Autoritate de lucru judecat. În situaţia în care prima acţiune a fost respinsă ca tardivă, şi cea de-a doua acţiune urmează a fi respinsă, dar nu ca tardivă, ci pentru autoritate de lucru judecat. Prin admiterea excepţiei autorităţii de lucru judecat exce


Având în vedere disp. art. 137 al.1 C.pr.civilă  se impune a se reanaliza cu prioritate excepţiile invocate.

Prin cererea înregistrată sub nr. 922/C/2004 acelaşi reclamant a solicitat în contradictoriu cu aceeaşi pârâţi (sau autorii lor decedaţi pe parcursul desfăşurării acelui proces şi a prezentei cauze) constatarea nulităţii absolute a contractelor de vânzare-cumpărare nr. XXXX/1997 încheiat între Primăria Mun. Galaţi şi pârâtul C.G., nr. YYYY/1997 încheiat între Primăria Mun. Galaţi şi pârâţii R.V. şi R. D.-E. şi nr.ZZZZZ/1998 încheiat între Primăria Mun. Galaţi şi pârâtul R.I., din acea cerere fiind disjunsă şi prezenta cauză la data de 7.02.2005.

Prin sentinţa civilă nr. 1618/18.03.2005 pronunţată de Judecătoria Galaţi în dosarul nr. 922/C/2004 s-a respins ca tardivă cererea privind constatarea nulităţii absolute a respectivelor contracte, motivat de faptul că în conformitate cu disp. art. 46 al.4 din Legea nr. 10/2001, în forma în vigoare la acel moment, actele juridice de înstrăinare având ca obiect imobile preluate de stat sunt lovite de nulitate absolută dacă au fost încheiate cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale legilor în vigoare la data înstrăinării, iar în conformitate cu dispoziţiile art. 46 al.5 al Legii termenul în care trebuie promovată acţiunea este de un an şi el curge de la data intrării în vigoare a legii (14.08.2002). În condiţiile în care acţiunea fusese promovată la data de 29.01.2004 s-a constatat că cererea era formulată cu depăşirea termenului de un an şi a fost respinsă ca tardivă.

Sentinţa civilă nr. 1618/18.03.2005 a rămas irevocabilă prin neapelare.

Este adevărat că această hotărâre a fost pronunţată pe o excepţie şi nu a soluţionat litigiul în fond, dar autoritatea de lucru judecat invocată priveşte tocmai această excepţie şi în conformitate cu disp. art. 1201 Cod civil operează autoritatea de lucru judecat, inclusiv în ceea ce priveşte imposibilitatea analizării fondului litigiului.

Faţă de aceste aspecte prima instanţă ar fi trebuit să admită excepţia autorităţii de lucru judecat cu privire la constatarea nulităţii contractelor de vânzare-cumpărare şi să nu mai procedeze la analiza în fond a validităţii actelor translative de proprietate.

Faţă de situaţia că cererea de constatare a nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare va fi respinsă pentru autoritate de lucru judecat, Tribunalul nu mai poate constata decât că excepţia prescripţiei de a cere nulitatea contractelor a rămas fără obiect (excepţia oricum a fost analizată în cadrul dosarului nr. 922/C/2004 al Judecătoriei Galaţi cu prilejul pronunţării sentinţei civile nr. 1618/2005).