Cauta in aceasta categorie:

Partaj succesoral. Indiviziunea forţată asupra locului de veci şi a construcţiilor funerare.

Prin decizia civilă nr.147 din 30 ianuarie 2003 s-a admis recursul declarat de pârâţii I.G. şi S.I. împotriva deciziei civile nr.1061 din  25 octombrie 2002 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, în contradictoriu cu intimata reclamantă  M.C. şi în consecinţă au fost modificate în parte încheierea interlocutorie  de partaj şi decizia,  înlăturând obligarea pârâţilor să aducă...

Citeste mai mult...

Partaj succesoral. Omisiunea atribuirii casei de locuit.

Din interpretarea art.281 Cod procedură civilă rezultă că procedura îndreptării erorilor sau omisiunilor din hotărâri sau încheierii nu poate fi folosită pentru remedierea greşelilor de judecată, ci doar a celor greşeli privitoare la nume, calitatea, susţinerile părţilor, a celor de calcul urmare redactării hotărârii şi care nu  afectează legalitatea şi temeinicia hotărârii. ...

Citeste mai mult...

Partaj. atribuirea bunurilor succesorale

PARTAJ. ATRIBUIREA BUNURILOR SUCCESORALE Tribunalul nu a ţinut cont de criteriile legal instituite de dispoziţiile art.6739 Cod procedură civilă, în ceea ce priveşte atribuirea bunurilor. atribuirea bunurilor. Unul din aceste criterii îl constituie domiciliul, or, în cauză, chiar reclamantul prin cererea introductivă a arătat că...

Citeste mai mult...

Partaj. terenuri ce au facut obiectul legii nr.18/1991.

PARTAJ. TERENURI CE AU FACUT OBIECTUL LEGII NR.18/1991. Potrivit art.13 alin.2 din Legea nr.18/1991, moştenitorii care nu-şi pot dovedi această calitate, sunt consideraţi că au acceptat moştenirea prin cererea pe care o fac comisiei de aplicare a acestei legi. (Decizia nr.467/R din 20 octombrie...

Citeste mai mult...

Partaj succesoral. Renunţarea expresă la succesiune. Incidenţa art.12 din Legea nr.18/1991.

Prin încheierea de partaj din 21 iunie 2002, Judecătoria Târgovişte a admis în parte acţiunea reclamantului O.G. şi a constatat deschise succesiunile defuncţilor O.G. decedat la 9 decembrie 1962 şi O.E decedată la 17 ianuarie 1983, calitatea de succesori a părţilor, componenţa masei succesorale, respectiv terenurile cuprinse în T.P. nr.93456/1999  şi 106361/2002. Încheierea...

Citeste mai mult...

Partaj succesoral – raport de expertiza judiciara tehnica omologat

Partaj succesoral – raport de expertiza judiciara tehnica omologat La dispunerea partajarii averii succesorale, instanta de fond a avut in vedere raportul de expertiza efectuat in cauza si posesia efectiva a suprafetelor de teren. Prin sentinta civila nr.2097/30.11.2004, Judecatoria Caracal a admis actiunea formulata de reclamanta T.M. impotriva paratilor T.G., M.V., B.E.,...

Citeste mai mult...

Partaj bunuri comune. Casare cu trimitere dispusa in urma admiterii recursurilor. Nerespectarea art.315 Cod procedura civila. Consecinte.

4. Partaj bunuri comune. Casare cu trimitere dispusa in urma admiterii recursurilor. Nerespectarea art.315 Cod procedura civila. Consecinte. Judecatoria Radauti, prin sentinta civila nr.2005/30.06.2003, a admis actiunea de partaj bunuri comune, introdusa de reclamantul V.O. impotriva paratei P.D., stabilind masa bunurilor comune  si cotele partilor, atribuindu-le in natura, cu plata sultei pentru egalizarea...

Citeste mai mult...

Părţi sociale şi de interes deţinute de foştii soţi. Cuprinderea lor în masa partajabilă a bunurilor comune. Stabilirea cotelor de contribuţie la dobândirea unui imobil. Ajutorul acordat de părinţi.

 Părţi sociale şi de interes deţinute de foştii soţi. Cuprinderea lor în masa partajabilă a bunurilor comune. Stabilirea cotelor de contribuţie la dobândirea unui imobil. Ajutorul acordat de părinţi.    Relativ la criticile reclamantei privind cuprinderea în masa partajabilă a părţilor sociale şi de interes deţinute de aceasta şi pârâtul la cele...

Citeste mai mult...

Sistare indiviziune. dreptul concubinului

„La data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, cumpărătorul D.V. era necăsătorit, astfel că este unic proprietar al cotei indivize cumpărate. Faptul că anterior acestei date a întreţinut relaţii de concubinaj cu reclamanta, nu-i conferă acesteia din urmă calitatea de coproprietar al bunului, întrucât concubinajul nu presupune reţinerea comunităţii de bunuri în sensul codului familiei....

Citeste mai mult...

