Cauta in aceasta categorie:

Recurs contencios administrativ. funcţionari publici -Legea 138/1999; -Legea 293/2004; -art. 312 Cod procedură civilă;

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. FUNCŢIONARI PUBLICI. Funcţionarii publici cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciarelor nu sunt îndreptăţiţi la plata orelor suplimentare prestate peste durata normală a timpului de lucru drept introdus prin Legea 293/2004, decât după apariţia noii legi de salarizare a personalului din sistemul penitenciar; pe perioada tranzitorie cuprinsă între data...

Citeste mai mult...

Fond contencios administrativ. Contestatie impotriva masurilor luate de organele de urmarire penala. Inadmisibilitatea actiunii pe calea contenciosului administrativ

Prin  cererea  înregistrată  pe  rolul  acestui  tribunal  la  data  de  06.12.2012,  sub nr. 4901/98/2012,  reclamantul G.I.A., a chemat  în  judecată  paratul PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SLOBOZIA, solicitând pe cale judecătorească obligarea  pârâtului să îi restituie autoturismul marca Alfa Romeo, înmatriculat în Italia sub nr. (..) serie şasiu (..), produs în anul (..), autoturism...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Îndeplinirea condiţiilor pentru emiterea somaţiei de plată. Art. 2 alin. 1 din oug nr. 119/2007

Prin cererea introdusa la aceasta instanta la data de 24.06.2010 si înregistrata sub nr. 2684/116/2010, nr. în format vechi 3042/C/2010, disjunsa din dosarul nr. 2297/116/2010, creditoarea SC G SRL, a solicitat în baza OUG nr.119/2007 în contradictoriu cu debitoarea Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Calarasi emiterea unei ordonante de plata pentru suma...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Acţiune în anularea contractului de asociere în participaţiune introdusă de a.n.r.m.a.p. Determinarea naturii juridice a contractului

Contencios administrativ. Acţiune în anularea contractului de asociere în participaţiune introdusă de A.N.R.M.A.P. Determinarea naturii juridice a contractului. Contractul de asociere în participaţiune încheiat între o autoritate publică locală şi o societate comercială având ca obiect monitorizarea traficului pe raza unei localităţi este un contract de achiziţie publică, respectiv de concesiune servicii. În...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. obligarea ministerului educaţiei naţionale la aprobarea tipăririi formularelor tipizate constând în diploma de licenţă şi suplimentul la diploma de licenţă pentru un absolvent al universităţii spiru haret. -art.7 din Ord

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL.  RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. OBLIGAREA MINISTERULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE LA APROBAREA TIPĂRIRII FORMULARELOR TIPIZATE CONSTÂND ÎN DIPLOMA DE LICENŢĂ ŞI SUPLIMENTUL LA DIPLOMA DE LICENŢĂ PENTRU UN ABSOLVENT AL UNIVERSITĂŢII SPIRU HARET. -art.7 din Ordinul M.E.C.T. nr.2284/2007;-art.20 alin.1 din Ordinul M.E.C.T.nr.2284/2007. ...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. litigiu privind achiziţiile publice. -art.2562 alin.1 lit.b din o.u.g. nr.34/2006; -art.55 alin.2 din o.u.g. nr.34/2006.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. LITIGIU PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE. -art.2562 alin.1 lit.b din O.U.G. nr.34/2006; -art.55 alin.2 din O.U.G. nr.34/2006. Petenta a participat la o procedură de achiziţie publică având ca obiect atribuirea unui contract de lucrări a cărui valoare...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. anulare hotărâre emisă de colegiul de conducere al unei judecătorii. -Legea nr.304/2004; -art.221 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ANULARE HOTĂRÂRE EMISĂ DE COLEGIUL DE CONDUCERE  AL UNEI JUDECĂTORII. -Legea nr.304/2004; -art.221 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. Instanţa de recurs a constatat că prima instanţă a stabilit în mod corect...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ Obligaţie de a face – operaţiune administrativă

Contencios administrativ Obligaţie de a face – operaţiune administrativă Art.18 din Legea Arhivelor Naţionale, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.39/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr.474/2006, este clar şi precis „În cazul desfiinţării, în condiţiile legii, a unui creator de documente, persoană juridică, fără ca activitatea...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Excepţia lipsei procedurii prealabile. Stabilirea cadrului procesual dedus judecăţii; părţile în proces, în raport de emitentul actului administrativ ce formează obiectul acţiunii

•Legea  nr. 554/2004 rep. - art. 2 alin. 1 lit. a  - art. 11 alin. 1 •Legea nr. 50/1991 rep. – art. 4 •Codul de procedură civilă •Aspecte legate de soluţionarea excepţiei lipsei procedurii prealabile în raport cu obiectul acţiunii în contencios administrativ, de pârâţii chemaţi în judecată şi de...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. obligaţie de a face. ordonanţă preşedinţială

SECŢIA COMERCIALĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. OBLIGAŢIE DE A FACE. ORDONANŢĂ PREŞEDINŢIALĂ. -art. 581 Cod procedură civilă. În cadrul procedurii speciale a ordonanţei preşedinţiale se poate dispune în mod excepţional obligaţia de a face, doar în condiţiile în care se tinde spre restabilirea unei situaţii...

