Este atunci când o persoană este închisă sau imobilizată fără voia sa de un răufăcător sau este răpită. Fapta este considerată mai gravă dacă autorul este înarmat sau victima este un minor.