Cauta in aceasta categorie:

Contract de vânzare-cumpărare de drepturi litigioase. Nulitatea contractului pentru preţ neserios şi cauză ilicită.

Contract de vânzare-cumpărare de drepturi litigioase. Nulitatea contractului pentru preţ neserios şi cauză ilicită. -dispoziţiile art. art.966 – 968, art.1403 din Codul civi din 1864. Un drept  este litigios daca exista un proces inceput si neterminat cu privire la existenta sau intinderea acestuia, aspect reglementat prin art. 1403 din Codul civil ....

Citeste mai mult...

Recalculare drepturi de pensie

Faţă de faptul că s-a pronunţat o decizie în interesul legii asupra interpretării dispoziţiilor art. 77 alin. 2 raportate la art. 43 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 19/2000, instanţa de judecată nu poate da o altă soluţie şi nu poate emite o altă interpretare contrară acesteia. Decizia civilă nr.  470/R/05.05.2009 a...

Citeste mai mult...

5. Punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti reprezentând drepturi izvorâte din raporturile juridice de muncă Potrivit art. 278 Cod procedură civilă, pct.1, hotărârile primei instanţe sunt executorii de drept când au ca obiect plata salarii…

Prin sentinta civila nr. 2941/21.03.2012 pronuntata în dosarul nr. 13213/182/2011, Judecatoria Baia Mare a admis contestatia la executare formulata de C. T. T. în contradictoriu cu intimata G. A. D., si a dispus anularea tuturor formelor de executare întocmite în dosar executional nr. 658/2011 . A luat act ca nu s-au solicitat cheltuieli de...

Citeste mai mult...

Drepturi salariale. Ofiţeri poliţie judiciară detaşaţi la Direcţia Naţională Anticorupţie. Spor de 30% din salariul de bază lunară prevăzut de dispoziţiile art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.43/2002. Acordare. Nelegalitate.

Drepturi salariale. Ofiţeri poliţie judiciară detaşaţi la Direcţia Naţională Anticorupţie. Spor de 30% din salariul de bază lunară prevăzut de dispoziţiile art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.43/2002. Acordare. Nelegalitate. - art. 28 alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.43/2002  Potrivit dispoziţiilor art.28 alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. drepturi salariale ale personalului din învăţământul preuniversitar din tranşe suplimentare de vechime (30, 35, 35-40 şi peste 40 ani). prescrierea dreptului material la acţiune.

LITIGIU DE MUNC®. DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIN ëNV®Ţ®MåNTUL PREUNIVERSITAR DIN TRAN¯E SUPLIMENTARE DE VECHIME (30, 35, 35-40 ¿i peste 40 ani). PRESCRIEREA DREPTULUI MATERIAL LA ACŢIUNE. Acordul din 28.11.2005 al Comisiei de negociere a Guvernului Rom‰niei O.U.G. nr.17/2006 Ordinul nr.3351/2006 al Ministerului...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. Majorări de drepturi salariale acordate urmare a modificării dispoziţiilor o.g. nr.11/2007 prin Legea nr. 220/2007, dată de la care aceste drepturi se cuvin.

Reclamantii A.Gh.  si  altii,  în  calitate  de inspectori scolari, au  chemat  în  judecata  pârâtii  MINISTERUL  EDUCATIEI, CERCETARII SI  TINERETULUI  si INSPECTORATUL  JUDETEAN SCOLAR  IALOMITA, solicitând acordarea majorarilor  salariale  cuprinse în anexa 2 la Legea nr.220/2007,  prin  care  s-a  modificat  O.G. nr.11/2007,  începând cu  data de 1 ianuarie 2007 . Reclamantii ...

Citeste mai mult...

Drepturi salariale – personalului m.a.i.

SENTINŢĂ CIVILĂ Nr. 601 din  14 Martie 2008 Reclamantul C.I a chemat în  judecată pe  pârâtele  MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE şi INSPECTORATUL JUDEŢEAN AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ – Tulcea, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligaţi la plata către reclamant a primei de concediu corespunzătoare anilor 2004 şi...

Citeste mai mult...

Functionari publici. Drepturi salariale reprezentând suplimentul postului si suplimentul gradului. Nereglementarea legala a modalitatii de stabilire.

Functionari publici. Drepturi salariale reprezentând suplimentul postului si suplimentul gradului. Nereglementarea legala a modalitatii de stabilire. - art.29 alin.1 si art.31 alin.3 din Legea nr.188/1999 - art.6 din CEDO Se constanta ca niciunul dintre actele normative subsecvente Legii nr.188/1999, republicata, care au fost emise în considerarea dispozitiilor art.31 alin.(3), potrivit carora,...

Citeste mai mult...

Drepturi reale. Actiune in revendicare. Nevalabilitatea titlului statului. Imobil aflat in locatie de gestiune. Lucrari necesare si utile efectuate de beneficiarul (societate comerciala) contractului de locatie a gestiunii.

Eventualele pretentii ale locatorului pentru lucrarile efectuate la imobil nu cad în sarcina reclamantilor, ci având în vedere izvorul lor – contractul de locatiune a gestiunii încheiat cu S.C. C.S. 2000 S.A. – realizarea lor este posibila numai în raport cu cocontractantul, conform clauzelor contractuale. În mod  gresit prima instanta si instanta de...

