Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei. Actiunea comitetului creditorilor de atragere a raspunderii întemeiate pe dispoz.art.138 din lege. Recurs formulat în nume propriu de reprezentantul comitetului creditorilor. Exceptia lipsei calitatii p…


Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei. Actiunea comitetului creditorilor de atragere a raspunderii întemeiate pe dispoz.art.138 din lege. Recurs formulat în nume propriu de reprezentantul comitetului creditorilor. Exceptia lipsei calitatii procesuale active a recurentei.

Potrivit art. 294 C.proc.civ., inclus in materia “judecata apelului”, la care art. 316 face trimitere, în calea de atac nu se poate schimba calitatea partilor, cauza cererii primordiale si nu se pot face cereri noi.

Potrivit art. 294 C.proc.civ., inclus in materia “judecata apelului”, la care art. 316 face trimitere, în calea de atac nu se poate schimba calitatea partilor, cauza cererii primordiale si nu se pot face cereri noi.

Prin urmare, calea de atac nu poate fi promovata de o persoana care nu a avut calitatea de parte în litigiul originar.

Prin urmare, calea de atac nu poate fi promovata de o persoana care nu a avut calitatea de parte în litigiul originar.

Pe de alta parte, având în vedere regula disponibilitatii procesului civil, reglementata de art. 129 alin. 6 C.proc.civ., precum si dispozitiile înscrise în art. 295 C.proc.civ., la care art. 316 C.proc.civ. face trimitere, potrivit carora recursul se judeca în limitele conferite de cererea de recurs – cerere care, în cauza, vizeaza doar aspecte legate de modalitatea în care instanta a dispus asupra actiunii întemeiate pe dispozitiile art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 – Curtea constata ca, potrivit rationamentului anterior enuntat, calitatea de parti litigante în aceasta actiune au avut-o exclusiv comitetul creditorilor prin presedinte AP Sector 2, si paratul FI.

(decizia comerciala nr.646R/28.04.2009)

Prin sentinta comerciala nr.5538/16.12.2008, pronuntata de TB – Sectia a VII-a Comerciala în dosar nr.8283/3/2008, judecatorul sindic a respins ca nefondata cererea comitetului creditorilor debitoarei SC FIRI SRL împotriva pârâtului FI, având ca obiect angajarea raspunderii personale patrimoniale a pârâtului, iar în temeiul art.131 din Legea nr.85/2006 a dispus închiderea procedurii insolventei debitoarei si a luat toate masurile subsecvente acesteia.

În ce priveste hotarârea pronuntata cu privire la cererea întemeiata pe dispozitiile art.138 din Legea nr.85/2006, judecatorul sindic a retinut ca, comitetul creditorilor, prin reprezentant, presedinte AP Sector 2, nu a facut dovada elementelor raspunderii întemeiate pe dispozitiile art.138 lit.d din Legea nr.85/2006 raportate la cele ale art.998-999 Cod civil.

Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs AP Sector 2, în nume propriu, solicitând modificarea în tot a hotarârii atacate, în temeiul art.3041 Cod procedura civila si art.304 pct.9 Cod procedura civila, si, prin rejudecare, admiterea cererii si obligarea pârâtului FI la suportarea pasivului societatii debitoare.

În motivarea recursului s-a aratat ca prima instanta a ignorat faptul ca netinerea contabilitatii în conformitate cu legea este dovedita prin nedepunerea actelor contabile ale societatii la dispozitia administratorului judiciar, dar si implicatia cauzala a acestui fapt, anume faptul ca a generat insolventa SC FIRI SRL.

Totodata, s-a aratat ca fapta pârâtului consta într-o omisiune câta vreme pârâtul FI nu a realizat raportarile contabile anuale la organele fiscale ale statului si RC, cu atât mai mult cu cât avea obligatia legala de tinere si organizare a contabilitatii.

La termenul de judecata din 28.04.2009, dupa timbrare, instanta a pus în dezbatere exceptia lipsei calitatii procesuale active a recurentei AP Sector 2, cerând partii precizari cu privire la calitatea în care a actionat în acest recurs.

