Cauta in aceasta categorie:

Anulare hotărâre AGOA respinsă. Jurisprudență Contracte economice

Tribunalul BRAŞOV Sentinţă civilă nr. 308/CC din data de 14.05.2013 R O M A N I A TRIBUNALUL BRASOV SECTIA A II-A CIVILA, DE ADMINISTRATIV SI FISCAL SENTINTA CIVILA NR. 308/CC Sedinta Camerei de Consiliu din data de 14 mai 2013 Completul compus din: Presedinte - M. L. Grefier - I. T. Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra cererii formulata de reclamantele P.C.E.E.E.F....

Citeste mai mult...

Schimbare administrator. Jurisprudență Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)

Tribunalul PRAHOVA Sentinţă comercială nr. - din data de 22.04.2013 HOTARARE RELEVANTA Art 22 alin 2 din LG85/2006 JUDECATOR BOTNARU IRINA HERMINA DOSAR NR.4056/105/2009 INCHEIERE DIN DATA DE 24.04.2013 Deliberând asupra sesizarii din oficiu cu privire la înlocuirea administratorului judiciar se retin următoarele: Prin Încheierea din Camera de Consiliu din data de 27.06.2012 Tribunalul Giurgiu a admis cererea debitoarei SC B R...

Citeste mai mult...

Drept civil. Exercitare autoritate părintească. Excepţii de regula exercitării autorităţii părinteşti în comun de către ambii părinţi. Motive întemeiate prevăzute cu titlu exemplificativ în cuprinsul art31 alin.25 din Legea 272/2004 introdus prin art.

Tribunalul CONSTANŢA Sentinţă civilă nr. 495 din data de 01.01.2013 Pot exista și excepții de la regula exercitării autorității părintești în comun, instanța având posibilitatea să încuviințeze ca părintele la care a fost stabilit domiciliul minorului să exercite singur autoritatea părintească, atunci când se invocă și se dovedește existența unor împrejurări excepționale, apte să inducă ideea...

Citeste mai mult...

Ordonanţă de plată în temeiul OUG 119/2007. Jurisprudență Plăţi

Tribunalul GORJ Sentinţă comercială nr. 20/2013 din data de 21.01.2013 Dosar nr. …………….. Cod operator: 2443 R O M Â N I A TRIBUNALUL GORJ SECȚIA A II-A CIVILĂ Sentința nr. 20 Ședința publică de la 21 ianuarie 2013 Completul compus din: PREȘEDINTE ……………. Grefier …………….. Pe rol fiind judecarea cererii formulată de reclamantul creditor ............................în contradictoriu cu pârâtul debitor CL………, având ca obiect emitere Ordonanță...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei. Jurisprudență Faliment

Tribunalul GORJ Sentinţă comercială nr. 195/2013 din data de 18.02.2013 Dosar nr. …………. Cod operator: 2443 R O M Â N I A TRIBUNALUL GORJ SECȚIA A II-A CIVILĂ Sentința nr. 195/2013 Ședința publică de la 18 Februarie 2013 Completul compus din: Judecător sindic ……………. Grefier ……………. Pe rol fiind procedura insolvenței debitoarei SC.........SRL și aprobarea raportului final si situațiilor financiare finale, precum și soluționarea obiecțiunilor...

Citeste mai mult...

Procedura insolvenţei -achitarea debituluireprezentând creanţe născute după data deschiderii procedurii

Tribunalul GORJ Sentinţă comercială nr. 1216 din data de 16.09.2013 Dosar nr. ………… Cod operator: 2443 R O M Â N I A TRIBUNALUL GORJ SECȚIA A II-A CIVILĂ Sentința nr. 1216/2013 Ședința publică de la 16 Septembrie 2013 Completul compus din: Judecător sindic ………………… Grefier…………….. Pe rol fiind procedura insolvenței debitoarei SC ……………….SRL, prin administratorul judiciar ……………. SPRL și judecarea cererii formulată de creditorul ……………………....

Citeste mai mult...

