Cauta in aceasta categorie:

Procedură deschisă la cererea debitoarei.

Procedura insolvenţei. Procedură deschisă la cererea debitoarei. Formularea unei cereri de deschidere a procedurii, de către un creditor, ulterior admiterii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de către debitoare. -Legea nr. 85/2006 Atâta vreme cât procedura a fost deschisă la cererea debitoarei, cererea recurentelor nu mai are obiect, ambele cereri, atât...

Citeste mai mult...

Procedura ordonanţei preşedinţiale instituită de art 581 Cod procedură Civilă.

Procedura ordonanţei preşedinţiale instituită de art 581 Cod procedură Civilă. Sentinţa civilă nr 6402/25.08.2009  a Judecătoriei Rm. Vâlcea. Cuprins pe materii : Drept civil .Ordonanţa preşedinţială – procedura instituită de art 581 cod procedură civilă. Index alfabetic : - ordonanţa preşedinţială Prin cererea formulată , pe cale de ordonanţă preşedinţială...

Citeste mai mult...

Revizuire. Invocarea art.322 pct.7 Cod procedură civilă. Condiţii.

Posibilitatea de a se cere revizuirea în temeiul art.322 pct.7 Cod procedură civilă este supusă între altele, condiţiei ca hotărârile potrivnice să conţină elemente caracteristice existenţei lucrului judecat, iar raţiunea reglementării izvorăşte din necesitatea de a se înlătura nelegalitatea  comisă ca urmare a soluţionării aceleiaşi cauze prin două hotărâri, în mod diferit,...

Citeste mai mult...

Restituirea pe cale de ordonanţă preşedinţială prevăzută de art. 581 Cod procedură civilă, a bunului reţinut în vederea confiscării, ca măsură complementară la cea a sancţiunii contravenţionale a amenzii.

Potrivit dispozitiilor art. 41 alin. 2 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, „bunurile confiscate, ca masura complementara la cea a sanctiunii contraventionale a amenzii, se restituie celui în drept de îndata ce procesul  verbal sau actul de autoritate, prin care s-a dispus masura confiscarii, au fost...

Citeste mai mult...

Infracţiuni. Art. 3201 Cod procedură penală

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Rosiorii de Vede nr. 1946/P/2010 din data de 21.06.2012, înregistrat la aceasta instanta la nr. 2125/292 din 22 iunie 2012, a fost trimis în judecata, în stare de libertate, inculpatul T.C., pentru savârsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana, având...

Citeste mai mult...

Suspendare judecată. Art.155 ind.1 Cod procedură civilă.

Suspendare judecată. Art.155 ind.1 Cod procedură civilă. Cod procedură civilă: art.155 ind.1 Nedepunerea de către reclamant a înscrisului privind renunţarea la judecată nu este de natură să împiedice desfăşurarea normală a procesului, ci poate doar influenţa soluţia pronunţată în cauză. Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale - Decizia civilă...

Citeste mai mult...

Deschidere procedură insolvenţă împotriva unei sucursale a unei societăţi comerciale ce nu îşi are sediul social într-un stat membru.

Procedura insolvenţei. Deschidere procedură insolvenţă împotriva unei sucursale a unei societăţi comerciale ce nu îşi are sediul social într-un stat membru. Aplicarea legii nr.637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei. -Legea nr. 85/2006 -Legea nr.637/2002 Legea nr.637/2002 stabileşte în art.2 situaţiile în care dispoziţiile sale...

Citeste mai mult...

Aplicarea dispoziţiilor art. 2821 Cod procedură civilă. Calificarea căii de atac în cazul acţiunii ce are ca obiect partaj succesoral

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Focşani, reclamanţii au solicitat să se dispună ieşirea din indiviziune a părţilor cu privire la imobilul teren şi construcţii şi împărţirea în natură a imobilului, potrivit cotelor-părţi deţinute de fiecare. Tribunalul Vrancea, prin decizia civilă nr. 960/2007 a calificat calea de atac ca fiind recursul. Curtea...

Citeste mai mult...

Cerere de revizuire întemeiată pe prevederile art. 322 pct. 7 Cod procedură civilă. Contrarietate de hotărâri. Lipsa identităţii de obiect şi cauză.

Cerere de revizuire întemeiată pe prevederile  art. 322 pct. 7 Cod procedură civilă. Contrarietate de hotărâri. Lipsa identităţii de obiect şi cauză. Conform art.322 pct. 7 Cod procedură civilă, revizuirea unei hotărâri rămase definitive în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri date de o instanţă de recurs atunci...

Citeste mai mult...

Revizuire. Cazul prevăzut de art. 322 alin. 1 punctul 2 Cod procedură civilă.

Eventuala nepronunţare asupra unor excepţii invocate de părţi în apărare pe parcursul soluţionării unei cauze nu echivalează cu nepronunţarea instanţei asupra unui lucru cerut în sensul avut în vedere de legiuitor prin dispoziţiile art. 322 punctul 2 Cod procedură civilă, întrucât excepţiile invocate în cursul procesului civil nu reprezintă cereri principale sau accesorii formulate...

Citeste mai mult...

