Cauta in aceasta categorie:

Actiune în pronuntarea unei hotarâri care sa tina loc de act autentic de vânzare-cumparare. Prescriptia dreptului material la actiune

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta sub nr. 11951/212/2008 reclamantii B.G. si B.D. au chemat în judecata pe pârâtele C.G. si C.I.E. solicitând instantei pronuntarea unei hotarâri care sa tina loc de act autentic de vânzare-cumparare cu privire la terenul in suprafata de 2000 m.p. situat in intravilanul comunei Istria, strada Tractorului nr.9,...

Citeste mai mult...

Anularea sentinţei civile prin care a fost greşit emisă o somaţie de plată împotriva debitoarei

In deliberare asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele. Prin cererea înregistrată pe rolul acestei la data de 21.11.2008. debitoarea SC B.C SRL a solicitat, în contradictoriu cu creditoarea SC N.SRL, anularea sent. civ. nr. 2331/2008 a Judecătoriei Moineşti. S-a arătat în motivare că în mod greşit a fost emisă o somaţie de...

Citeste mai mult...

Fapta inculpatului care la data de 13.06.2009 a sustras partii vatamate bc portmoneul din buzunarul pantalonilor, in conditiile in care se afla intr-un mijloc de transport in comun si in conditiile in care a savarsit fapta impreuna cu coinculpatul mi…

FDOSAR NR.11067/197/2008 DECIZIA  PENALA  NR. 78/A APEL Fapta inculpatului care la data de 13.06.2009 a sustras partii vatamate BC portmoneul din buzunarul pantalonilor, in conditiile in care se afla intr-un mijloc de transport in comun si in conditiile in care a savarsit fapta impreuna cu coinculpatul MIA, intruneste elementele...

Citeste mai mult...

Urgenta este prezumata în situaţia în care se solicită încredinţarea minorului pe calea ordonanţei preşedinţiale când părinţii sunt în proces de divorţ

Urgenta este prezumata în situaţia în care se solicită încredinţarea minorului pe calea ordonanţei preşedinţiale când părinţii sunt în proces de divorţ. Prin cererea inregistrata pe rolul instantei reclamantul X a chemat in judecata pe pârâtaY, solicitand instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta pe cale de ordonanta presedintiala sa dispuna incredintarea...

Citeste mai mult...

Plângere împotriva rezoluţiei procurorului prin care s-a respins cererea petentului de redeschidere a urmării penale. Inadmisibilitate.

plângerea împotriva rezoluţiei prin care procurorul a respins cererea de redeschidere a urmării penale este inadmisibilă întrucât  nu vizează o rezoluţie sau ordonanţă de netrimitere în judecată ci o altă soluţie a procurorului.  Sentinţa penală nr. 153 /28.09.2012 a Curţii de Apel Galaţi Petenta S.C. P  F  S.R.L. Galaţi a formulat plângere...

Citeste mai mult...

Autoritate de lucru judecat. În situaţia în care prima acţiune a fost respinsă ca tardivă, şi cea de-a doua acţiune urmează a fi respinsă, dar nu ca tardivă, ci pentru autoritate de lucru judecat. Prin admiterea excepţiei autorităţii de lucru judecat exce

Având în vedere disp. art. 137 al.1 C.pr.civilă  se impune a se reanaliza cu prioritate excepţiile invocate. Prin cererea înregistrată sub nr. 922/C/2004 acelaşi reclamant a solicitat în contradictoriu cu aceeaşi pârâţi (sau autorii lor decedaţi pe parcursul desfăşurării acelui proces şi a prezentei cauze) constatarea nulităţii absolute a contractelor de vânzare-cumpărare nr....

Citeste mai mult...

Compensarea creanţelor. Condiţiile în care operează. Implicaţiile deschiderii procedurii insolvenţei asupra compensărilor intervenite de drept între debitor şi creditorul său.f

Potrivit art. 52 din Legea nr.85/2006, deschiderea procedurii de insolventa nu afecteaza dreptul unui creditor de a invoca compensarea creantei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci când conditiile prevazute de lege în materie de compensare legala sunt îndeplinite la data deschiderii procedurii . În conformitate cu prevederile art. 1144...

Citeste mai mult...

