Cauta in aceasta categorie:

Art. 15 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Contestaţie la executare.

Art. 15 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Contestaţie la executare. Aplicarea art. 15 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 în cazul unei pedepse definitiv aplicate de instanţele române se poate solicita pe calea contestaţiei la executare, fiind incident cazul prev. 461 alin.1 lit. d Cod...

Citeste mai mult...

Infractiuni privind circulatia pe dr.publice oug 195-2002

  SENTINŢA PENALĂ NR.51/2012 Constată că prin rechizitorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu cu nr.799/P/2011 din 10.02.2012, înregistrat  la această instanţă la data de 14.02.2012, a fost trimis în judecată în stare de libertate inculpatul P.A.S,  pentru săvârşirea infracţiunilor de conducere autovehicul pe drum public de către o persoană cu permisul...

Citeste mai mult...

Egea nr.85/2006 privind procedura insolventei. Cererea de autorizare a comitetului creditorilor de atragere a raspunderii întemeiate pe dispoz.art.138 din lege.

Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei. Cererea de autorizare a comitetului creditorilor de atragere a raspunderii întemeiate pe dispoz.art.138 din lege. Scopul reglementarii aduse prin Legea nr.85/2006 atunci cand vorbeste despre comitetul creditorilor ca entitate, este acela de a asigura un for decizional consistent, format, potrivit art. 16 din Legea nr.85/2006 din 3...

Citeste mai mult...

Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei. Actiunea comitetului creditorilor de atragere a raspunderii întemeiate pe dispoz.art.138 din lege. Recurs formulat în nume propriu de reprezentantul comitetului creditorilor. Exceptia lipsei calitatii p…

Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei. Actiunea comitetului creditorilor de atragere a raspunderii întemeiate pe dispoz.art.138 din lege. Recurs formulat în nume propriu de reprezentantul comitetului creditorilor. Exceptia lipsei calitatii procesuale active a recurentei. Potrivit art. 294 C.proc.civ., inclus in materia "judecata apelului", la care art. 316 face trimitere, în calea de atac nu...

Citeste mai mult...

Netemeinicia cererii privind stabilirea cuantumului final al despagubirilor baneoti de catre instan?a sau de catre unitatea de?inatoare. Inadmisibilitatea actualizarii despagubirilor baneoti în raport de rata infla?iei oi de evolu?ia pre?urilor pe p…

Netemeinicia cererii privind stabilirea cuantumului final al despăgubirilor băneşti de către instanţă sau de către unitatea deţinătoare. Inadmisibilitatea  actualizării despăgubirilor băneşti în raport de rata inflaţiei şi de evoluţia preţurilor pe piaţa imobiliară, despăgubiri acordate ca măsuri reparatorii în echivalent prin dispoziţie emisă în baza Legii nr.10/2001. Prin sentinţa civilă nr.501/08.02.2008...

Citeste mai mult...

Infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice. Individualizarea pedepsei.

Infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice. Individualizarea pedepsei. - O.U.G. 195/2002 rep. SENTINŢA PENALĂ NR.117 DIN 07.05.2012 Prin rechizitoriul  Parchetului de pe  lângă Judecătoria Olteniţa înregistrat la această instanţă sub nr. /269/2012 a fost trimis în judecată inculpatul AI  pentru  săvârşirea infracţiunilor prev .şi ped. de art. art. 86 al....

Citeste mai mult...

Plangere contaventionala.Lipsa mentiunii privind data savarsirii faptei

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe cu nr. 121/282/2009 din data de 22.01.2009, petenta S.C. P. S.A. a solicitat anularea procesului–verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nr. 8, întocmit de un agent constatator din cadrul Consiliului judeţean Buzău. În cuprinsul procesului–verbal, s-a reţinut în sarcina petentei faptul că Sonda de forare...

Citeste mai mult...

Infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice. Inadmisibilitatea acţiunii civile. Cheltuieli ocazionate de spitalizarea inculpatului.

Infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice. Inadmisibilitatea acţiunii civile. Cheltuieli ocazionate de spitalizarea inculpatului. - O.U.G. 195/2002 rep. SENTINŢA PENALĂ NR.112 DIN 07.05.2012 Prin  rechizitoriul parchetului  de pe lângă Judecătoria Olteniţa înregistrat la această instanţă cu nr. /269/2012, a fost trimis în judecată inculpatul IG pentru săvârşirea infractiunilor  prev. şi ped....

Citeste mai mult...

Cerere creditor privind opoziţia la descliderea procedurii insolvenţei. Condiţii de admisibilitate impuse, potrivit art. 32 alin2 din Legea nr.85/2006

Cerere creditor privind opoziţia la descliderea procedurii insolvenţei. Condiţii de admisibilitate impuse,  potrivit art. 32 alin2 din Legea nr.85/2006. Invocarea de către creditorul oponent a relei-credinţe din partea debitorului care a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei, nu constituie un temei suficient pentru împiedicarea declanşării acestei proceduri în condiţiile în care starea de insolvenţă este...

