Cauta in aceasta categorie:

Art. 352 Cod penal Sustragerea de la rechiziţii militare INFRACŢIUNI SĂVÂRŞITE DE MILITARI SAU DE CIVILI

Art. 352 Sustragerea de la rechiziţii militare Refuzul nejustificat de a pune la dispoziţia forţelor armate bunurile legal rechiziţionate, sustragerea de la îndeplinirea acestor obligaţii, ori nedeclararea la recensământ a bunurilor supuse rechiziţionării, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani. În cazul când fapta se săvârşeşte în timp de război, pedeapsa este închisoarea...

Citeste mai mult...

Art. 354 Cod penal Neprezentarea la încorporare sau concentrare INFRACŢIUNI SĂVÂRŞITE DE CIVILI

Art. 354 Neprezentarea la încorporare sau concentrare Neprezentarea la încorporare sau concentrare ori neprezentarea celor încorporaţi sau concentraţi la unitatea unde au fost repartizaţi, în timp de mobilizare sau război, în termenul precizat în ordin, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani. Termenul de prezentare prevăzut în alineatul precedent se prelungeşte cu 10 zile,...

Citeste mai mult...

Art. 356 Cod penal Propaganda pentru război INFRACŢIUNI SĂVÂRŞITE DE CIVILI

Art. 356 Propaganda pentru război Propaganda pentru război, răspândirea de ştiri tendenţioase sau inventate, de natură să servească aţâţării la război, sau orice alte manifestări în favoarea dezlănţuirii unui război, săvârşite prin grai, scris, radio, televiziune, cinematograf sau prin alte asemenea mijloace, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi....

Citeste mai mult...

Art. 357 Cod penal Genocidul INFRACŢIUNI SĂVÂRŞITE DE CIVILI

Art. 357 Genocidul Săvârşirea în scopul de a distruge în întregime sau în parte o colectivitate sau un grup naţional, etnic, rasial sau religios, a vreuneia dintre următoarele fapte: a) uciderea membrilor colectivităţii sau grupului; b) vătămarea gravă a integrităţii fizice sau mintale a membrilor colectivităţii sau grupului; c) supunerea colectivităţii ori grupului la condiţii de existenţă sau tratament...

Citeste mai mult...

Art. 358 Cod penal Tratamentele neomenoase INFRACŢIUNI SĂVÂRŞITE DE CIVILI

Art. 358 Tratamentele neomenoase Supunerea la tratamente neomenoase a răniţilor ori bolnavilor, a membrilor personalului civil sanitar sau al Crucii Roşii ori al organizaţiilor asimilate acesteia, a naufragiaţilor, a prizonierilor de război şi în general a oricărei alte persoane căzute sub puterea adversarului, ori supunerea acestora la experienţe medicale sau ştiinţifice care nu sunt justificate de...

Citeste mai mult...

Art. 359 Cod penal Distrugerea unor obiective şi însuşirea unor bunuri INFRACŢIUNI SĂVÂRŞITE DE CIVILI

Art. 359 Distrugerea unor obiective şi însuşirea unor bunuri Distrugerea în întregime sau în parte: a) a clădirilor, a oricăror alte construcţii sau a navelor care servesc de spitale; b) a mijloacelor de transport de orice fel afectate unui serviciu sanitar sau de Cruce Roşie, ori al organizaţiilor asimilate acesteia, pentru transportul răniţilor, bolnavilor, materialelor sanitare sau al...

Citeste mai mult...

Art. 360 Cod penal Distrugerea, jefuirea sau însuşirea unor valori culturale INFRACŢIUNI SĂVÂRŞITE DE CIVILI

Art. 360 Distrugerea, jefuirea sau însuşirea unor valori culturale Distrugerea sub orice formă, fără necesitate militară, de monumente sau construcţii care au o valoare artistică, istorică ori arheologică, de muzee, mari biblioteci, arhive de valoare istorică sau ştiinţifică, opere de artă, manuscrise, cărţi de valoare, colecţii ştiinţifice sau colecţii importante de cărţi, de arhive, ori de...

Citeste mai mult...

Art. 361 Cod penal Sancţionarea tentativei, tăinuirii şi favorizării INFRACŢIUNI SĂVÂRŞITE DE CIVILI

Art. 361 Sancţionarea tentativei, tăinuirii şi favorizării Tentativa infracţiunilor prevăzute în prezentul titlu se pedepseşte. Tăinuirea şi favorizarea privitoare la infracţiunile din acest titlu se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani. Tăinuirea şi favorizarea săvârşite de soţ sau de o rudă apropiată în cazul infracţiunilor prevăzute în art. 357 şi 358 alin. 3 şi 4...

Citeste mai mult...

Art. 301 Cod penal Concurenţa neloială FALSURI ÎN ÎNSCRISURI

Art. 301 Concurenţa neloială Fabricarea ori punerea în circulaţie a produselor care poartă denumiri de origine ori indicaţii de provenienţă false, precum şi aplicarea pe produsele puse în circulaţie de menţiuni false privind brevetele de invenţii, ori folosirea unor nume comerciale sau a denumirilor organizaţiilor de comerţ ori industriale, în scopul de a induce în eroare...

Citeste mai mult...

Art. 302 Cod penal Nerespectarea dispoziţiilor privind operaţii de import sau export FALSURI ÎN ÎNSCRISURI

Art. 302 Nerespectarea dispoziţiilor privind operaţii de import sau export Efectuarea, fără autorizaţie, a oricăror acte sau fapte care potrivit dispoziţiilor legale sunt considerate operaţiuni de import, export sau tranzit, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. Art. 3021 Deturnarea de fonduri Schimbarea destinaţiei fondurilor băneşti sau a resurselor materiale, fără respectarea prevederilor legale, dacă fapta...

Citeste mai mult...

Art. 303 Cod penal Bigamia INFRACŢIUNI CONTRA FAMILIEI

Art. 303 Bigamia Încheierea unei noi căsătorii de către o persoană căsătorită se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. Persoana necăsătorită care se căsătoreşte cu o persoană pe care o ştie căsătorită se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Faptele prevăzute în prezentul articol nu se sancţionează dacă prima sau cea...

Citeste mai mult...

Art. 305 Cod penal Abandonul de familie INFRACŢIUNI CONTRA FAMILIEI

Art. 305 Abandonul de familie Săvârşirea de către persoana care are obligaţia legală de întreţinere, faţă de cel îndreptăţit la întreţinere, a uneia dintre următoarele fapte: a) părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferinţe fizice sau morale; b) neîndeplinirea cu rea-credinţă a obligaţiei de întreţinere prevăzute de lege; c) neplata cu rea-credinţă, timp de două luni, a...

Citeste mai mult...

Art. 306 Cod penal Relele tratamente aplicate minorului INFRACŢIUNI CONTRA FAMILIEI

Art. 306 Relele tratamente aplicate minorului Punerea în primejdie gravă, prin măsuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltării fizice, intelectuale sau morale a minorului, de către părinţi sau de către orice persoană căreia minorul i-a fost încredinţat spre creştere şi educare, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. Ordonanţă...

Citeste mai mult...

Art. 307 Cod penal Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului INFRACŢIUNI CONTRA FAMILIEI

Art. 307 Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului Reţinerea de către un părinte a copilului său minor, fără consimţământul celuilalt părinte sau al persoanei căreia i-a fost încredinţat minorul potrivit legii, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează fapta persoanei căreia i s-a încredinţat minorul prin...

Citeste mai mult...