Citeste şi


Recalculare drepturi de pensie. Aplicabilitatea art. 2 lit. e, art. 78 si art. 155 din Legea nr. 19/2000. Dovada existentei identitatii între persoana recurentului si persoana mentionata în adeverinta eliberata de angajator sub un alt nume, avut în p…


. Recalculare drepturi de pensie. Aplicabilitatea art. 2 lit. e, art. 78 si art. 155 din Legea nr. 19/2000. Dovada existentei identitatii între persoana recurentului si persoana mentionata în adeverinta eliberata de angajator sub un alt nume, avut în perioada încadrarii în munca la unitatea angajatoare. Consecinte.

Fata de temeiul juridic apreciat a fi incident în cauza, Curtea apreciaza fondat recursul formulat, întrucât prin înscrisurile noi atasate caii de atac formulate (hotarârea de divort – Decizia nr.247/31 ianuarie 1980 a Tribunalului Bucuresti) si certificatul de casatorie, s-a realizat dovada identitatii de persoana între recurenta din prezenta cauza M.R.M. (fosta F.) si C.R.M. titulara adeverintei nr.17/29.01.2009 emisa de Compania de Constructii SA.

Fata de temeiul juridic apreciat a fi incident în cauza, Curtea apreciaza fondat recursul formulat, întrucât prin înscrisurile noi atasate caii de atac formulate (hotarârea de divort – Decizia nr.247/31 ianuarie 1980 a Tribunalului Bucuresti) si certificatul de casatorie, s-a realizat dovada identitatii de persoana între recurenta din prezenta cauza M.R.M. (fosta F.) si C.R.M. titulara adeverintei nr.17/29.01.2009 emisa de Compania de Constructii SA.

Drept urmare, Curtea apreciaza ca raportat la dispozitiile art.2 lit.e, art.78 si art.155 din Legea nr.19/2000, se impune si valorificarea acestei ultime adeverinte pe considerentul retinut si de prima instanta, respectiv acela de a respecta principiul contributivitatii statuat de art.2 lit.e din actul normativ general în materia asigurarilor sociale – Legea nr.19/2000. Astfel, veniturile obtinute în acord global si individualizate în adeverinta nr.17/29.01.2009 emisa de Compania de Constructii SA au determinat o sporire a drepturilor banesti cuvenite din munca, totodata au fost avute în vedere la calculul contributiei de asigurari sociale, în sensul maririi corespunzatoare a acesteia.

Drept urmare, Curtea apreciaza ca raportat la dispozitiile art.2 lit.e, art.78 si art.155 din Legea nr.19/2000, se impune si valorificarea acestei ultime adeverinte pe considerentul retinut si de prima instanta, respectiv acela de a respecta principiul contributivitatii statuat de art.2 lit.e din actul normativ general în materia asigurarilor sociale – Legea nr.19/2000. Astfel, veniturile obtinute în acord global si individualizate în adeverinta nr.17/29.01.2009 emisa de Compania de Constructii SA au determinat o sporire a drepturilor banesti cuvenite din munca, totodata au fost avute în vedere la calculul contributiei de asigurari sociale, în sensul maririi corespunzatoare a acesteia.

Decizia nr. 201/R din 14 ianuarie 2010.

Prin sentinta civila nr.6196 din 13.10.2009, pronuntata în dosarul nr.21025/3/2009, Tribunalul Bucuresti Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale a admis în parte actiunea precizata formulata de reclamanta M. R. M., în contradictoriu cu pârâta CPMB. A obligat intimata sa emita decizie si sa recalculeze drepturile de pensie ale contestatoarei, prin valorificarea veniturilor suplimentare evidentiate în adeverinta nr.26/15.01.2009 emisa de SC Simco SA si a celor evidentiate în adeverinta nr.6/11.03.2009 emisa de SC Romproiect SA, începând cu 19.03.2006. A respins actiunea sub celelalte aspecte, ca neîntemeiata.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut urmatoarele:

Contestatoarea a fost pensionata începând cu data de 31.12.1990 în baza Legii nr.3/1977 prin decizia nr.118077/1990 privind acordarea pensiei pentru munca depusa si limita de vârsta.

Drepturile de pensie ale contestatoarei au fost recalculate în baza OUG nr.4/2005 începând cu data de 01.09.2005 retinându-se un punctaj mediu anual de 1,47336 puncte.

Tribunalul a apreciat ca, în conformitate cu mentiunile din adeverinta nr.26/15.01.2009 emisa de SC Simco SA si a celor evidentiate în adeverinta nr.6/11.03.2009 emisa de SC Romproiect SA contestatoarea a obtinut venituri suplimentare la retributia tarifara de încadrare, respectiv la salariul de baza, care au fost incluse în baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale, angajatorul fiind obligat sa verse la bugetul asigurarilor sociale de stat o contributie conform art.1 din Decretul nr.389/1972 asupra câstigului brut realizat al salariatului, indiferent de forma în care s-au realizat aceste venituri.

