Cauta in aceasta categorie:

7. Aplicarea dispoziţiilor art. 129 alin. 5 Cod procedură civilă Necesitatea punerii în discuţia părţilor a excepţiilor absolute care trebuie invocate de instanţă chiar şi din oficiu

Prin încheierea civila  din 20.03.2012 pronuntata în dosar nr. 3143/307/2010 Judecatoria Sighetu Marmatiei dispune lamurirea dispozitivului sentintei civile nr. 2319/27.09.2011 pronuntata în dosar 3143/307/2010 al Judecatoriei Sighetu Marmatiei, urmând a se retine ca penalitatile de întârziere datorate de pârâti în solidar reclamantei B. D. sunt în cuantum de 1% pe zi. Împotriva încheierii ...

Citeste mai mult...

Inculpaţi minori. Aplicarea dispoziţiilor art. 320/1 Cod procedură penală. Pedeapsă în alte limite decât cele legale. Consecinţe.

Inculpaţi minori. Aplicarea dispoziţiilor art. 320/1 Cod procedură penală. Pedeapsă în alte limite decât cele legale. Consecinţe.  Cod penal: art. 99, 109. Cod procedură penală : art. 320/1, 385/9 pct. 14 . Potrivit art. 385/9 pct. 14, teza a II-a  Cod procedură penală, hotărârile judecătoreşti sunt supuse casării când s-au...

Citeste mai mult...

Plangere contraventionala.Aplicarea principiului prezumtiei de nevinovatie

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Pogoanele cu nr. 65/282/2009, petentul A. Ş. a solicitat anularea procesului–verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria PCA, nr. 0589796/20.10.2008 întocmit de către un agent constatator din cadrul INSPECTORATULUI DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI BUZĂU – Postul de Poliţie Pogoanele. În cuprinsul procesului–verbal, s-a reţinut în...

Citeste mai mult...

Aplicarea dispoziţiilor art. 252 alin. 1 din Codul muncii, republicat, privind momentul de la care incepe sa curga termenul de 30 de zile calendaristice pentru aplicarea sanctiunii disciplinare, prin raportare şi la decizia nr. 16 din 12 noiembrie 2012

Prin sentinţa civilă nr. 4227 din 2 septembrie 2014, pronunţată de Tribunalul Dolj, a fost admisă contestaţia formulată de contestator M. I. D.  în contradictoriu cu intimata F. O. C. S-a constatat nulitatea absolută a deciziei nr. 4/10.01.2014 emisă de intimata . A fost obligată intimata către contestator la 1000 lei cheltuieli...

Citeste mai mult...

Lovirea sau alte violenţe. Aplicarea unei pedepse de 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, prin intermediul Serviciului de Probaţiune, este justificată faţă de numărul de zile de îngrijiri medicale foarte ridicat, mod…

Prin sentinţa penală nr. 2527/21.11.2006 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti s-a dispus în baza art.180 alin.2 CP condamnarea inculpatului P. D. la  4 luni inchisoare. In baza art. 86 ind.1 CP  s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei pe un termen de incercare de 2 ani si 4 luni, conform art. 86...

Citeste mai mult...

Legea nr.8/1998 – Dreptul de autor. Aplicarea art.181 Cod penal. Latura civilă.

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 1072/113/2006 inculpatul M.M.C. a formulat apel împotriva sentinţei penale nr. 212/05 octombrie 2007 a Tribunalului Brăila, pronunţată în dosarul nr. 1072/113/2006. Prin sentinţa penală nr. 212/05.octombrie 2007 a Tribunalului Brăila, pronunţată în dosarul nr. 1072/113/2006 s-a dispus,  în baza art.334 C.proc.pen., schimbarea încadrării...

Citeste mai mult...

Legea nr. 18/1991 nu exclud aplicarea prevederilor codului civil cu privire la modurile de dobândire a dreptului de proprietate

Prin actiunea civila înregistrata sub nr. 3224/329/2011 la Judecatoria Turnu Magurele, reclamantul V.F. a chemat în judecata pe pârâtele: comuna L. – prin primar si D.A., solicitând instantei, ca prin hotarârea ce o va pronunta sa constate ca el si pârâta au dobândit prin uzucapiunea de 30 de ani dreptul de proprietate asupra terenurilor...

Citeste mai mult...

Aplicarea dispoziţiilor art. 2821 Cod procedură civilă. Calificarea căii de atac în cazul acţiunii ce are ca obiect partaj succesoral

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Focşani, reclamanţii au solicitat să se dispună ieşirea din indiviziune a părţilor cu privire la imobilul teren şi construcţii şi împărţirea în natură a imobilului, potrivit cotelor-părţi deţinute de fiecare. Tribunalul Vrancea, prin decizia civilă nr. 960/2007 a calificat calea de atac ca fiind recursul. Curtea...

Citeste mai mult...