Pronunţarea unei ordonanţe preşedinţiale prin care să se restituie autoturism proprietate personală

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 16.01.2009, sub nr. 250/260/2009, reclamantul I. D. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul B. T., pronunţarea unei ordonanţe preşedinţiale prin care să fie obligat pârâtul să-i restituie autoturismul proprietatea sa, marca F., înmatriculat sub nr..... In motivare a arătat că în urma unui...

Citeste mai mult...

Emiterea unei ordonanţe care să cuprindă somarea debitoarei la plata uneo obligaţii contractuale neonorate şi penalităţi de întârziere

Deliberând asupra cererii de emitere a somaţiei de plată, constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 09.02.2009 sub nr. 533/260/2009 creditoarea CNADNR a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună emiterea unei ordonanţe care să cuprindă somarea debitoarei SC M. la plata sumei...

Citeste mai mult...

Revizuire. Situaţia în care s-a desfiinţat hotărârea unei instanţe pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere

Revizuire.  Situatia in care s-a desfiintat hotarea unei isntante pe care s-a intemeiat hotararea a carei revizuire se cere Prin sentinţa civilă nr. 589/ 24.01.2005 au fost admise cererile de revizuire conexate formulate de reclamanţii revizuenţi M P, M M-R-M, D E D şi P R în contradictoriu cu pârâţii I D C,...

Citeste mai mult...

Recurs declarat împotriva unei încheieri premergatoare prin care s-au dispus masuri procedurale. Inadmisibilitate decurgând din continutul prevederilor art. 299 alineatul 1 si 282 alineatul 1 Cod Procedura Civila. Consecinte.

Recurs declarat împotriva unei încheieri premergatoare prin care s-au dispus masuri procedurale. Inadmisibilitate decurgând din continutul prevederilor art. 299 alineatul 1 si 282 alineatul 1 Cod Procedura Civila. Consecinte. Potrivit art.299 alin.1 coroborat cu art.282 alin.1 din Codul de Procedura Civila, pot fi atacate cu recurs numai acele încheieri prin care s-a întrerupt...

Citeste mai mult...

Ordonanţă preşedinţială. În situaţia în care se constată că se impune completarea probatoriului în recurs, având în vedere disp. art. 305 c. pr. civilă, în sensul că în recurs nu se pot administra probe noi, cu excepţia înscrisurilor, se impune casar…

Ordonanţă preşedinţială. În situaţia în care se constată că se impune completarea probatoriului în recurs, având în vedere disp. art. 305 c. pr. civilă, în sensul că în recurs nu se pot administra probe noi, cu excepţia înscrisurilor, se impune casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare pentru...

Citeste mai mult...

Calitatea procesuală activă în acţiunile prin care se solită refacerea lucrărilor executate necorespunzător la o construcţie şi obiectul acţiunilor. Obligarea la dezdăunări pentru executare necorespunzătoare – obiect subsidiar al acţiunii în obligaţ…

Potrivit art.1073 c.civ., creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a obligaţiei, iar dacă acest lucru nu este posibil – are dreptul la dezdăunare. Potrivit art.1073 c.civ., creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a obligaţiei, iar dacă acest lucru nu este posibil – are dreptul la dezdăunare. Aceste dezdăunări...

Citeste mai mult...

Obligaţia salariatului care a beneficiat de un curs/stagiu de formare profesională mai mare de 60 de zile, pe cheltuiala angajatorului, de a presta muncă pentru acesta pe o perioadă de cel puţin 3 ani de la data absolvirii. Condiţii. Limite

Obligaţia salariatului care a beneficiat de un curs/stagiu de formare profesională mai mare de 60 de zile, pe cheltuiala angajatorului, de a presta muncă pentru acesta pe o perioadă de cel puţin 3 ani de la data absolvirii. Condiţii. Limite Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 290 din 9 mai 2008 ...

Citeste mai mult...

Revizuire. Competenţă materială. Instanţa care a judecat cauză în primă instanţă. Modificarea ulterioară a competenţei materiale.

Revizuire. Competenţă materială. Instanţa care a judecat cauza în primă instanţă. Modificarea ulterioară a competenţei materiale. Prin instanţa care a judecat cauza în primă instanţă se înţelege instanţa care a judecat efectiv cauza în primă instanţă, şi nu instanţa care, în urma unor modificări legislative ar fi competentă a judeca în fond la...

Citeste mai mult...