Partaj bunuri comune. Aplicarea art.6739 Cod procedură civilă la formarea şi atribuirea loturilor. Admisibilitatea reanalizării în recurs.

 Partaj bunuri comune. Aplicarea art.6739 Cod procedură civilă la formarea şi atribuirea loturilor. Admisibilitatea reanalizării în recurs.      Constată că prin decizia civilă nr.950 din 6 octombrie 2004  a Curţii de Apel Braşov s-a respins apelul declarat de reclamantă împotriva sentinţei civile nr.600 din 30 martie 2004 a Judecătoriei Sf.Gheorghe,...

Citeste mai mult...

Partaj. calitate procesuală activă. acceptare tacită tardivă.

PARTAJ.  CALITATE PROCESUALĂ ACTIVĂ.  ACCEPTARE TACITĂ TARDIVĂ. Instanţele au reţinut în mod corect că reclamanta nu are calitate de moştenitoare legală a autoarei şi nu justifică un interes legitim în promovarea acţiunii pentru partajarea averii succesorale şi pentru anularea certificatului de moştenitor, întrucât...

Citeste mai mult...

Sistare indiviziune. imposibilitatea partajării în natură a bunului imobil. inadmsibilitate

„Este real că nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune şi că terenul aflat în proprietatea reclamantei îndeplineşte criteriul suprafeţei, fiind mai mare de 150 m.p., însă aceasta nu este suficient pentru a dispune ieşirea din indiviziune în natură, prin formarea de loturi, pentru că nu sunt îndeplinite celelalte criterii impuse de...

Citeste mai mult...

Partaj.Putere de lucru judecat

Atâta timp cât prima hotarâre ramasa irevocabila nu a rezolvat fondul procesului dintre parti, actiunea fiind respinsa pe exceptie, aceasta hotarâre nu poate constitui un impediment pentru introducerea unei noi actiuni, bazata pe un temei juridic nou. Prin sentinta civila nr. 387/20.01.2005 pronuntata de Judecatoria Baia Mare în dosar nr. 9358/2004 s-a admis...

Citeste mai mult...

Partaj de bunuri comune. Constituirea masei bunurilor comune. Bun dobândit de unul din soţi prin moştenire. Transformarea bunului propriu dobândit prin moştenire în bun comun al ambilor soţi. Condiţii.

Partaj de bunuri comune. Constituirea masei bunurilor comune. Bun dobândit de unul din soţi prin moştenire. Transformarea bunului propriu dobândit prin moştenire în bun comun al ambilor soţi. Condiţii. Toate bunurile dobândite în timpul căsătoriei, cu excepţia celor prevăzute de art. 31 Codul familiei, se prezumă ca sunt bunuri comune ale ambilor soţi,...

Citeste mai mult...

Partaj succesoral. atribuirea intregului bun unuia dintre coindivizori

PARTAJ SUCCESORAL. ATRIBUIREA INTREGULUI BUN UNUIA DINTRE COINDIVIZORI Regula a constitui partajul în natură, iar atribuirea întregului bun unuia dintre coindivizori este admisibilă numai în măsura în care împărţirea în natură nu e posibilă pentru că imobilul nu este comod partajabil sau atunci când, prin formarea de loturi, s-ar ajunge prin...

Citeste mai mult...

Partaj bunuri comune. Prescripţia dreptului la acţiune

Prin decizia  civilă nr.859/R din 8.11.2005, Curtea de Apel  Galaţi  a admis recursul  declarat de reclamanta Z. M., a modificat  decizia civilă nr.146/14.04.2005 a Tribunalului Vrancea, în  sensul că  a  respins ca nefondat apelul declarat împotriva I.A.P. din 24.03.2004 a Judecătoriei Focşani. Instanţa de  apel a ignorat disp.art.22 din Decretul  nr.167/1958 şi a ...

Citeste mai mult...

Partaj bunuri comune.Apartament cumparat în timpul casatoriei.Provenienta pretului acestuia.Conventia sotilor privind regimul juridic al locuintei.

Bunurile dobandite de soti în timpul casatoriei de oricare dintre soti sunt, de la data dobandirii lor, bunuri comune.Orice conventie contrara este nula.Nulitatea se aplica atat conventiei incheiate de viitorii soti în vederea casatoriei, cat şi aceleia incheiate în timpul casatoriei. Reclamanta M.N.F. a chemat în judecata pe paratul S.I. solicitand...

Citeste mai mult...

Partaj. Parte din imobil aflată în coproprietatea pe cote-părţi, forţată şi perpetuă, a părţilor litigante. Respingerea cererii.

Partaj. Parte din imobil aflată în coproprietatea pe cote-părţi, forţată şi perpetuă, a părţilor litigante. Respingerea cererii. Prin sentinţa civilă nr. 2432/9.02.2006 instanta a respins cererea formulata de reclamantele U.R.P. si U.M.A. in contradictoriu cu pârâtii P.S. si P.A.  ca nefondată. Prin cererea înregistrată la data de 16.06.2005, pe rolul acestei instanţe...

Citeste mai mult...