Desi la dosarul de pensionare pentru pensie privind acordarea pensiei pentru munca depusa si limita de vârsta, contestatoarea a depus cerere de recalculare a pensiei înregistrata la sediul Casei locale de pensii sub nr.904924/19.03.2009, la care a anexat adeverinta nr.26/15.01.2009 emisa de SC Simco SA si adeverinta nr.6/11.03.2009 emisa de SC Romproiect SA, în care se evidentiaza veniturile realizate de catre aceasta si pentru care societatea a virat contributiile la bugetul statului conform legislatiei în vigoare, s-a statuat ca intimata în mod nelegal, nu a procedat la recalcularea drepturilor de pensie ale acesteia cu valorificarea veniturilor atestate de înscrisurile doveditoare, constituind o încalcare a principiului contributivitatii prevazut de art.2 lit.e si art.155 din Legea nr.19/2000.

Mai mult, intimata a raspuns contestatoarei în sensul ca, în mod legal, cererea de recalculare nu poate fi luata în considerare motivat de faptul ca, în conformitate cu OUG nr.4/2005 nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual, întrucât nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare datei de 1.04.2001, formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori dupa timp, pe baza de tarife sau cote procentuale.

S-a retinut totodata incidenta în cauza a art.78 din Legea nr.19/2000 ce stipuleaza ca: „punctajul anual al asiguratului se determina prin împartirea la 12 a punctajului rezultat în anul respectiv din însumarea numarului de puncte realizat în fiecare luna. Astfel, numarul de puncte realizat în fiecare luna se calculeaza prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile si adaosurile, sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica”. Constatând refuzul neîntemeiat de luare în calcul a unor venituri pentru care s-au virat contributiile de asigurari sociale, Tribunalul a admis actiunea în parte, a obligat intimata sa recalculeze drepturile de pensie ale contestatoarei, prin valorificarea veniturilor suplimentare evidentiate în adeverinta nr.26/15.01.2009 emisa de SC Simco SA si a celor evidentiate în adeverinta nr.6/11.03.2009 emisa de SC Romproiect SA, începând cu 19.03.2006 (pe 3 ani în urma de la data depunerii cererii la intimata la 19.03.2009).

Instanta de fond a respins cauza sub aspectul valorificarii adeverintei nr.17/29.01.2009 emisa de Compania de Constructii SA deoarece aceasta adeverinta nu a fost emisa pe numele contestatoarei, iar aceasta nu a facut dovada ca la un anumit moment s-a numit C., nefacând dovada schimbarilor de nume survenite în starea sa civila, din adeverinta nr.26/15.01.2009 emisa de SC Simco SA rezultând ca s-a numit F. la momentul angajarii la aceasta unitate, si sub aspectul cheltuielilor de judecata deoarece nu s-a facut dovada suportarii unor astfel de cheltuieli.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs în termen legal reclamanta, sustinând în esenta identitatea de persoane între C.R.M si M.R.M. Se arata în dezvoltarea recursului formulat ca raportat la acest considerent al identitatii de persoana, se impune valorificarea tuturor adeverintelor referitoare la aceeasi persoana.

Alaturate cererii de recurs si în sustinerea ei recurenta a anexat în copie urmatoarele înscrisuri: Decizia civila nr.247/31 ianuarie 1980 a Tribunalului Bucuresti – Sectia a III-a Civila si certificatul de  casatorie seria C.6 nr.361122 eliberat la data de 10.09.1981 cu nr.34364 de catre Consiliul Popular al Sectorului 2 Bucuresti.

Analizând actele si lucrarile dosarului, în raport de criticile aduse hotarârii primei instante, prin cererea de recurs formulata, Curtea retine urmatoarele:

Întrucât recurenta nu a indicat expres motivele de drept ale cererii sale de recurs, Curtea realizând însa aplicatiunea art.306 alin.3 Cod procedura civila apreciaza ca dezvoltarea motivelor de recurs face posibila încadrarea acestora în dispozitiile art.304 pct.9 Cod procedura civila.

În consecinta, fata de aspectele de fapt si de drept mai sus redate, Curtea constatând complinirea cerintei identitatii de persoana între recurenta din prezenta cauza si C.R.M. – titulara adeverintei nr.17/29.01.2009 emisa de Compania de Constructii SA, în baza art.312 alin.1 Cod procedura civila va admite recursul, va modifica în parte sentinta atacata, va obliga intimata sa emita decizia si sa recalculeze drepturile de pensie ale contestatoarei prin valorificarea si a veniturilor evidentiate în adeverinta nr. 17/29.01.2009 emisa de Compania de Constructii SA Bucuresti, începând cu data de 19.03.2006. Se vor mentine celelalte dispozitii ale sentintei atacate.