Cauta in aceasta categorie:

Închidere procedură conform art. 131 din Legea insolvenţei

Închidere procedură conform art. 131 din Legea insolvenţei fără a fi promovată acţiune în răspunderea administratorului debitorului. Rolul activ al judecătorului sindic . Se reţine că  lichidatorul  nu a promovat acţiune în temeiul art. 138 alin.1 din Legea insolvenţei, că  nu s-a promovat cerere în condiţiile reglementate de art. 138 alin.3 din legea...

Citeste mai mult...

7. Aplicarea dispoziţiilor art. 129 alin. 5 Cod procedură civilă Necesitatea punerii în discuţia părţilor a excepţiilor absolute care trebuie invocate de instanţă chiar şi din oficiu

Prin încheierea civila  din 20.03.2012 pronuntata în dosar nr. 3143/307/2010 Judecatoria Sighetu Marmatiei dispune lamurirea dispozitivului sentintei civile nr. 2319/27.09.2011 pronuntata în dosar 3143/307/2010 al Judecatoriei Sighetu Marmatiei, urmând a se retine ca penalitatile de întârziere datorate de pârâti în solidar reclamantei B. D. sunt în cuantum de 1% pe zi. Împotriva încheierii ...

Citeste mai mult...

Inculpaţi minori. Aplicarea dispoziţiilor art. 320/1 Cod procedură penală. Pedeapsă în alte limite decât cele legale. Consecinţe.

Inculpaţi minori. Aplicarea dispoziţiilor art. 320/1 Cod procedură penală. Pedeapsă în alte limite decât cele legale. Consecinţe.  Cod penal: art. 99, 109. Cod procedură penală : art. 320/1, 385/9 pct. 14 . Potrivit art. 385/9 pct. 14, teza a II-a  Cod procedură penală, hotărârile judecătoreşti sunt supuse casării când s-au...

Citeste mai mult...

Ordonanţă preşedinţială. termenul de motivare a recursului.- art. 303 , 306 şi 582 Cod procedură civilă.

ORDONANŢĂ PREŞEDINŢIALĂ. TERMENUL DE MOTIVARE A RECURSULUI. - art. 303 , 306 şi 582 Cod procedură civilă. Termenul de depunere a motivelor de recurs are întotdeauna aceeaşi durată cu termenul pentru exercitarea recursului. Dacă recursul este motivat separat , motivarea trebuie făcută în acelaşi termen în care poate fi exercitată...

Citeste mai mult...

Revizuire art.322 pct.5 Cod procedură civilă. înscris doveditor

În înţelesul art.322 pct.5 C.proc.civ., înscrisul doveditor pe baza căruia se poate cere revizuirea unei hotărâri trebuie să fi fost ”descoperit” după darea hotărârii, în sensul că el a existat la data pronunţării hotărârii a cărei revizuire se cere dar până în acel moment a fost reţinut de partea potrivnică sau nu a putut...

Citeste mai mult...

Revizuire. Termen – art.324 alin.1 Cod procedură civilă

Potrivit dispoziţiilor art.324 alin.1 pct.3 cod procedură civilă, termenul de revizuire este de o lună şi  se va socoti, în cazurile prevăzute de art.322 pct.4, din ziua în care partea a luat cunoştinţă de hotărârea instanţei  penale de condamnare a judecătorului, martorului sau expertului, ori  de hotărârea care a declarat fals înscrisul. Prin ...

Citeste mai mult...

Revizuire. Art.322 alin.1 pct.5 cod procedură civilă. Condiţii de admisibilitate.

Potrivit art.322 alin.1 pct.5 Cod procedură civilă, revizuirea unor hotărâri poate fi cerută dacă după pronunţarea acesteia s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor, ori dacă s-a desfiinţat sau modificat hotărârea unei instanţe pe care s-a întemeiat hotărârea...

Citeste mai mult...

Procedură prealabilă. Caracterul imperativ al normei. Sancţiune.