Cerere deschidere procedură în temeiul ordonanţei pronunţată conform og nr. 5/2001. Efectele juridice ale ordonanţei . Caracter cert, lichid şi exigibil al creanţei

Înscrisul prezentat drept temei al cererii de declanşare a procedurii insolvenţei, respectiv sentinţa comercială pronunţată în procedura specială  , rămasă irevocabilă, constituie titlu executoriu, conform dispoziţiilor art. 372 şi 374 din C.proc.civ. şi cele ale art. 9 alin.2 din OG 5/2001. Hotărârea irevocabilă face dovada unei creanţe certe, lichide şi exigibile, conform art....

Citeste mai mult...

Act administrativ individual. Acţiune în instanţă. Procedură prealabilă. Inadmisibilitate.

Prin cererea înregistrată sub nr. 4406/110/2007 din 13.07.2007, aşa cum a fost precizată, reclamanta S.C P D SRL BACĂU, în contradictoriu cu pârâtele Unitatea  Administrativ  Teritoriala a  Municipiului  Bacău  prin Primarul Municipiului Bacău şi SC  AR SRL BACĂU, a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea autorizaţiei...

Citeste mai mult...

Nerespectarea normelor de procedură privind citarea. Consecinţe

Nerespectarea normelor de procedură privind citarea. Consecinţe Curtea de Apel Iaşi a admis recursul formulat de E.I. contra sentinţei civile nr. 12/F/17.01.2006 a Tribunalului Vaslui, judecător sindic, pe care a casat-o trimiţând cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă, deoarece a fost soluţionată cu încălcarea normelor de procedură privind citarea pârâtului recurent. Citat...

Citeste mai mult...

Achitare în baza disp. art.11 pct.2 lit.a) din Codul de procedură penală rap. la art.10 alin.1 lit.b ind.1 din Codul de procedură penală, cu referire la disp. art.181 din Codul penal. Respingerea pretenţiilor civile constând în dobândă.

Prin sent. pen .nr.1896 din 17.06.2011 a Judecătoriei Iaşi s-a dispus, în baza disp. art.11 pct.2 lit.a) din Codul de procedură penală rap. la art.10 alin.1 lit.b ind.1 din Codul de procedură penală, cu referire la disp. art.18 ind.1 din Codul penal, achitarea inculpatului S.S., necunoscut cu antecedente penale, pentru infracţiunea constând în „reţinere...

Citeste mai mult...

Recurs litigii cu profesioniştii. contestaţie în anulare. art.318 (1) cod procedură civilă. greşeală materială – inexistenţa ei când instanţa a făcut o analiză amplă asupra actului, cu privire la care se pretinde că s-ar fi săvârşit greşeala material…

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie: RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. CONTESTAŢIE ÎN ANULARE. ART.318 (1) COD PROCEDURĂ CIVILĂ. GREŞEALĂ MATERIALĂ – INEXISTENŢA EI CÂND INSTANŢA A FĂCUT O ANALIZĂ AMPLĂ ASUPRA ACTULUI, CU PRIVIRE LA CARE SE PRETINDE CĂ S-AR FI SĂVÂRŞIT GREŞEALA MATERIALĂ, PRECUM ŞI ATUNCI...

Citeste mai mult...

Revizuire. Cazul prevăzut la art. 394 lit.a) din Codul de procedură penală. Admisibilitate. Condiţii

COMPLETUL CONSTITUIT DIN: PREŞEDINTE: TUDOR GEORGIANA JUDECĂTOR: CONSTANTINESCU LUCHIAN CONSIDERENTE: Asupra apelului penal de faţă: Prin sentinţa penală nr.348/15.03.2010 pronunţată de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti în dosarul penal nr.11847/302/2009, s-a respins ca neîntemeiată cererea de revizuire formulată de revizuenta P.L. împotriva s.p. 1261/23.05.2007 a Judecătoriei Sector 5. În...

Citeste mai mult...

Art. 318 Cod procedură civilă. Contestaţie anulare

Pentru a putea fi admisă o contestaţie în anulare  îndreptată împotriva unei decizii pronunţate de o  instanţă de recurs, este necesar ca o eroare materială  gravă, invocată  de o  parte, să privească  o problemă de  procedură. O atare  eroare  trebuie  să fie  evidentă, în legătură cu  aspectele formale ale judecăţii în recurs, pentru verificarea ...

Citeste mai mult...

Cod procedură penală. Judecătorul de cameră preliminară. Plângerea împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată. Trimiterea cauzei la procuror.

TRIBUNALUL SATU MARE - SECŢIA PENALĂ ÎNCHEIEREA PENALĂ NR. 23/JCP/15.04.2015 Cod procedură penală. Judecătorul de cameră preliminară. Plângerea împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată. Trimiterea cauzei la procuror. Potrivit dispoziţiilor art. 340 alin. 1 Cod procedură penală, persoana a cărei plângere împotriva soluţiei de clasare sau renunţare la urmărirea...

Citeste mai mult...

Drept procesual civil. Norme de procedură privind administrarea probelor prevăzute în legislaţia specială a exproprierii. Criterii de evaluare a terenurilor supuse exproprierii.

Drept procesual civil. Norme de procedură privind administrarea probelor prevăzute în legislaţia specială a exproprierii. Criterii de evaluare a terenurilor supuse exproprierii. Art.11 alin. 7 şi 8 din Legea nr.255/2010, în conformitate cu care  în faza  prealabilă exproprierii expertiza trebuie întocmită avându-se în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele...

Citeste mai mult...