Art. 356 Cod penal Propaganda pentru război INFRACŢIUNI SĂVÂRŞITE DE CIVILI


Art. 356

Propaganda pentru război

Propaganda pentru război, răspândirea de ştiri tendenţioase sau inventate, de natură să servească aţâţării la război, sau orice alte manifestări în favoarea dezlănţuirii unui război, săvârşite prin grai, scris, radio, televiziune, cinematograf sau prin alte asemenea mijloace, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.