Cauta in aceasta categorie:

Conflict negativ de competenta între doua tribunale. ce fac parte din circumscriptiile a doua curti de apel diferite.regulator de competenta.

CONFLICT NEGATIV DE COMPETENTA ÎNTRE DOUA TRIBUNALE. CE FAC PARTE DIN CIRCUMSCRIPTIILE A DOUA CURTI DE APEL DIFERITE.REGULATOR DE COMPETENTA. Potrivit art.43 alin.1 teza finala C.p.p., conflictul negativ de competenta se solutioneaza de instanta ierarhic superioara comuna; în speta, aceasta este Înalta Curte de Casatie si Justitie. ...

Citeste mai mult...

Conflict negativ de competenţă. Organe de cercetare ale poliţiei judiciare.

Normele speciale de competenta prevazute de art. 27 din Legea nr., 218/2002, modificata, sunt aplicabile la o categorie limitata de lucratori de politie, respectiv la politistii care au calitatea de organe de cercetare ale Politiei Judiciare. Prin sentinta penala nr. 83/2004, Curtea de Apel Craiova a stabilit competenta de solutionare a cauzei privind...

Citeste mai mult...

Conflict de competenţă

Prin sentinta nr.3/2005 Tribunalul Suceava – sectia  comerciala,contencios administrativ si fiscala declinat competenta de solutionare a cererii formulata de SC „M” SRL Falticeni impotriva paratei SC „ BE” SRL Falticeni, motivat de faptul ca potrivit art.7 al.1 Cod pr.civila cererea impotriva unei persoane juridice de drept privat se face la instanta sediului ei principal....

Citeste mai mult...

Funcţionar public – caz de incompatibilitate între funcţia publică deţinută şi cea de expert tehnic

 7. Funcţionar public – caz de incompatibilitate între funcţia  publică deţinută şi cea de expert tehnic      Prin sentinţa civilă nr. 1151/2.11.2006 a Tribunalului Covasna , a fost respinsă acţiunea în contencios administrativ formulată şi ulterior precizată de reclamanta N. I. cu domiciliul în mun. Sf. Gheorghe , str. Viitorului...

Citeste mai mult...

Conflict negativ de competenţă. Acţiune în evacuare, în temeiul unui contract de subînchiriere încheiat în scopul desfăşurării unor activităţi comerciale. Litigiu de natură comercială. Competenţa materială a tribunalului.

Conflict negativ de competenţă. Acţiune în evacuare, în temeiul unui contract de subînchiriere încheiat în scopul desfăşurării unor activităţi comerciale. Litigiu de natură comercială. Competenţa materială a  tribunalului. Titlul în temeiul căruia s-a solicitat evacuarea, contractul de subînchiriere, are ca obiect spaţii comerciale care fac parte din fondul de comerţ. Atât dispoziţiile...

Citeste mai mult...

Conflict negativ de competenţă – aplicarea art. 41 alin. 2 cod procedură penală privind competenţa în cazul schimbării calificării faptei printr-o lege nouă.

Competenţa instanţei de judecată, se modifică în cazul schimbării calificării faptei printr-o lege nouă, dacă legea nouă dispune în mod expres cu privire la competenţă, concluzie care se desprinde prin interpretarea logică a dispoziţiilor art. 41 alin. 2 cod procedură penală, care conţine sintagma “afară de cazul când, prin acea lege, s-ar dispune altfel”....

Citeste mai mult...

Anularea dispoziţiei de impunere.Competenţă.Conflict negativ de competenţă

Anularea dispoziţiei de impunere.Competenţă.Conflict negativ de competenţă Reclamantul G. R. a solicitat,prin cererea formulată,anularea în parte a dispoziţiei de impunere şi constatarea faptului că datorează impozit doar pentru diferenţa valorică dintre suma rezultată în urma vânzării şi cea investită la data cumpărării bunurilor şi suspendarea executării silite a dispoziţiei de impunere...

Citeste mai mult...

Existenţa conflictului negativ de competenţă, când s-a procedat la o scoatere de pe rol a cauzei şi nu la o declinare a competenţei, iar această scoatere de pe rol a avut loc între două secţii ale unei instanţe şi nu între două instanţe diferite.

Pornind de la competenţa de atribuţii, al cărei criteriu obiectiv de determinare este natura litigiului, respectiv domeniul  corespunzător unor ramuri de drept la care se referă art. 36 şi art. 37 din Legea 304/2004,  în faza actuală de tranziţie, când nu au fost înfiinţate efectiv decât foarte puţine tribunale specializate,se apreciază că înţelesul noţiunii...

Citeste mai mult...

Plângere întemeiată pe dispoziţiile art. 2781 Cod procedură penală. Competenţă. Conflict negativ de competenţă.

JUDECĂTORIA MANGALIA SENTINŢA PENALĂ NR. 3/PDIN DATA DE 08.01.2008 Plângere întemeiată pe dispoziţiile art. 2781 Cod procedură penală. Competenţă. Conflict negativ de competenţă. Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa la 15.05.2007 petentul I. G. a formulat plângere, în temeiul art. 275 şi următoarele din Codul de procedură penală, în dosarul...

Citeste mai mult...

Incompatibilitatea judecătorului.