2. Procedură prealabilă. Caracterul imperativ al normei. Sancţiune.  Dispoziţiile art. 720 ind. 1 C.proc.civ. sunt unele imperative, fără însă a fi prevăzută în lege o sancţiune pentru neîndeplinirea procedurii prealabile. Devin astfel incidente disp. art. 105 alin.2 C.proc.civ., conform cărora, actele îndeplinite cu neobservarea formelor legale se vor declara nule numai dacă prin...

Citeste mai mult...

Art. 278/1 Cod procedură penală

Art. 278/1 COD PROCEDURA PENALA - SENTINTA PENALA NR. 73/14.05.2012 Prin plângerea înregistrata cu nr.518/237/01.03.2012 la Judecatoria Gura Humorului petentul  ACR a solicitat instantei în temeiul art.278/1 cod procedura penala desfiintarea Ordonantei nr.29/II/2/2012 din 06.02.2012 a Prim-procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Gura Humorului si restituirea autoturismului marca Honda cu nr. de înmatriculare...

Citeste mai mult...

Revizuire – art. 322 alin. 1 Cod procedură civilă

Revizuire – art.  322 alin. 1 Cod procedură civilă. Condiţii. Se poate cere revizuirea unei hotărâri rămasă definitivă în apel sau prin neapelare, precum şi a unei decizii pronunţată în calea de atac a recursului, dar atunci când evocă fondul cauzei. Secţia civilă – Decizia civilă nr. 153/23.02.2006 a Curţii de...

Citeste mai mult...

Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 394 lit. e Cod procedură penală. Inadmisibilitatea revizuirii în situaţia în care hotărârile definitive care nu se pot concilia sunt pronunţate de aceeaşi instanţă, în acelaşi dosar.

Revizuirea poate fi cerută, potrivit dispoziţiilor art. 394 al. 1 lit. e Cod procedură penală, când două sau mai multe hotărâri judecătoreşti definitive nu se pot concilia, însă cu condiţia ca aceste hotărâri să fie pronunţate de instanţe diferite.  Prin cererea de revizuire adresată Curţii de Apel Suceava, revizuientul C.I. a solicitat revizuirea...

Citeste mai mult...

Nerespectarea procedurii obligatorii prevăzute de art.162 Cod procedură penală în situaţia luării măsurii internării medicale. Consecinţa -casarea hotărârii şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe

Prin sentinţa penală nr. 282 din 24 octombrie 2012, Judecătoria Vişeu de Sus a admis sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus şi, în baza art.114 Cod penal, a dispus internarea medicală a învinuitului Maszkalyuk Ian la Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei până la însănătoşire sau noi dispoziţii....

Citeste mai mult...

Recurs admis în temeiul art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă pe considerentul interpretării greşite de către instanţa de fond a dispoziţiilor art. 132 alin. 1 Cod procedură civilă referitor la posibilitatea reclamantului de a obţine la prima zi de în…

Recurs admis în temeiul art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă pe considerentul interpretării greşite de către instanţa de fond a dispoziţiilor art. 132 alin. 1 Cod procedură civilă referitor la posibilitatea reclamantului de a obţine la prima zi de înfăţişare un termen pentru întregirea sau modificarea cererii introductive de instanţă. Secţia civilă....

Citeste mai mult...

Obiectul revizuirii întemeiată pe art.322 pct.2 cod procedură civilă. Decizia instanţei de recurs de casare cu trimitere, Inadmisibilitatea revizuirii.

Din textul art.322 alin.1 cod procedură civilă, rezultă că pot face obiectul revizuirii doar  hotărârile prin care s-a rezolvat fondul pretenţiei ce a fost dedusă judecăţii. Nu au avut caracter şi deci nu pot face obiectul revizuirii deciziile instanţei de recurs, de casare cu trimitere spre rejudecarea apelurilor sau acţiunii, deoarece...

Citeste mai mult...

Art. 304 pct. 5 cod procedură civilă

Art. 304 pct. 5 cod procedură civilă. Nepronunţarea asupra tuturor excepţiilor invocate. Casare cu trimitere cu rejudecare. Atunci când în faţa instanţei de control sunt invocate mai multe excepţii dirimante (în speţă lipsa calităţii procesuale şi uzucapiunea) această instanţă este datoare să se pronunţe asupra lor şi în situaţia în care le consideră...

Citeste mai mult...