Cauta in aceasta categorie:

Venituri realizate de persoane nerezidente. obligaţia de plată a impozitului pe veniturile persoanei nerezidente. contracte de împrumut. novaţia dobânzii. consecinţe.

VENITURI REALIZATE DE PERSOANE NEREZIDENTE. OBLIGAŢIA DE PLATĂ A IMPOZITULUI PE VENITURILE PERSOANEI NEREZIDENTE. CONTRACTE DE ÎMPRUMUT. NOVAŢIA DOBÂNZII. CONSECINŢE. Prin sentinţa civilă 167/12.12.2005 s-a admis acţiunea formulată de reclamanta S.C. D.F. S.A., s-a anulat decizia 28/23.02.2005 emisă de Agenţia de Administrare Fiscală şi parţial raportul de inspecţie din 22.12.2004 încheiat de D.G.F.P....

Citeste mai mult...

Somaţie de plată fiscală. Competenţa materială a judecătoriei.

Somaţie de plată fiscală. Competenţa materială a judecătoriei. O.G. nr. 92/2003 – art. 168 alin. 2 şi 3 Aparţine judecătoriei, competenţa materială de a soluţiona contestaţiile la titlurile executorii fiscale. Curtea de Apel Timişoara, Secţia comercială şi de contencios administrativ,  decizia nr. 110 din 15 februarie 2006 Prin sentinţa...

Citeste mai mult...

Licitaţie. Condiţia experienţei similare

Dreptul de a solicita plata taxelor vamale termen de prescripţie Prin sentinţa civilă nr. 72/C/27.09.2005, a Tribunalului Braşov – secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, s-a constatat prescripţia dreptului de a cere plata taxelor vamale în sumă de 12.263.625 lei datorate de reclamantul C. M. şi în consecinţă s-a admis...

Citeste mai mult...

Parte civilă în cauze ce au ca obiect infracţiuni contra sistemului fiscal. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Parte civilă în cauze ce au ca obiect infracţiuni contra sistemului fiscal. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. O.G. nr. 86/2003, H.G. nr. 1574/2003 Conform O.G. nr. 86/2003 şi H.G. nr. 1574/2003 în toate cauzele (inclusiv penale) având legătură cu impozite, taxe, contribuţii fiscale, creanţe bugetare etc., Statul este reprezentat de către Agenţia...

Citeste mai mult...

Act de impunere fiscală. Termen pentru introducerea acţiunii în contencios administrativ.

Act de impunere fiscală. Termen pentru introducerea acţiunii în contencios administrativ. Legea nr. 554/2004 – art. 11 Termenul pentru sesizarea instanţei de contencios administrativ împotriva deciziilor emise în procedura prealabilă prevăzută de Codul de procedură fiscală este cel prevăzut de art. 11 din Legea nr. 554/2004. Curtea de Apel Timişoara, secţia...

Citeste mai mult...

Anulare act fiscal. Scutire de tva pentru exporturi sau alte operaţiuni similare prevăzute de Codul fiscal. Condiţii.

Prin  acţiunea în contencios administrativ introdusă la Tribunalul Botoşani – secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal şi înregistrată sub nr.  6695 din 07.11.2005, reclamanta SC „Jatex” SA Botoşani în contradictoriu cu  pârâta DGFP a Judeţului Botoşani a  solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se anuleze decizia nr. 39 din 14.10.2005 precum ...

Citeste mai mult...

Contestaţie împotriva deciziei de impunere privind stabilirea de obligaţii fiscale suplimentare de plată reprezentând accize aferente unei cantităţi de benzină aviaţie. Distincţia dintre noţiunile de „scutire directă” şi „scutire indirectă” prevăzută…

Contestaţie împotriva deciziei de impunere privind stabilirea de obligaţii fiscale suplimentare de plată reprezentând accize aferente unei cantităţi de benzină aviaţie. Distincţia dintre noţiunile de „scutire directă” şi „scutire indirectă” prevăzută de art. 23 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobat prin H.G. nr. 44/2004. Consecinţe Regimul circulaţiei documentelor ce stau...

Citeste mai mult...

Suspendare executare act administrativ fiscal. Obligativitate stabilire cauţiune.

 Dispoziţiile art. 215 alin. 2 Cod proc. fiscală sunt dispoziţii imperative, nedepunerea cauţiunii fiind sancţionată de legiuitor.  Prin cererea adresată Tribunalului Suceava şi înregistrată sub nr. 5012/86/24.07.2007, reclamanta S.C. „S.C.” S.R.L. Suceava a contestat Decizia nr. 6 din 29.01.2007 emisă de către D.G.F.P. Suceava şi a solicitat, de asemenea, suspendarea executării actului administrativ...

Citeste mai mult...

Legalitatea şi temeinicia unui act administrativ se examinează în raport de data adoptării acestuia.

În situaţia în care prin decizie organul de soluţionare a contestaţiei a suspendat soluţionarea cauzei deoarece se efectuează cercetări penale, instanţa va analiza numai dacă măsura a fost dispusă de organul fiscal cu respectarea prevederilor legale în materie. Prin acţiunea înregistrată la această Curte, reclamanta SC”TECH SAFETY”SA a chemat în...

Citeste mai mult...

Contencios Administrativ si Fiscal. Taxa auto de prima inmatriculare. Nelegalitatea perceperii acesteia.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestui tribunal reclamantul S.M. în contradictoriu cu pârâta Administratia Finantelor Publice Slobozia a solicitat obligarea acesteia la restituirea taxei auto de prima înmatriculare în suma de 6.027,01 lei. În motivarea cererii sale reclamantul a aratat ca a achizitionat un autoturism second hand din Germania, iar pentru a fi...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ fiscal. Taxă de înmatriculare. Respingerea cererii de restituire a acestei taxe.

