Cauta in aceasta categorie:

Reclamanta nu este în posesia nici unui titlu obţinut pe cale administrativă sau judiciară prin care să se reţină nevalabilitatea sau lipsa titlului de dobândire a imobilului în litigiu de către stat

Reclamanta nu este în posesia nici unui titlu obţinut pe cale administrativă sau judiciară prin care să se reţină nevalabilitatea sau lipsa titlului de dobândire a imobilului în litigiu de către stat Secţia civilă – decizia civilă nr.205/A/24.10.2008 Prin cererea  înregistrată  pe rolul Judecătoriei Alba Iulia sub dosar  nr. 1971/176/2006 reclamanta  Parohia...

Citeste mai mult...

Rejudecarea în caz de extrădare sau predare în baza unui mandat european de arestare. Înţelesul sintagmei de judecare şi condamnare în lipsă

Garanţia oferită de art. 5221 C. pr. pen. nu se referă numai la procedurile de judecată care dezleagă fondul pricinii, ci şi atunci când procedurile vizează o sesizare privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. Aceasta, întrucât examenul îndeplinirii condiţiilor revocării suspendării sub supraveghere nu are loc într-o procedură administrativă, ci într-o procedură...

Citeste mai mult...

Uzucapiune. Stapânirea unui teren prin extinderea folosintei imobilului atribuit prin contractul de închiriere încheiat cu unitatea specializata în administrarea fondului locativ de stat. Precaritatea posesiei.

Posesia începuta, prin extinderea folosintei, nu este exercitata pentru sine, sub nume de proprietar, ci o posesie exercitata pentru altul, respectiv pentru adevaratul titular al bunului imobil si cu îngaduinta acestuia, astfel ca ea nu tinde la o uzurpare a proprietatii si nu se poate confunda cu o posesie utila, nefiind de natura sa...

Citeste mai mult...

Insolvenţa. Desemnarea unui practician în insolvenţă pentru a-şi exprima opinia cu privire la posibilitatea de realizare a planului de reorganizare.

Prin cererea înregistrată la data de 23 noiembrie 2011, creditoarea SC „X” SA a solicitat judecătorului sindic desemnarea în conformitate cu disp. art. 102 din Legea nr. 85/2006, a unui practician în insolvenţă care să-şi exprime părerea cu privire la posibilităţile reale de realizare a planului de reorganizare a activităţii, propus de debitoarea SC...

Citeste mai mult...

Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat de catre o persoana care nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, fapte comise in stare de recidiva postcondamnatorie.

Prin Rechizitoriul nr. ………/P/2011 din data de 30.03.2012, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului MAD pentru săvârşirea infracţiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat şi fără a poseda permis de conducere...

Citeste mai mult...

Ordonanţă preşedinţială; condiţia urgenţei – păstrarea unui drept ce s-ar păgubi prin întârziere

Nu pot fi primite susţinerile pârâtei, referitoare la faptul că prejudiciul nu este ireparabil, întrucât nu ne aflăm în ipoteza prevenirii unei pagube iminente, ci a păstrării unui drept care s-ar păgubi prin întârziere. Este vorba despre dreptul reclamanţilor de a dispune de suma corespunzătoare comisionului în discuţie, care este păgubit cu trecerea fiecărei...

Citeste mai mult...

Potrivit art 493 alin 1 cod proc civ creditorii personali a unui debitor coproprietar sau codevalmas nu vor putea sa urmareasca partea acestuia din imobilele aflate in proprietatea comuna , ci vor trebui sa ceara mai intai imparteala acestora

Instanta Prin cererea adresata Judecatoriei Pascani  contestatoarea x  , în contradictoriu cu: Bej  x si x în temeiul art. 399 şi următoarele Cod procedură civilă, a formulat contestatie la executare  solicitând ca prin hotărârea ce urmeaza a se pronunţa în baza probatoriilor administrate în contradictoriu, să se dispuna: 1.anularea  Procesului verbal de...

Citeste mai mult...

Pentru a se aprecia asupra imposibilităţii realizării unui plan de reorganizare şi prin urmare, a necesităţii trecerii la procedura insolvenţei pe temeiul art. 107 alin.1 lit.c din Legea nr.85/2006, nu se impune ca nerealizarea obiectivel

Pentru a se  aprecia  asupra imposibilităţii realizării unui  plan  de reorganizare şi  prin urmare, a necesităţii trecerii  la  procedura  insolvenţei  pe  temeiul  art. 107 alin.1 lit.c din Legea  nr.85/2006,  nu se impune  ca nerealizarea  obiectivelor  planului  să fie  consecinţa  unei  activităţi culpabile  a  societăţii debitoare  ori a administratorului  judiciar, aprecierea  privind trecerea  la procedura...

Citeste mai mult...

