Cauta in aceasta categorie:

Anularea sentinţei civile prin care a fost greşit emisă o somaţie de plată împotriva debitoarei

In deliberare asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele. Prin cererea înregistrată pe rolul acestei la data de 21.11.2008. debitoarea SC B.C SRL a solicitat, în contradictoriu cu creditoarea SC N.SRL, anularea sent. civ. nr. 2331/2008 a Judecătoriei Moineşti. S-a arătat în motivare că în mod greşit a fost emisă o somaţie de...

Citeste mai mult...

Plângere împotriva rezoluţiei procurorului prin care s-a respins cererea petentului de redeschidere a urmării penale. Inadmisibilitate.

plângerea împotriva rezoluţiei prin care procurorul a respins cererea de redeschidere a urmării penale este inadmisibilă întrucât  nu vizează o rezoluţie sau ordonanţă de netrimitere în judecată ci o altă soluţie a procurorului.  Sentinţa penală nr. 153 /28.09.2012 a Curţii de Apel Galaţi Petenta S.C. P  F  S.R.L. Galaţi a formulat plângere...

Citeste mai mult...

Încuviinţare purtare nume dobândit prin căsătorie. Motive temeinice.

1. Încuviinţare purtare nume dobândit prin căsătorie. Motive temeinice. Trib. Bistriţa-Năsăud, s. civ., dec. nr. 1/A/20 ianuarie 2010 Reclamanta nu va suferi nici un prejudiciu ca urmare a reluării numelui avut anterior căsătoriei, întrucât activităţile desfăşurate de aceasta, nu sunt activităţi cu impact public semnificativ care, prin ele însele, să fie susceptibile...

Citeste mai mult...

Pronunţarea unei ordonanţe preşedinţiale prin care să se restituie autoturism proprietate personală

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 16.01.2009, sub nr. 250/260/2009, reclamantul I. D. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul B. T., pronunţarea unei ordonanţe preşedinţiale prin care să fie obligat pârâtul să-i restituie autoturismul proprietatea sa, marca F., înmatriculat sub nr..... In motivare a arătat că în urma unui...

Citeste mai mult...

Uzucapiune. Stapânirea unui teren prin extinderea folosintei imobilului atribuit prin contractul de închiriere încheiat cu unitatea specializata în administrarea fondului locativ de stat. Precaritatea posesiei.

Posesia începuta, prin extinderea folosintei, nu este exercitata pentru sine, sub nume de proprietar, ci o posesie exercitata pentru altul, respectiv pentru adevaratul titular al bunului imobil si cu îngaduinta acestuia, astfel ca ea nu tinde la o uzurpare a proprietatii si nu se poate confunda cu o posesie utila, nefiind de natura sa...

Citeste mai mult...

Prin sentinta civila nr.3935/22.07.2004 pronuntata de Judecatoria Galati a fost admisa actiunea formulata de catre reclamanta cm in contradictoriu cu parata Primaria mun.Galati

Prin sentinta civila nr.3935/22.07.2004 pronuntata de Judecatoria Galati a fost admisa actiunea formulata de catre reclamanta CM in contradictoriu cu parata Primaria mun.Galati . Au fost rectificate actele de casatorie nr.15/1926, actele de nastere nr.13/1934 si nr.137/1935intocmite de catre Primaria comunei Cavadinesti, jud.Gaati si actul de casatorie nr.717/1972 intocmit de catre Primaria mun.Galati in...

Citeste mai mult...

Cerere debitor prin administrator judiciar de ridicare a sumei , aferentă contului de garanţie reală mobiliară , asupra soldului contului de depozit cu afectaţiune specială denunţat de către administratorul judiciar, în temeiul art.86 din Legea nr.85…

Cerere debitor prin administrator judiciar de ridicare a sumei , aferentă contului de garanţie reală mobiliară , asupra soldului contului de depozit cu afectaţiune specială denunţat de către administratorul judiciar, în temeiul art.86 din Legea nr.85/2006  Principiul efectului suspensiv consacrat de art.36 din Legea nr.85/2006,  opreşte demersurile individuale ale creditorilor împotriva debitorului sau...

Citeste mai mult...

Drepturi salariale acordate prin prevederile art. 31 alin.1, lit. „c” şi „d” din Legea 188/1999 republicată, dar necuantificate

Drepturi salariale acordate prin prevederile art. 31 alin.1, lit. „c” şi „d” din Legea 188/1999 republicată, dar necuantificate. Modul în care au fost reglementate cele două drepturi salariale – suplimentul postului şi suplimentul corespunzător treptei de salarizare, prin lipsa oricărui element concret de cuantificare, face imposibilă calcularea lor, pentru a putea fi considerate...

Citeste mai mult...

Prin sentinţa penală nr.1810/14.09.2006 pronunţată în dosarul nr. 11336/301/2006, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a trimis în baza art. 285 C.p.p. rap. la art. 279 alin.2 C.p.p. şi art. 197 al.2 C.p.p. cauza având ca obiect plângerea prealabilă fo…

Prin sentinta penala nr.1810/14.09.2006 pronuntata în dosarul nr. 11336/301/2006, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a trimis în baza art. 285 C.p.p. rap. la art. 279 alin.2 C.p.p. si art. 197 al.2 C.p.p. cauza având ca obiect plângerea prealabila formulata de partea vatamata E.O.A. împotriva inc. T.C. pentru savârsirea infractiunilor prev. de art. 180 al.2 C.p,...