Reclamanta C.L. a chemat în  judecata ADMINISTRATIA  FINANTELOR PUBLICE  SLOBOZIA si  MINISTERUL  ECONOMIEI SI  FINANTELOR BUCURESTI, solicitând  obligarea pârâtilor sa-i restituie  suma de 563,59 lei,  reprezentând  taxa de înmatriculare, actualizata  cu rata  dobânzilor  legale la data  platii efective si a  cheltuielilor de judecata . În  motivarea  cererii sale, reclamanta  a aratat ca a...

Citeste mai mult...

Taxa fiscala de prima inmatriculare perceputa in temeiul disp. art.214ind1 Cod Fiscal . Neconformitate cu Dreptul Comunitar

 Taxa fiscala de prima inmatriculare perceputa in temeiul disp. art.214ind1 Cod Fiscal . Neconformitate cu Dreptul Comunitar. Prin acţiunea înregistrată la acest Tribunalul Dolj, reclamantul a chemat în judecată pe pârâţii Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj şi Administraţia Financiară Craiova, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa  să-i restituie contravaloarea taxei...

Citeste mai mult...

Contencios Cdministrativ – litigiu întemeiat pe Legea nr. 94/1992

Dosar nr. 4287/83/2007 SENTINŢA CIVILĂ nr. 178/CA/7 mai 2008 Irevocabilă prin respingerea recursului. Domeniu asociat: contencios administrativ; litigiu întemeiat pe Legea nr. 94/1992. În condiţiile în care hotărârea consiliului local este un act administrativ cu În condiţiile în care hotărârea consiliului local este un act administrativ cu...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ fiscal – nulitate act de control

Dosar nr. 7451/83/2006 SENTINŢA CIVILĂ nr. 194/CA/Şedinţa publică din 14 mai 2008 Domeniu asociat: contencios administrativ fiscal; nulitate act de control. Procesului verbal de control prin care s-a constatat afilierea între reclamantă şi alte societăţi comerciale şi prin care s-au stabilit împrejurări de fapt de natură a ...

Citeste mai mult...

Achitarea integrală a debitului. Consecinţe. Respingerea cererii

Achitarea integrală a debitului. Consecinţe. Respingerea cererii Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 260 din 12 iunie 2006 Curtea de Apel Iaşi, Secţia Comercială a admis recursul declarat de S.C. „L.” S.R.L. – Satu Nou, jud. Vaslui, contra sentinţei civile nr. 123/F/19.03.2008 a Tribunalului Vaslui, judecător sindic, care a fost modificată în...

Citeste mai mult...

Cerere în anulare având ca obiect somaţie de plată

Prin s.c. nr.1646 din data de 25.08.2008 ,pronunţată de Judecătoria Moineşti,s-a admis cererea în anulare formulată de SC P.E. SRL,îrnpotriva s.c. nr.l414/13.06.2007,pronunţată în dosar nr. 2266/260/2007 a Judecătoriei Moineşti,având ca obiect somaţie de plată. Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut că prin s.c. nr.258/6 februarie 2007,pronunţată de Judecătoria Moineşti în dosar...

Citeste mai mult...

Contencios administrativ fiscal. Taxa auto de prima inmatriculare. Efectele aparitiei o.u.g. nr.50/2008.

Prin  cererea  înregistrata  pe rolul acestui  tribunal la data de 17.06.2008,  reclamanta M.S.,  în  contradictoriu cu pârâta ADMINISTRATIA  FINANTELOR  PUBLICE  SLOBOZIA, a  solicitat  obligarea acesteia  la  restituirea sumei de 3929,15 lei,  reprezentând taxa de prima  înmatriculare  încasata  nelegal,  actualizata  cu rata dobânzii  legale  calculata  la  data platii efective . În  sustinerea  cererii sale, ...

Citeste mai mult...

Taxa speciala de prima înmatriculare prevazuta de og nr.50/2008.Temeiul juridic în baza caruia s-a facut impunerea fiscala reprezentând taxa speciala de prima înmatriculare prevazuta de og nr.50/2008 pentru achizitionarea unui autoturism nou este în…

Taxa speciala de prima înmatriculare prevazuta de OG nr.50/2008.Temeiul juridic în baza caruia s-a facut impunerea fiscala reprezentând taxa speciala de prima înmatriculare prevazuta de OG nr.50/2008  pentru achizitionarea unui autoturism nou este în contradictie cu normele imperative ale dreptului comunitar respectiv al art.90 din T.C.E. Sectia comerciala si de contencios administrativ si...

Citeste mai mult...

Suspendarea soluţionării contestaţiei de către organul administrativ jurisdicţional (dgfp), în temeiul prevederilor art. 179, alin. 1 şi 180 din og 92./2003, pe considerentul că soluţionarea contestaţiei depinde de soluţionarea cauzei penale. Liberul…

Suspendarea soluţionării contestaţiei de către organul administrativ jurisdicţional (DGFP), în temeiul prevederilor art. 179, alin. 1 şi 180 din OG 92./2003, pe considerentul că soluţionarea contestaţiei depinde de soluţionarea cauzei penale. Liberul acces la justiţie. Pentru a sta la baza constatării organelor de cercetare penală dacă faptele au sau nu caracter infracţional, este...

Citeste mai mult...