Citeste mai mult...

Drepturi banesti. Majorari salariale prevazute exclusiv pentru anumite categorii de functionari publici.

Drepturi banesti. Majorari salariale prevazute exclusiv pentru anumite categorii de functionari publici. - art.2 si 48 din Ordonanta de Guvern nr.6/2007 - Ordonanta de Guvern nr.10/2007 Reclamantul este functionar public cu statut special, respectiv politist, salarizarea sa fiind reglementata de Ordonanta de Guvern nr.38/2003. Reclamantul este functionar public cu statut...

Citeste mai mult...

Drepturi salariale acordate prin prevederile art. 31 alin.1, lit. „c” şi „d” din Legea 188/1999 republicată, dar necuantificate

Drepturi salariale acordate prin prevederile art. 31 alin.1, lit. „c” şi „d” din Legea 188/1999 republicată, dar necuantificate. Modul în care au fost reglementate cele două drepturi salariale – suplimentul postului şi suplimentul corespunzător treptei de salarizare, prin lipsa oricărui element concret de cuantificare, face imposibilă calcularea lor, pentru a putea fi considerate...

Citeste mai mult...

Drepturi salariale. Stabilirea legala a cuantumului salariului. Interdictia retinerilor salariale prin deciziile emise de angajator

Drepturi salariale. Stabilirea legala a cuantumului salariului. Interdictia retinerilor salariale prin deciziile emise de angajator Solicitarea salariatului de a i se mentine salariul de baza nu poate fi primita deoarece încalca prevederile OG. nr. 17/2008, acest salariu fiind salariul de baza la limita maxima corespunzator functiei de sora medicala principala din anatomie patologica,...

Citeste mai mult...

Exercitare drepturi părinteşti, cerere reconvenţională

ROMANIA JUDECATORIA INEU, JUDETUL ARAD Operator 2826 DOSAR NR. SENTINTA CIVILA NR. 764/2011  Sedinta publica din 19 mai 2011 Presedinte: Grefier: S-a luat în examinare cauza civila privind pe reclamanta B.M.F. împotriva pârâtului P.F.N., si cererea reconventionala formulata de reclamantul reconventional -pârâtul...

Citeste mai mult...

Drepturi revoluţionari

Drepturi revoluţionari Prin sentinţa civilă nr. 849/CA/14 octombrie 2009 pronunţată de Tribunalul Braşov – secţia comercială şi de contencios administrativ, în dosarul nr. 5010/62/2009 s-a admis acţiunea formulată de reclamanta DF în contradictoriu cu pârâta Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială şi în consecinţă s-a anulat Hotărârea nr. 96/12.06.2008 emisă de pârâtă şi...

Citeste mai mult...

Drepturi salariale solicitate prin invocarea unei situaţii discriminatorii. Lipsa unei reglementări legale în acest sens.

Drepturi salariale solicitate prin invocarea unei situaţii discriminatorii.  Lipsa unei reglementări legale în acest sens. Art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 În lipsa unei reglementări legale în acest sens, invocarea de către reclamanţi a unei situaţii discriminatorii, nu justifică pretenţiile acestora întrucât instanţa nu poate...

Citeste mai mult...

Recalculare drepturi de pensie. Aplicabilitatea art. 2 lit. e, art. 78 si art. 155 din Legea nr. 19/2000. Dovada existentei identitatii între persoana recurentului si persoana mentionata în adeverinta eliberata de angajator sub un alt nume, avut în p…

. Recalculare drepturi de pensie. Aplicabilitatea art. 2 lit. e, art. 78 si art. 155 din Legea nr. 19/2000. Dovada existentei identitatii între persoana recurentului si persoana mentionata în adeverinta eliberata de angajator sub un alt nume, avut în perioada încadrarii în munca la unitatea angajatoare. Consecinte. Fata de temeiul juridic apreciat a...

Citeste mai mult...

Magistraţi. Drepturi salariale. Prescripţie.

Magistraţi. Drepturi salariale. Prescripţie. Decretul-Lege nr. 167/1958: art.3, 7 şi 12 Codul Muncii: art. 283 alin.(1) lit.c Potrivit art. 3 din Decretul nr. 167/1958 „ termenul prescripţiei este de 3 ani „dacă nu există alte prevederi legale derogatorii”, iar conform art. 283 alin.1 lit. c din Legea nr. 53/2003- Codul...

Citeste mai mult...

Drepturi salariale. Valoarea de referinţă sectorială

Drepturi salariale. Valoarea de referinţă sectorială. Art. 1, 2  alin. 3 şi 27 alin.1 din O.G. nr. 137/2000. În speţă reclamanţii au solicitat prin cererea de chemare în judecată, obligarea pârâţilor la plata unor diferenţe salariale, constatând că la calcularea  veniturilor ce li se cuvin, nu au fost luate în calcul...

Citeste mai mult...

Litigiu de muncă. Drepturi salariale.

Prin sentinta civila nr. 101 din 26 ianuarie 2010 a Tribunalului Arad, pronuntata în dosarul nr. 5232/108/2009, s-a respins actiunea civila exercitata de reclamant în contradictoriu cu pârâta – unitate de învatamânt, având ca obiect diferente drepturi salariale. În considerentele hotarârii, tribunalul a statuat ca, potrivit art. 20 alin. 1 din Legea...

Citeste mai mult...