Lovire – faptă prev. de art.180 alin.2 Cod penal, cu aplicarea art.73, lit. „b” Cod penal

Prin actul de sesizare s-a dispus trimiterea în judecata a inculpatului C.C., pentru savârsirea infractiunii prev. de art.180 alin.2 Cod penal, cu aplicarea art.73, lit. "b" Cod penal, retinându-se ca la data de 27.07.2008, orele 16,00, partea vatamata S.D., s-a deplasat cu autoturismul de serviciu Dacia Logan la un bar din localitate, pentru a...

Citeste mai mult...

Joncţiunea posesiilor. neîndeplinirea condiţilor pentru aplicarea acesteia

JONCŢIUNEA POSESIILOR. NEÎNDEPLINIREA CONDIŢILOR PENTRU APLICAREA ACESTEIA Potrivit doctrinei, joncţiunea posesiilor este posibilă dacă este vorba de o posesie propriu-zisă, iar cel ce invocă joncţiunea este un succesor în drepturi al autorului. Potrivit doctrinei, joncţiunea posesiilor este posibilă dacă este vorba de o posesie propriu-zisă, iar cel ce invocă joncţiunea este un...

Citeste mai mult...

Contestaţie împotriva deciziei de recalculare a pensiei – aplicarea si interpretarea prevederilor Legii nr. 119/2010.

Prin acţiunea înregistrată sub nr. 5195/105/2010 la Tribunalul Prahova, contestatoarea Căţoi Eugenia a solicitat în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii Prahova ca instanţa, prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună anularea deciziei de recalculare a pensiei nr. 288751/18.08.2010, emisă de intimată, iar pe cale de consecinţă repunerea în situaţia anterioară, iar...

Citeste mai mult...

Interpretarea şi aplicarea art. 229 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale

Interpretarea şi aplicarea art. 229 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale Alineatul 2 al articolului 229 din Legea nr. 31/1990 stabileşte că una dintre excepţiile de la regula dizolvării societăţii - din alineatul 1 - intervine când asociatul rămas solicită continuarea existenţei societăţii, sub forma societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic....

Citeste mai mult...

Plângere contravenţională. Aplicarea sancţiunii „avertisment” în contravenţiile prevăzute de o.u.g. nr.195/2002 – modificată nu atrage anularea punctelor de penalizare.

Potrivit art.96 (1) din O.U.G. nr.195/2002, „sanctiunile contraventionale complementare, se aplica prin acelasi proces verbal prin care se aplica si sanctiunea principala a amenzii sau avertismentului”. Judecatoria Baia Mare prin sentinta civila nr. 2324/17.94.2008 a admis în parte plângerea formulata de petentul M.A.E.I. împotriva procesului verbal de contraventie PCA nr. 3435929/13.03.2008. Petentul...

Citeste mai mult...

Aplicarea dispozitiilor art. 40 lit. d din Legea nr.248/2005 si a art. 3 alin. 2 din acelasi act normativ. Întelesul sintagmei " limitarea dreptului la libera circulatie în strainatate."

Aplicarea dispozitiilor art. 40 lit. d din Legea nr.248/2005 si a art. 3 alin. 2 din acelasi act normativ. Întelesul sintagmei " limitarea dreptului la libera circulatie în strainatate." (Decizia civila nr.23 A/13.01.2010 a Curtii de Apel Bucuresti Sectia a IV a Civila) Art. 40 lit. d din Legea nr.248/2005, Directiva 2004/38/EC a...

Citeste mai mult...

Aplicarea dispozitiilor art. 3201 Cod procedura penala direct in recurs. Cercetare judecatoreasca ce a început anterior datei intrarii in vigoare a Legii nr. 202/2010 (respectiv, data de 26 noiembrie 2010).

Având în vedere ca cercetarea judecatoreasca a început în fata instantei de fond anterior datei intrarii în vigoare a Legii nr.202/2010 (respectiv data de 26.11.2010) prin care a fost introdus art.3201 alin.1 din Codul de procedura penala, ca prin Deciziile nr. 1470/08.11.2011 si nr. 1483/08.11.2011 ale Curtii Constitutionale s-a constatat ca dispozitiile art.3201 alin.1...

Citeste mai mult...

Aplicarea art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, în ipoteza acordării daunelor morale moştenitori…

Aplicarea art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, în ipoteza acordării daunelor morale moştenitorilor de grad subsecvent În situaţia în care s-au stabilit prin hotărâre judecătorească daune morale pentru descendentul...

Citeste mai mult...

Conflict de competenţă. Contestaţie la executare. Instanţa de executare. Aplicarea legii de procedură civilă

Potrivit art. 650 alin. 2 din Codul de procedură civilă, instanţa de executare este competentă să soluţioneze şi contestaţia la executare. Potrivit art. 650 alin. 2 din Codul de procedură civilă, instanţa de executare este competentă să soluţioneze şi contestaţia la executare. Conform prevederilor art. 24 din Codul de procedură civilă, dispoziţiile...

Citeste mai mult...