Păcălirea unei persoane prin ascunderea adevărului, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos material la care nu avea dreptul, dacă s-a pricinuit o pagubă, reprezintă infracţiunea de înşelăciune. Fapta este mai gravă dacă, pentru a putea lua lucrul altuia, persoana minte cu privire la locul său de muncă, pretinzând că este cu totul altceva decât ceea ce este în realitate (de exemplu, spune că este poliţist şi, în realitate, nu este). Victima îl poate ierta pe făptuitor împăcându-se cu acesta.