Cauta in aceasta categorie:

Actiune în pronuntarea unei hotarâri care sa tina loc de act autentic de vânzare-cumparare. Prescriptia dreptului material la actiune

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta sub nr. 11951/212/2008 reclamantii B.G. si B.D. au chemat în judecata pe pârâtele C.G. si C.I.E. solicitând instantei pronuntarea unei hotarâri care sa tina loc de act autentic de vânzare-cumparare cu privire la terenul in suprafata de 2000 m.p. situat in intravilanul comunei Istria, strada Tractorului nr.9,...

Citeste mai mult...

Investire cu formula executorie. Cerere de investire a unei hotarâri de consiliu local. Inadmisibilitate. În întelesul art. 376 Cod proc.civ. si art.3711 alin.1 si 2 Cod proc.civ. hotarârile unui consiliu local nu sunt titluri în întelesul legii…

Investire cu formula executorie. Cerere de investire  a unei hotarâri de consiliu local. Inadmisibilitate. În întelesul art. 376 Cod proc.civ. si  art.3711 alin.1 si 2 Cod proc.civ. hotarârile unui consiliu local nu sunt titluri în întelesul legii si nu pot fi învestite cu formula executorie pentru a deveni titluri executorii, în...

Citeste mai mult...

Pensie de întreţinere. Nelegala obligare la plata unei pensii de întreţinere depăşind cota legală stabilită de lege.

Pensie de întreţinere. Nelegala obligare la plata unei pensii de întreţinere depăşind cota legală stabilită de lege. Potrivit art. 94 al. 3 din Codul Familiei atunci când întreţinerea este datorată pentru 2 copii cuantumul acesteia este de o treime din câştigul din muncă a celui care o datorează. Secţia pentru cauze cu...

Citeste mai mult...

Pronunţarea unei ordonanţe preşedinţiale prin care să se restituie autoturism proprietate personală

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 16.01.2009, sub nr. 250/260/2009, reclamantul I. D. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul B. T., pronunţarea unei ordonanţe preşedinţiale prin care să fie obligat pârâtul să-i restituie autoturismul proprietatea sa, marca F., înmatriculat sub nr..... In motivare a arătat că în urma unui...

Citeste mai mult...

Emiterea unei ordonanţe care să cuprindă somarea debitoarei la plata uneo obligaţii contractuale neonorate şi penalităţi de întârziere

Deliberând asupra cererii de emitere a somaţiei de plată, constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 09.02.2009 sub nr. 533/260/2009 creditoarea CNADNR a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună emiterea unei ordonanţe care să cuprindă somarea debitoarei SC M. la plata sumei...

Citeste mai mult...

În cadrul procedurii de atribuire a unei lucrări de construcţie, ce intră sub incidenţa dispoziţiilor o.u.g. nr. 34/2006 ofertantul ce prezintă o ofertă cuprinzând valoarea propunerii financiare situate sub cuantumul de 85%, din valoarea estimată a c…

În cadrul procedurii de atribuire a unei lucrări de construcţie, ce intră sub incidenţa dispoziţiilor O.U.G. nr. 34/2006 ofertantul ce prezintă o ofertă cuprinzând valoarea propunerii financiare situate sub cuantumul de 85%, din valoarea estimată a contractului, trebuie să detalieze modul de formare a preţului ofertei. Dacă ofertantul declarat câştigător a detaliat modul...

Citeste mai mult...

Contract de concesiune. Nelegalitatea obligarii unei autoritati publice la încheierea unui contract de concesiune in raport de dispozitiile art. 130, 131 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobate …

. Contract de concesiune. Nelegalitatea obligarii unei autoritati publice la încheierea unui contract de concesiune in raport de dispozitiile art. 130, 131 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobate prin Hotarârea de Guvern nr. 577/2002. - art. 130, 131 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei...

Citeste mai mult...

Opoziţie la modificarea actului constitutiv al unei societăţi cu răspundere limitată. Admisibilitatea opoziţiei atunci când este deschisă calea de atac a recursului. Art. 61 din l. nr. 31/1990 republicată

Opozitie la modificarea actului constitutiv al unei societati cu raspundere limitata. Admisibilitatea opozitiei atunci cand este deschisa calea de atac a recursului. Art. 61 din L. nr. 31/1990 republicata Prin sentinta comerciala nr. 16/cam. Consiliu din 22.05.2009 pronuntata de Tribunalul Iasi. Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ a fost respinsa cererea formulata de ...

Citeste mai mult...

Revizuire. Situaţia în care s-a desfiinţat hotărârea unei instanţe pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere

Revizuire.  Situatia in care s-a desfiintat hotarea unei isntante pe care s-a intemeiat hotararea a carei revizuire se cere Prin sentinţa civilă nr. 589/ 24.01.2005 au fost admise cererile de revizuire conexate formulate de reclamanţii revizuenţi M P, M M-R-M, D E D şi P R în contradictoriu cu pârâţii I D C,...

Citeste mai mult...