Contestaţie la tabelul preliminar de creanţe. Jurisprudență Faliment

Tribunalul GORJ Sentinţă comercială nr. 1307 din data de 30.09.2013 Dosar nr. ………………. Cod operator: 2443 R O M Â N I A TRIBUNALUL GORJ SECȚIA A II-A CIVILĂ SENTINȚA nr.1307/2013 Ședința publică de la 30 septembrie 2013 Completul compus din: Judecător sindic:…………………….. Grefier………………… Pe rol fiind judecarea contestației la tabelul preliminar al creanțelor debitoarei SC ……………. SRL reprezentată de administrator judiciar , …………….IPURL, formulată de...

Citeste mai mult...

Cerere de antrenare a răspunderii membrilor organelor de conducere şi supraveghere ale debitorului

Tribunalul GORJ Sentinţă comercială nr. 77/2014 din data de 27.01.2014 Dosar nr. ……….. Cod operator: 2443 R O M Â N I A TRIBUNALUL GORJ SECȚIA A II-A CIVILĂ Sentința nr. 77/2014 Ședința publică de la 27 Ianuarie 2014 Completul compus din: Judecător sindic ……………… Grefier …………….. Pe rol fiind pronunțarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în ședința publică din 20.01.2014, privind judecarea cererii de...

Citeste mai mult...

Contestaţie  la tabelul preliminar al creanţelor formulate de  creditor

Tribunalul GORJ Sentinţă comercială nr. 254/2014 din data de 26.02.2014 Dosar nr. …2013/a1 Cod operator: 2443 R O M Â N I A TRIBUNALUL GORJ SECȚIA A II-A CIVILĂ Sentința Nr. 254 Ședința publică de la 26 Februarie 2014 Completul compus din: Judecător - sindic - …. Grefier … Pe rol fiind judecarea contestațiilor la tabelul preliminar al creanțelor formulate de creditorul AJFP Gorj și de...

Citeste mai mult...

Anulare transferuri patrimoniale . Jurisprudență Faliment

Tribunalul GORJ Sentinţă comercială nr. 354/2014 din data de 17.03.2014 Dosar nr. …………. Cod operator: 2443 R O M Â N I A TRIBUNALUL GORJ SECȚIA A II-A CIVILĂ Sentința nr. 354/2014 Ședința publică de la 17 Martie 2014 Completul compus din: Judecător sindic …………… Grefier Șef …………….. Pe rol fiind judecarea acțiunii formulată de ......................, desemnat lichidator pentru debitoarea ......................, împotriva pârâtei ....................... La apelul nominal...

Citeste mai mult...

Confirmare plan reorganizare. Jurisprudență Societăţi comerciale

Tribunalul BRAŞOV Sentinţă comercială nr. 2672/sind din data de 03.12.2012 SECTIA A II-A CIVILA, DE ADMINISTRATIV SI FISCAL SENTINTA CIVILA nr. 2672/sind Sedinta publica din data de 03.12..2012 JUDECATOR SINDIC - S. O. GREFIER - M. G. Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra confirmarii planului de reorganizare a activitatii debitoarei SC P. SA. La apelul nominal facut in sedinta publica la...

Citeste mai mult...

Recurs pretenţii. Jurisprudență Faliment

Tribunalul BRAŞOV Decizie nr. 45/R din data de 17.01.2014 ROMANIA TRIBUNALUL BRASOV SECTIA A II-A CIVILA, DE ADMINISTRATIV SI FISCAL DECIZIA CIVILA NR. 45/R DOSAR NR. Sedinta publica din data de 17 ianuarie 2014 Completul compus din: PRESEDINTE - O. A. JUDECATOR - O. S. JUDECATOR - M. S. S. GREFIER - C. A. Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra recursului formulat de recurenta reclamanta...

Citeste mai mult...

Deschidere procedurăsimplificată faliment. Jurisprudență Faliment

Tribunalul BRAŞOV Sentinţă civilă nr. 129/sind din data de 20.01.2014 R O M Â N I A TRIBUNALUL BRAȘOV SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE ADMINISTRATIV ȘI FISCAL SENTINȚA CIVILĂ nr. 129/sind Ședința publică din data de 20.01.2014 JUDECATOR SINDIC: S. O. GREFIER - M. G. Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea asupra deschiderii procedurii falimentului debitoarei SC MPT S. I. SRL, cu sediul...