Retinând împrejurarea ca, în cadrul dezbaterilor, recurenta a subliniat ca a actionat în nume propriu, instanta a ramas în pronuntare asupra exceptiei.

In solutionarea exceptiei lipsei calitatii procesuale active a recurentei AP Sector 2, analizata în temeiul art. 137 alin. 1, raportat la art. 298, cu aplicarea art. 316 C.proc.civ., Curtea retine urmatoarele:

Subiectele recursului, identificate ca titulare ale dreptului cu continut procesual pentru declararea acestei cai de atac, sunt partile litigante in fata instantei a carei hotarâre este astfel atacata.

Pe de alta parte, având în vedere regula disponibilitatii procesului civil, reglementata de art. 129 alin. 6 C.proc.civ., precum si dispozitiile înscrise în art. 295 C.proc.civ., la care art. 316 C.proc.civ. face trimitere, potrivit carora recursul se judeca în limitele conferite de cererea de recurs – cerere care, în cauza, vizeaza doar aspecte legate de modalitatea în care instanta a dispus asupra actiunii întemeiate pe dispozitiile art. 138 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 – Curtea constata ca, potrivit rationamentului anterior enuntat, calitatea de parti litigante în aceasta actiune au avut-o exclusiv comitetul creditorilor prin presedinte APSector 2, si paratul FI.

În consecinta, calitatea de parte în recurs se regaseste, potrivit principiului aratat, exclusiv în persoana acestor subiecte procesuale.

Or, în cauza, aceasta identitate procesuala a partilor în recurs nu se suprapune cadrului procesual în limita caruia instanta de fond a solutionat cererea întemeiata pe dispozitiile art. 138 din Legea nr. 85/2006.

Astfel, în fond, cererea de atragere a raspunderii patrimoniale a fost formulata de catre comitetul creditorilor, iar simetria cadrului procesual în recurs presupune calitatea de recurent a aceluiasi subiect de drept.

Examenul de forma si continut al cererii de recurs arata, însa, ca cererea de recurs este formulata de catre AP Sector 2, în calitate de creditor al SC FIRI SRL, aceasta actionând independent, fara ca legea sa-i recunoasca dreptul la recurs individual.

Este adevarat ca procedura insolventei prezinta un pregnant caracter concursual, al carei scop este acela de a asigura acoperirea pasivului debitorului aflat în insolventa, calitatea de creditor al recurentei prezumând interesul acesteia de a obtine un rezultat favorabil în cererea întemeiata pe dispozitiile art. 138 din Legea nr. 85/2006, contrar celui dat de prima instanta, în scopul final al încasarii creantei sale.

Însa, dincolo de aceste observatii, dreptul la recurs, recunoscut în conditiile art. 8 din Legea nr. 85/2006, prezinta o exclusiva componenta procesuala si este distinct de dreptul subiectiv material a carui protectie o urmareste.

Nici o dispozitie a legii nu instituie exceptii procesuale prin care sa titularizeze dreptul la recurs, ca drept procesual, oricarei persoane ale carei interese se leaga de lichiditatile patrimoniului debitorului aflat in insolventa.

În consecinta, cadrul procesual subiectiv în judecata a fost stabilit în fata instantei de fond în persoana participantilor la aceasta procedura si, cum AP Sector 2 nu a avut în fata primei instante calitate procesuala în cererea întemeiata pe dispozitiile art. 138 din Legea nr. 85/2006, a carei solutie este singura criticata în recurs, ci doar comitetul creditorilor, Curtea constata ca, în mod simetric, dreptul la recurs apartine litigantilor initiali, în raport de care recurenta este tert.

Asa fiind, neavând calitatea de parte în litigiul derulat în fata instantei de fond si, cum prin recurs se critica exclusiv solutia data cererii întemeiate pe dispozitiile art. 138 din Legea nr. 85/2006, AP Sector 2 nu poate avea calitatea de recurenta.

În consecinta, Curtea urmeaza sa admita exceptia lipsei calitatii procesuale active si, pe cale de consecinta, sa respinga recursul AP Sector 2, ca fiind promovat de o persoana lipsita de calitate procesuala activa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1