Citeste mai mult...

Obligaţii de întreţinere. Majorare pensie de întreţinere. Condiţii privind debitorul obligaţiei de întreţinere. Cuantumul obligaţiei de întreţinere

1. Obligaţii de întreţinere. Majorare pensie de întreţinere. Condiţii privind debitorul obligaţiei de întreţinere. Cuantumul obligaţiei de întreţinere. Codul familiei, art.94, alin.1 Potrivit art.94 alin.1 din Codul familiei, întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti. Instanţa a considerat, în...

Citeste mai mult...

Toleranţă în cazul contravenţiei privind depăşirea vitezei legale. Condiţiile în care se poate reţine.

Toleranţă în cazul contravenţiei privind depăşirea vitezei legale. Condiţiile în care se poate reţine ( dec. com. nr.1415/R/CA/09.11.2009 – Secţia Comercială, contencios administrativ şi fiscal ) Constată că prin sent. civ. nr. 799/2009 pronunţată de Judecătoria Aleşd a fost respinsă plângerea contravenţională formulată de petentul H.P. în contradictoriu cu intimatul I.P.J. Bihor şi...

Citeste mai mult...

Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului. Elemente constitutive

Nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului. Elemente constitutive Infracţiuni Decizia penală nr. 231/17 mai 2012 Examinând actele şi lucrările dosarului, se constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani nr. 5632/P/2010 din data de 28 aprilie 2011 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea...

Citeste mai mult...

Ordonanta presedintiala. Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului , art.5 lit.c din Legea mentionata se prevede dreptul consumatorilor de acces la informatii complete, corecte si precise, iar in art.27 lit.b din aceeasi lege este prevazut dreptul…

R O M A N I A JUDECATORIA BARLAD JUDB Ordonanta presedintiala. Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului , art.5 lit.c din Legea mentionata se prevede dreptul consumatorilor de acces la informatii complete, corecte si precise, iar in art.27  lit.b din aceeasi lege este prevazut dreptul consumatorilor „de a...

Citeste mai mult...

Partaj. Prescripţia dreptului la acţiune privind constatarea existenţei dreptului de creanţă al unui soţ, împotriva celuilalt soţ. Data de la care începe să curgă.

Prin actiunea formulata la data de 29.11.2006, reclamantul M. D. a chemat în judecata pe pârâta I.C., solicitând instantei ca prin sentinta ce o va pronunta sa dispuna împartirea în cote egale a bunurilor comune, si anume: 24% dintr-un apartament cu 3 camere situat în Târgu-Jiu, restul de 76 % reprezentând partea...

Citeste mai mult...

Excepţia tardivităţii acţiunii privind anularea unui act administrativ cu caracter individual – art. 11 alin. 2 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Înscrierea în cartea funciară a drepturilor determinate prin actul administrativ -  semnificaţie juridică. Nelegalitate H.C.L. privind trecerea unui teren în domeniul privat al U.A.T.¬. Nerespectare art. 36 alin. 1 din Legea nr. 18/1991. Deliberând asupra recursului de faţă, constată: Prin sentinţa civilă nr. 1043/CA/26.03.2014 pronunţată de Tribunalul Braşov - Secţia a...

Citeste mai mult...

Aspecte privind prescripţia sumelor reprezentând contravaloarea regiei restante şi acordarea termenului de graţie.

Din fişa de calcul a regiei restante (filele 8 şi 9 din dosar) rezultă că pârâtul are un debit de 13627,7 lei aferent perioadei octombrie 2002 – august 2009. În ceea ce priveşte problema prescripţiei, care s-ar putea ridica pentru sumele datorate pentru perioada octombrie 2002 – februarie 2007, instanţa constată că...

Citeste mai mult...

Infracţiunea de nerespectare a măsurii privind încredinţarea minorului, prevăzută de art.307 alin. 1 Cod penal-probe

Pe rolul Judecătoriei Iaşi a fost înregistrată cauza penală privindu-l pe inculpatul I.F., trimis ăn judecată pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectare măsurii privind încredinţarea minorului, prevăzută de art.307 alin. 1 Cod penal. În fapt, în actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că, începând cu luna martie 2008, inculpatul I.F. a reţinut-o  pe...

Citeste mai mult...

Recurs contencios administrativ. litigiu privind achiziţiile publice. -art.2562 alin.1 lit.b din o.u.g. nr.34/2006; -art.55 alin.2 din o.u.g. nr.34/2006.

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. LITIGIU PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE. -art.2562 alin.1 lit.b din O.U.G. nr.34/2006; -art.55 alin.2 din O.U.G. nr.34/2006. Petenta a participat la o procedură de achiziţie publică având ca obiect atribuirea unui contract de lucrări a cărui valoare...

Citeste mai mult...