Incompatibilitatea judecătorului. Judecătorul este incompatibil de a judeca, dacă  în cauza respectivă a soluţionat propunerea de prelungire a arestării preventive în cursul urmăririi penale. Consecinţele nerespectării dispoziţiilor privind compunerea instanţei  de judecată, asupra hotărârii pronunţate, precum şi asupra celorlalte acte îndeplinite  şi măsurilor dispuse în cursul cercetării judecătoreşti. -art. 48 alin....

Citeste mai mult...

Conflict negativ de competenţă între secţiile aceleiaşi instanţe. Inexistenţă.

Conflict negativ de competenţă apare numai dacă două instanţe prin hotărâri irevocabile se declară necompetente de a judeca aceeaşi cauză. Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Slatina, reclamanta SC”Montana”SRL a solicitat anularea procesului verbal de contravenţie, contestând în acelaşi timp măsurile de executare. Prin sentinţa nr.4482/311/2007, pronunţată după disjungerea capătului de cerere privind...

Citeste mai mult...

Declinarea de competenţă în favoarea instanţei superioare Schimbarea obligatorie a încadrării juridice

Declinarea de competenţă în favoarea instanţei superioare Schimbarea obligatorie a încadrării juridice Judecătoria sesizată prin rechizitoriu cu judecarea unei infracţiuni date  în competenţa sa materială , atunci când constată că încadrarea corectă este într-o infracţiune dată în competenţa materială a tribunalului , trebuie să dispună schimbarea încadrării juridice pentru a se dezinvesti şi...

Citeste mai mult...

Plângere în materia fondului funciar. Temei juridic invocat greşit. Conflict negativ de competenţă. Soluţie

Plângere în materia fondului funciar. Temei juridic invocat greşit. Conflict negativ de competenţă. Soluţie Plângerea formulată împotriva actului administrativ prin care s-a refuzat constituirea dreptului de proprietate asupra unui teren ce face obiectul Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, atrage potrivit art. 54 coroborat cu art. 53 din legea sus menţionată, competenţa materială...

Citeste mai mult...

Prestare servicii publice. necompetenţa materială a instanţei de drept comun. conflict negativ de competenţă. consecinţe.

. PRESTARE SERVICII PUBLICE. NECOMPETENŢA MATERIALĂ A INSTANŢEI DE DREPT COMUN. CONFLICT NEGATIV DE COMPETENŢĂ. CONSECINŢE. Art.7 din Legea nr.554/2004 Art.2 alin.1 lit.c) din Legea nr.262/2007 Art.43 lit.g din Regulamentul de aplicare al O.U.G. nr.195/2002 H.C.L. nr.154/2003 şi nr.50/2006 Obiectul cauzei deduse judecăţii îl constituie...

Citeste mai mult...

Conflict negativ de competenţa. Natura comercială a raportului juridic născut între părţi din tragerea biletelor la ordin şi din contractul de împrumut cu clauza garanţiei imobiliare.

Conflict negativ de competenţa. Natura comercială a raportului juridic născut între părţi din tragerea biletelor la ordin şi din contractul de împrumut cu clauza garanţiei imobiliare. Relevanţa acestui criteriu pentru competenţa de soluţionare a cererii în constatarea existenţei sau a inexistentei dreptului de a porni executarea silită. Secţia comercială – Decizia nr....

Citeste mai mult...

Existenţa conflictului negativ de competenţă între două secţii ale aceleiaşi instanţe. Competenţa de soluţionare a contestaţiei la executare privind reintegrarea în domiciliul comun.

Potrivit art.35 alin.2 şi art.36 alin.3 din Lg.304/2004, în cadrul curţilor de apel şi tribunalelor funcţionează secţii, sau după caz, complete specializate pentru cauze civile, penale, comerciale, de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale, cauze cu minori şi de familie. Potrivit art.35 alin.2 şi art.36 alin.3 din Lg.304/2004,...

Citeste mai mult...

Conflict negativ de competenţă. Inexistenţă în cazul trimiterilor reciproce ale cauzei între două secţii ale aceluiaşi tribunal.

Conform art.21 pct.2 Cod pr.civilă, există conflict negativ de competenţă când două sau mai multe instanţe, prin hotărâri irevocabil,e s-au declarat necompetente de a judeca aceeaşi pricină. În accepţiunea codului de procedură civilă sintagma „instanţă” trebuie interpretată în raport de nivelul acesteia, nu de secţiile în care este organizată, această concluzie desprinzându-se atât...

Citeste mai mult...

Conflict negativ de competenţă. Competenţa materială a instanţei de soluţionare a unei plângeri formulate împotriva dispoziţiei de netrimitere în judecată cuprinsă în rechizitoriu întemeiată pe dispoziţiile art.278/1 cpp.

2.Conflict negativ de competenţă. Competenţa materială a instanţei de soluţionare a unei plângeri formulate împotriva dispoziţiei de netrimitere în judecată cuprinsă în rechizitoriu întemeiată pe dispoziţiile art.278/1 cpp. Codul de procedură penală, art.43, art. 278/1 Cpp Competenţa materială de soluţionare a unei plângeri formulate în temeiul art.278/1 Cpp, împotriva dispoziţiei de scoatere...

Citeste mai mult...