Comercial: Acţiunea în constatarea proprietăţii asupra unui bun. Modificarea obiectului cererii în restituirea bunului. Aprecierea eronată a probelor la fond. Interpretarea artt. 1191 Cod civil

Deliberând asupra recursului de faţă , constată : 1)- Obiectul acţiunii Prin  acţiunea înregistrată la Judecătoria Rm. Sărat  sub nr.  2586/287/2009 din 2.11.2009, reclamantul M. N.  a chemat  în judecată  pe pârâta SC D. E. SRL Rm. Sărat  solicitând ca prin hotărârea ce se va  pronunţa  să se constate...

Citeste mai mult...

Actiune in constatarea nulitatii absolute a unui contract de vanzare cumparare . Vanzarea lucrului altuia . Cauza ilicită sau frauda . Dovada relei credinte a partilor la incheierea actului

Prin decizia civila nr. 276 din 11.02.2009 Tribunalul Prahova  a respins ca nefondat recursul formulat de recurenta -reclamanta MID , in contradictictoriu cu intimatul parat PIR  , impotriva sentintei civile nr. 7731 /12.09.2008 pronuntata de Judecatoria Ploiesti , prin care a fost respinsa ca neintemeiata actiunea in constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare...

Citeste mai mult...

Vătămare corporală gravă – Sluţire (pierderea unui dinte frontal)

Prin sentinţa penala nr.1939/2007 a Judecătoriei Brăila s-a dispus condamnarea inculpatului C.C.L de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporala grava, prev de art.182 alin.2/C.pen. şi în temeiul art.81/c.pen s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Au fost interzise inculpatului drepturile prev. de art.64/C.pen literele a, b si c cod penal ....

Citeste mai mult...

Excepţia tardivităţii acţiunii privind anularea unui act administrativ cu caracter individual – art. 11 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Înscrierea în cartea funciară a drepturilor determinate prin actul administrativ -  semnificaţie juridică. Nelegalitate H.C.L. privind trecerea unui teren în domeniul privat al U.A.T.¬. Nerespectare art. 36 alin. 1 din Legea nr. 18/1991. Deliberând asupra recursului de faţă, constată: Prin sentinţa civilă nr. 1043/CA/26.03.2014 pronunţată de Tribunalul Braşov - Secţia a...

Citeste mai mult...

Civil-partaj succesoral-nulitate absolută.contract de întreţinere încheiat sub forma unui înscris sub natură privată

Asupra prezentei acţiuni civile de ieşire din indiviziune şi asupra cererilor de intervenţie în interes propriu, retine urmatoarele: A) PRIMUL CICLU PROCESUAL AL DOSARULUI I) SUSTINERILE PARTILOR 1. a) Prin cererea introdusă la această instanţă şi înregistrată initial sub nr…../….2005, reclamantul NN a chemat în judecată pe pârâtele...

Citeste mai mult...

Obligarea autoritatii contractante de a suporta contravaloarea unui rest de plata, rezultat din executarea unor lucrari, conform contract administrativ.

Art.2, art.8 – Legea nr.554/2004 Art.1111 – Cod civil Prin cererea înregistrata sub nr.2755/88/07.11.2008 la Tribunalul Tulcea, reclamanta  S.C. „P” S.R.L. Tulcea a chemat în judecata pe pârâtul Liceul Teoretic „GMM” Macin, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa fie obligat la plata sumei de  193.946,78 lei reprezentând rest...

Citeste mai mult...

Ejustificarea unui interes direct oi personal în promovarea ac?iunii în constatarea nulita?ii titlului de proprietate emis în baza Legii 18/1991

S.C. 348/24.02.2012 Fond funciar Nejustificarea unui interes direct şi personal în promovarea acţiunii în constatarea nulităţii titlului de proprietate emis în baza Legii 18/1991 Asupra cauzei de faţă: Reclamantul  L. Z.  în contradictoriu cu  pârâţii  Comisia locală A. pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Comisia Judeţeană...

Citeste mai mult...

Calitatea de persoana îndreptatita la restituirea unui bun preluat abuziv de stat. Testament întocmit în strainatate. Aplicarea în România a continutului dreptului strain în materie succesorala.

Potrivit art. 66 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, mostenirea este supusa, în ceea ce priveste bunurile imobile, legii locului unde fiecare din aceste bunuri este situat (lit. b). Legea aplicabila mostenirii stabileste: a) momentul deschiderii mostenirii; b) persoanele cu vocatie de a mosteni; c) calitatile cerute...

Citeste mai mult...

Subsol al unui bloc de apartamente aflat în coproprietate forţată. Amenajare boxe fără acordul coproprietarilor. Evacuare.

Prin cererea adresata Judecatoriei Suceava si înregistrata la data de 17.09.2007 sub nr. 5996/314/2007, reclamanta Asociatia de Proprietari nr. A 12 Suceava prin presedinte P.V. a chemat în judecata pe pârâtii P.I., M.M., M.D., S.D. si M.I., toti locatari ai blocului A 12 de pe strada M., solicitând ca prin hotarârea ce se va...

Citeste mai mult...