Citeste mai mult...

Recurs inadmisibil. Jurisprudență Faliment

Tribunalul BRAŞOV Sentinţă civilă nr. 95/R din data de 07.02.2014 R OM A N I A TRIBUNALUL BRASOV SECTIA A II-A CIVILA, DE ADMINISTRATIV SI FISCAL DECIZIA CIVILA NR. 95/R Sedinta publica din data de 7 februarie 2014 Completul compus din: PRESEDINTE - S. O. JUDECATOR - A. O. JUDECATOR - R. A. A. GREFIER - C.S. Pe rol fiind solutionarea recursului formulat de recurentul...

Citeste mai mult...

Contestatie la raport si planul de distribuire. Jurisprudență Faliment

Tribunalul BRAŞOV Sentinţă civilă nr. 545/sind din data de 17.02.2014 ROMANIA TRIBUNALUL BRAȘOV SECȚIA a II a CIVILĂ - DE ADMINISTRATIV ȘI FISCAL SENTINȚĂ CIVILĂ nr. 545/sind Ședința publica din data de 17.02.2014 JUDECĂTOR SINDIC - S. O. GREFIER -M. G. Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea asupra contestațiilor formulate de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului și Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău...

Citeste mai mult...

Contestatie împotriva hotărârii Adunării creditorilor

Tribunalul BRAŞOV Sentinţă civilă nr. 70/sind din data de 04.04.2014 ROMANIA TRIBUNALUL BRASOV SECTIA a II a CIVILA - DE ADMINISTRATIV ȘI FISCAL SENTINȚA CIVILA nr. 70/sind Ședința Camerei de Consiliu din data de 13.01.2014 JUDECATOR SINDIC - S. O. GREFIER - M. G. Pe rol fiind soluționarea contestației formulata de SC T.O. SRL prin lichidatorul C.L. IPURL impotriva Hotararii Adunarii...

Citeste mai mult...

Anularea dispoziţie IPJ – Serviciul arme prin care s-a dispus anularea dreptului de a deţine, folosi şi purta arme şi muniţii letale

Tribunalul SIBIU.  Sentința 155/CA din 03.04.2014 Prin acţiunea înregistrată reclamantul M C a solicitat în contradictoriu cu IPJ SIBIU -SERVICIUL ARME,EXPLOZIBIL ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE anularea dispoziţiei 66377AE din 29.10.2012 şi a dispoziţiei 66378AE din 29.10.2012, dispoziţii prin care s-a dispus anularea dreptului de a deţine, folosi şi purta şi muniţii letale, motivat de...

Citeste mai mult...

Plângere împotriva Hotărârii Adunării creditorilor, în temeiul art. 14 alin.7 din Legea nr. 85/2006. Motive de nelegalitate a hotărârii.

  Prin art. 99 alin.2 din Legea 85/2006, se reglementează posibilitatea exprimării votului prin corespondenţă, fără a se impune o formă specială a scrisorii prin care se exprimă votul sau necesitatea confirmării semnăturii creditorului de către sau certificării acesteia de către avocat. În măsura în care actul poartă elementele de identificare a societăţii,...

Citeste mai mult...

Faliment. Contestaţie împotriva tabelului definitiv al creanţelor. Contract cadru de finanţare nerambursabilă cu Agenţia SAPARD Romania.

    Momentul la care se analizează eligibilitatea pentru cofinanţare a proiectului. Potrivit Legii nr. 316/2001 pentru ratificarea Acordului multianual de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, "Neregularitate înseamnă orice încălcare a unei prevederi a acordului de finanţare, care rezultă din activitatea sau omisiunea unui operator economic (beneficiar), care a avut sau...

Citeste mai mult...

Hotărâre AGA SRL de dizolvarea voluntară a societăţii , fără lichidare. Opoziţie formulată de creditori. Cerere de Intervenţie.

      Hotărârea de dizolvare voluntară a SRL fără lichidare contravine prevederilor art. 233 din legea societăţilor, nr. 31/1990 , conform căruia „ Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societăţii sau în alte cazuri prevăzute de lege.” Sentinţa nr....

Citeste mai mult...