Citeste mai mult...

Recurs declarat împotriva unei încheieri premergatoare prin care s-au dispus masuri procedurale. Inadmisibilitate decurgând din continutul prevederilor art. 299 alineatul 1 si 282 alineatul 1 Cod Procedura Civila. Consecinte.

Recurs declarat împotriva unei încheieri premergatoare prin care s-au dispus masuri procedurale. Inadmisibilitate decurgând din continutul prevederilor art. 299 alineatul 1 si 282 alineatul 1 Cod Procedura Civila. Consecinte. Potrivit art.299 alin.1 coroborat cu art.282 alin.1 din Codul de Procedura Civila, pot fi atacate cu recurs numai acele încheieri prin care s-a întrerupt...

Citeste mai mult...

Contract de muncă. Actiune in nulitate act aditional prin care s-a prevăzut obligativitatea medicului rezident de a funcţiona ca specialist pe acelaşi post pe o perioadă de minim 5 ani de la obţinerea specialităţii , în caz contrar urmând să restitu…

Contract de muncă. Actiune in nulitate act aditional prin care s-a prevăzut obligativitatea medicului rezident de a funcţiona ca specialist pe acelaşi post pe o perioadă de minim 5 ani de la obţinerea specialităţii , în caz contrar urmând să restituie o sumă egală cu 36 salarii medii pe economie de la momentul...

Citeste mai mult...

Calitatea procesuală activă în acţiunile prin care se solită refacerea lucrărilor executate necorespunzător la o construcţie şi obiectul acţiunilor. Obligarea la dezdăunări pentru executare necorespunzătoare – obiect subsidiar al acţiunii în obligaţ…

Potrivit art.1073 c.civ., creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a obligaţiei, iar dacă acest lucru nu este posibil – are dreptul la dezdăunare. Potrivit art.1073 c.civ., creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a obligaţiei, iar dacă acest lucru nu este posibil – are dreptul la dezdăunare. Aceste dezdăunări...

Citeste mai mult...

Proprietate privată. Înscrierea dreptului de proprietate dobândit prin cumpărare de chiriaş, în condiţiile Legii 112/1995. Acceptarea de către fostul proprietar a măsurilor reparatorii prin echivalent.

Dosar nr. 8009/296/2006 DECIZIA CIVILĂ Nr. 60/R/29 Ianuarie 2009 Sentinţa civilă nr. 2855/30.04.2007       Proprietate privată. Înscrierea dreptului de proprietate dobândit prin cumpărare de chiriaş, în condiţiile Legii 112/1995. Acceptarea de către fostul proprietar a măsurilor reparatorii prin echivalent. ...

Citeste mai mult...

Repararea prejudiciului moral prin acordarea de daune morale si asigurarea publicarii hotararii judecatoresti in cuprinsul publicatiei respective sub sanctiunea acordarii de daune cominatorii

REPARAREA PREJUDICIULUI MORAL PRIN ACORDAREA DE DAUNE MORALE SI ASIGURAREA PUBLICARII HOTARARII JUDECATORESTI IN CUPRINSUL PUBLICATIEI RESPECTIVE SUB SANCTIUNEA ACORDARII DE DAUNE COMINATORII -26 si art. 30 alin 6 din Constitutia Romaniei; - art. 998 -999 Cod civil; -dispozitiile art. 54 din Decretul nr 31/1954 ; -dispozitiile art. 10...

Citeste mai mult...

Nelegalitatea sentinţei prin care s-a admis acţiunea unei unităţi spitaliceşti şi a fost obligat angajatul să plătească angajatorului despăgubiri, reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate cu pregătirea în specialitate a angajatului. incid…

Prin sentinţa nr. 676 din 11.04.2008 a Tribunalului Suceava – Secţia civilă, s-a admis acţiunea formulată de reclamantul Spitalul Municipal Vatra-Dornei în contradictoriu cu pârâtul P.L., fiind obligat pârâtul să plătească reclamatului suma de 46.519 lei, despăgubiri reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate de reclamant cu pregătirea în specialitate a pârâtului. S-a reţinut că, potrivit...

Citeste mai mult...

Emiterea unei ordonanţe prin care debitoarea să fie somată la plata unei sume

SENTINŢA CIVILA NR.2614 INSTANŢA Deliberând asupra cauzei comerciale de faţă constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 06.10.2008 sub numărul 3520/260/2008, creditoarea S.C. C. a solicitat emiterea unei ordonanţe prin care debitoarea S.C. A. să fie somată să-i plătească suma de 3926,75 lei reprezentând contravaloare marfa şi...

Citeste mai mult...

Drepturi salariale solicitate prin invocarea unei situaţii discriminatorii. Lipsa unei reglementări legale în acest sens.

Drepturi salariale solicitate prin invocarea unei situaţii discriminatorii.  Lipsa unei reglementări legale în acest sens. Art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 În lipsa unei reglementări legale în acest sens, invocarea de către reclamanţi a unei situaţii discriminatorii, nu justifică pretenţiile acestora întrucât instanţa nu poate...

Citeste mai mult...