Citeste mai mult...

Acţiune formulată de instanţa de contencios administrativ împotriva Deciziei de impunere emisă de casj b pentru plata obligaţiei la cas şi majorarea dobânzilor. Admisibilitatea acţiunii. Legalitatea deciziei de impunere emisă de casj – Sancţiunea nelega

Asupra recursului de faţă, constată că la data de 16.02.2012, reclamantul G T din B, a chemat în judecată pe pârâta Casa de Asigurări de Sănătate a judeţului B, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa în cauză să se dispună; anularea Deciziei de impunere nr. 118662/19.12.2011, emisă de pârâtă şi să se...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. funcţionar public – stimulente. -art.8 din Ordinul 1418/2006; -art.3041, 312 Cod procedură civilă; -art.6 paragraf 1 cedo.

SECŢIA COMERCIALĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. FUNCŢIONAR PUBLIC – STIMULENTE. -art.8 din Ordinul 1418/2006; -art.3041, 312 Cod procedură civilă; -art.6 paragraf 1 CEDO. Dreptul exclusiv al directorului general de a aproba stimulentele financiare ale funcţionarilor publici din instituţie, nu poate fi exercitat în...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. competenţa teritorială limitată a comisariatelor judeţene ale gărzii naţionale de mediu. delegarea dată de comisariatul regional unui comisar din cadrul comisariatului judeţean să efectueze control pe raza de activita…

SECŢIA COMERCIALĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. COMPETENŢA TERITORIALĂ LIMITATĂ A COMISARIATELOR JUDEŢENE ALE GĂRZII NAŢIONALE DE MEDIU. DELEGAREA DATĂ DE COMISARIATUL REGIONAL UNUI COMISAR DIN CADRUL COMISARIATULUI JUDEŢEAN SĂ EFECTUEZE CONTROL PE RAZA DE ACTIVITATE A ALTUI COMISARIAT JUDEŢEAN. NELEGALITATE ACT. -art.7 pct.2 şi 3 din...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. inspecţie fiscală. -art.105 alin.3 Cod procedură fiscală; -art.312 Cod procedură civilă.

SECŢIA COMERCIALĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. INSPECŢIE FISCALĂ. -art.105 alin.3 Cod procedură fiscală; -art.312 Cod procedură civilă. Inspecţia fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare impozit, taxă, contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat şi pentru fiecare perioadă supusă impozitării; prin excepţie,...

Citeste mai mult...

Contencios fiscal. Suspendarea solutionarii contestatiei administrative de catre organul fiscal , impotriva decizie de impunere fiscala , pana la solutionarea actiunii penale, nu poate fi dispusa automat in toate cazurile.

Contencios fiscal. Suspendarea solutionarii contestatiei administrative de catre organul fiscal ,  impotriva decizie de impunere fiscala , pana la solutionarea  actiunii penale,  nu poate fi dispusa automat in toate cazurile. Existenta tuturor elementelor care au stat la baza emiterii deciziei de impunere , permite solutionarea contestatiei , nefiind necesara suspendarea in baza art. 214...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. consecinţa edificării unui imobil după anularea autorizaţiei de construire pentru vicii de formă. intrarea în legalitate.

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. CONSECINŢA EDIFICĂRII UNUI IMOBIL DUPĂ ANULAREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE PENTRU VICII DE FORMĂ. INTRAREA ÎN LEGALITATE. -art. 28 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; -- art. 56 alin. 3 din Ordinul nr. 1430/2005 pentru...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ. Competenţa materială reglementată de art. 10 alin. 1 teza i din Legea 554/2004. Criteriul rangului emitentului actului administrativ ce face obiectul acţiunii.

Constată că prin cererea înregistrată pe rolul instanţei sub nr. 467/64/2013 reclamanta S.C. A.T. S.R.L. a chemat în judecată O.J.D.R.P. B. solicitând instanţei, ca pe calea procedurii speciale a ordonanţei preşedinţiale să fie obligată pârâta să comunice dosarul administrativ al cererii de modificare  prin  act adiţional aferentă modificărilor tehnice  solicitate la contractul de finanţare...

Citeste mai mult...