Prin sentinţa penală nr.1810/14.09.2006 pronunţată în dosarul nr. 11336/301/2006, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a trimis în baza art. 285 C.p.p. rap. la art. 279 alin.2 C.p.p. şi art. 197 al.2 C.p.p. cauza având ca obiect plângerea prealabilă fo…


Prin sentinta penala nr.1810/14.09.2006 pronuntata în dosarul nr. 11336/301/2006, Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti a trimis în baza art. 285 C.p.p. rap. la art. 279 alin.2 C.p.p. si art. 197 al.2 C.p.p. cauza având ca obiect plângerea prealabila formulata de partea vatamata E.O.A. împotriva inc. T.C. pentru savârsirea infractiunilor prev. de art. 180 al.2 C.p, art. 193 C.p. si art. 205 C.p. la Parchetul de pe lânga Judecatoria sector 3 Bucuresti spre competenta solutionare.

În baza art. 192 al.3 C.p.p, cheltuielile judiciare avansate de stat au ramas în sarcina acestuia. 

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, în esenta, prima instanta a retinut ca nu a fost legal sesizata prin plângerea formulata de partea vatamata direct la instanta, ca urmare a modificarii dispoz. art. 279 al.2 Cp.p. prin lg. nr.356/2006, fiind necesara pentru toate infractiunile sub sanctiunea nulitatii absolute sesizarea instantei prin rechizitoriu.

Instanta de fond a constatat ca fata de principiul activitatii si aplicarii imediate a legii penale, procesul penal nu se poate desfasura în temeiul unei norme de procedura penala care nu mai este în vigoare.

Recursul formulat de Parchetul de pe lânga Judecatoria sector 3 Bucuresti a fost considerat fondat pentru urmatoarele considerente:

Potrivit art. 3 alin.3 din Legea nr.356/2000 pentru modificarea si completarea codului de procedura penala, cauzele aflate în curs de judecata la data intrarii în vigoare a a cestei legi continua sa fie judecate de instantele competente, potrivit dispozitiilor aplicabile anterior acestei date.

Mentiunea „ potrivit dispozitiilor aplicabile anterior acestei date” trebuie interpretata în sensul reglementarii de catre legiuitor a ultraactivitatii legii procesuale penale vechi pentru cauzele aflate pe rolul instantelor de judecata la data intrarii în vigoare a lg. 356/2006.

Pentru toate cauzele aflate în curs de judecata la data intrarii în vigoare a acestei legi continua sa fie aplicabile dispozitiile legii procesuale vechi.

Dispozitiile procesuale privitoare la competenta si la procedura de urmarire si de judecata cuprinse în lg. 356/2006 urmeaza a fi aplicate numai plângerilor prealabile formulate în temeiul art. 279 alin.2 C.p.p., începând cu data intrarii în vigoare a acestui act normativ.

În acest mod nu se creeaza o situatie de inechitate fata de partile din procesul penal, prin privarea acestora de parcurgerea fazei de urmarire penala, astfel cum a considerat prima instanta, întrucât tuturor participantilor la procesul penal, aflati în curs de judecata în fata instantei le sunt aplicabile aceleasi dispozitii procedurale, iar parcurgerea fazei de urmarire penala este deschisa numai sesizarilor organelor judiciare formulate numai dupa intrarea în vigoarea a legii procesuale penale noi.

Prin urmare, prima instanta trebuia sa constate ca în cauza sunt aplicabile dispozitiile procedurale existente anterior aparitiei legii nr.356/2006, întrucât fusese sesizata la data de 14.06.2006, si deci erau aplicabile prevederile art. 3 alin.3 din lg. 356/2006 si în raport de aceste dispozitii legale, sa constate ca este legal sesizata si sa continue judecarea cauzei.

Legiuitorul a prevazut în continuare, în art. 3 alin.3 teza finala din lg. 356/2006, ca în cazul desfiintarii si casarii hotarârii judecatoresti, în apel, respectiv recurs, cauza urmeaza a fi trimisa spre rejudecare instantei competente, potrivit legii procesuale noi, reglementând astfel aplicabilitatea legii procesuale noi în cazul trimiterii cauzei spre rejudecare.

Instanta de recurs, în acest context, trebuie sa aprecieze cadrul procesual în lumina noilor dispozitii procedurale si sa trimita cauza pentru continuarea procedurilor organului judiciar competent.

Prin urmare, fata de noua reglementare a dispoz. art. 279 alin.2 C.p.p, Tribunalul a apreciat ca singura solutie pe care instante de recurs o poate pronunta în cauza este trimiterea plângerii prealabile la Parchet.

Desi solutia instantei de recurs coincide cu cea a primei instante, temeiul pentru care se dispune trimiterea cauzei la Parchet este diferit, la aceasta solutie ajungându-de doar ca urmare a aplicarii imediate a legii procesuale penale noi, dupa casarea sentintei penale recurate, interpretarea teleologica a disp. art. III al.3 teza finala din lg. 356/2006.