Plasament în regim de urgenţă a unei minore într-un apartament de tip familial

Tendinţa mamei de a o izola pe fetiţă de societate, de a o proteja excesiv, de a o împiedica să urmeze cursurile şcolare, refuzul tratamentelor medicale pe care medicul le-a prescris copilului, plasează copilul într-o situaţie de risc şi îi transmit o percepţie distorsionată asupra realităţii, împiedicând-o să dezvolte deprinderi de viaţă şi socializare...

Citeste mai mult...

Obligarea paratilor la plata unei sume

SENTINŢA CIVILĂ NR. 98 Din 20 ianuarie 2010 Judecător, Carmen Nela Paţilea Cod: Prin cererea înregistrată sub nr. ... reclamanta ....a chemat în judecată pe pârâţii.....solicitând instanţei, ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, să dispună obligarea acestora la plata sumei de 2681,08 lei , reprezentând debit neachitat şi...

Citeste mai mult...

Recurs declarat împotriva unei încheieri premergatoare prin care s-au dispus masuri procedurale. Inadmisibilitate decurgând din continutul prevederilor art. 299 alineatul 1 si 282 alineatul 1 Cod Procedura Civila. Consecinte.

Recurs declarat împotriva unei încheieri premergatoare prin care s-au dispus masuri procedurale. Inadmisibilitate decurgând din continutul prevederilor art. 299 alineatul 1 si 282 alineatul 1 Cod Procedura Civila. Consecinte. Potrivit art.299 alin.1 coroborat cu art.282 alin.1 din Codul de Procedura Civila, pot fi atacate cu recurs numai acele încheieri prin care s-a întrerupt...

Citeste mai mult...

Majorarea capitalului social al unei societăţi pe acţiuni prin emiterea de acţiuni noi. Etape.

Majorarea capitalului  social al unei  societati  pe actiuni  prin emiterea  de actiuni noi  se realizeaza în doua etape. În prima etapa, adunarea generala a actionarilor  aproba  propunerea de majorare  sau, altfel spus, aproba emiterea de noi actiuni  ce se ofera spre subscriere, detinatorilor de drepturi de preferinta, respectiv actionarilor  existenti la data  de...

Citeste mai mult...

Lovirea sau alte violenţe. Aplicarea unei pedepse de 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, prin intermediul Serviciului de Probaţiune, este justificată faţă de numărul de zile de îngrijiri medicale foarte ridicat, mod…

Prin sentinţa penală nr. 2527/21.11.2006 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti s-a dispus în baza art.180 alin.2 CP condamnarea inculpatului P. D. la  4 luni inchisoare. In baza art. 86 ind.1 CP  s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei pe un termen de incercare de 2 ani si 4 luni, conform art. 86...

Citeste mai mult...

Lovire sau alte violenţe. Lovirea unei persoane cu cuţitul. Inexistenţa, în concurs, a infracţiunii de port fără drept a unei arme albe, prev. de art. 11 pct. 1 din Legea 61/1991

Prin sentinţa penală nr. 8/2007 a Judecătoriei Panciu, s-a încetat procesul penal privind pe inculpatul C.N. pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe prev. de art. 180 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit.b Cod penal, prin împăcarea părţilor. Prin aceeaşi sentinţă penală a fost condamnat inculpatul C.N. la 1...

Citeste mai mult...

Executarea silită a unei creanţe fiscale presupune emiterea şi comunicarea în prealabil a deciziei de impunere în condiţiile legii

Asupra cauzei de faţă: Contestatorul M. G.  în contradictoriu cu  intimata  A. F. P. M. a solicitat instanţei să dispună anularea  titlul executoriu şi a formelor de executare  din dosarul execuţional numărul  520 din 2009 al intimatei arătând că intimata a demarat împotriva lui  procedura executării silite în condiţiile în care nu datorează...

Citeste mai mult...

Condiţii de admisibilitate pentru emiterea unei ordonanţe care să conţină somaţia de plată. Obligaţie de plată a unei sume de bani asumată printr-un contract scris, însuşit prin semnătură.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Făurei, creditoarea S.C. A. R. A. V.I.G. S.A. a chemat în judecată pe debitoarea P. L., solicitând instanţei emiterea unei ordonanţe care să conţină somaţia de plată împotriva acesteia, pentru suma de 581 lei, actualizată în raport de rata inflaţiei aplicabilă la data plăţii efective. În motivarea...

Citeste mai mult...

Eroare materială. Invocarea menţionării greşite a unei vecinătăţii a terenului prin expertiza omologată de instanţă şi împotriva căreia părţile nu au formulat obiecţiuni.

Eroare materială. Invocarea menţionării greşite a unei vecinătăţii a terenului prin expertiza omologată de instanţă şi împotriva căreia părţile nu au formulat obiecţiuni. Potrivit art. 281 C.pr. civ. sunt erori materiale, erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi orice alte erori materiale din...

Citeste mai mult...

Emiterea unei ordonanţe prin care debitoarea să fie somată la plata unei sume

SENTINŢA CIVILA NR.2614 INSTANŢA Deliberând asupra cauzei comerciale de faţă constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 06.10.2008 sub numărul 3520/260/2008, creditoarea S.C. C. a solicitat emiterea unei ordonanţe prin care debitoarea S.C. A. să fie somată să-i plătească suma de 3926,75 lei reprezentând contravaloare marfa şi...

Citeste mai mult...