art.248 alin.(19 lit.e) din Legea nr.53/2003 (Codul muncii). Prin decizia nr.130/13.03.2013 emisă de intimată s-a dispus începând cu data de 18.03.2013 desfacerea disciplinară a...

Citeste mai mult...

Contestaţie decizie de pensie – recalculat punctajul potrivit o.u.g. 4/2005

Prin cererea înregistrată la nr.776/104/2012, pe rolul Tribunalului Olt, contestatorul R.T. a  formulat contestaţie împotriva deciziilor nr. 140.204/24.01.2012  emise  de pârâta C. J. de P. O. şi a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa să dispună admiterea contestaţiei, anularea  deciziei contestate  şi plata cheltuielilor de judecată. În motivarea contestaţiei reclamantul...

Citeste mai mult...

Decizie de concediere . Legea specială care stabileşte condiţiile de pensionare.

Prin cererea formulată de reclamanta ... în contradictoriu cu pârâta ... se contestă decizia nr.21/22.07.2014 prin care i-a fost încetat de drept contractul individual de muncă existent începând cu data de 28.07.2014 . În conformitate cu prevederile legii nr.95/2006, Titul XVI- Exercitarea profesiei de farmacist .Organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din...

Citeste mai mult...

Litigii de muncă- anulare decizie pensionare

Prin cererea înregistrata acestei instante sub nr. ......... ......... a formulat contestatie împotriva deciziei de recalculare a pensiei nr. 86628/11.06.2011 emisa de S.R.I- Casa de Pensii Sectoriala Contestatorul a solicitat constatarea nulitatii absolute a deciziei de recalculare/revizuire mai sus mentionata si a tuturor deciziilor de recalculare/revizuire subsecvente, constatarea netemeiniciei Hotarârii nr. 325/23.08.2011 emisa...

Citeste mai mult...

Acţiune în anulare decizie desfacere disciiplinară a contractului individual de muncă.

Domeniul: litigii de muncă Conflict de muncă. Acţiune în anulare decizie desfacere disciiplinară a contractului individual de muncă. Exercitarea de către angajator a prerogativei disciplinare cu respectarea criteriilor legale privind individualizarea sancţiunii aplicate salariatului. Recurs respins. - Codul Muncii, art. 250; Totuşi, procurorul i-a aplicat contestatorului-recurent sancţiunea administrativă a amenzii, apreciind...

Citeste mai mult...

Conflict de muncă. Acţiune în anulare decizie desfacere disciiplinară a contractului individual de muncă. Exercitarea de către angajator a prerogativei disciplinare cu respectarea criteriilor legale privind individualizarea sancţiunii aplicate salariatulu

Domeniul: litigii de muncă Conflict de muncă. Acţiune în anulare decizie desfacere disciiplinară a contractului individual de muncă. Exercitarea de către angajator a prerogativei disciplinare cu respectarea criteriilor legale privind individualizarea sancţiunii aplicate salariatului. Recurs respins. - Codul Muncii, art. 250; Totuşi, procurorul i-a aplicat contestatorului-recurent sancţiunea administrativă a amenzii, apreciind...

Citeste mai mult...